Keurmerk voor Jongerenwerk Rozenburg

Rotterdam Rozenburg 

20 oktober 2016 | Rozenburg | nieuwsbericht

Een extra stimulans om de Rozenburgse jeugd actief te blijven ondersteunen.

foto Buurtsportcoach Patrick Csanyi en Talentcoaches Paul Deur en Marian M

Coaches Patrick Csanyi, Paul Deur en Marian Mol

Trots
De jongerenwerkers voor Rozenburg (Stichting Push/Eilandkracht) hebben op het Keurmerk Rotterdams Jongerenwerk behaald. Buurtsportcoach Patrick Csanyi en Talentcoaches Paul Deur en Marian Mol zijn er trots op. ‘Deze pluim is voor ons een extra stimulans om de Rozenburgse jeugd actief te blijven ondersteunen.’

Keurmerk
Het Keurmerk Rotterdams Jongerenwerk bestaat sinds 2012. Het is in opdracht van de gemeente ontwikkeld door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI), met als doel de kwaliteit en de effectiviteit van het jongerenwerk te verhogen. Het keurmerk wordt toegekend na een uitgebreide ‘audit’. Dat is ook gebeurd bij Stichting PUSH/Eilandkracht.

Audit Jongerenwerk
‘Het NJI heeft onderzocht of we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen’, vertelt Patrick Csanyi. ‘Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met Marjon McElligott (vicevoorzitter gebiedscommissie) en met een groep jongeren. Ook zij vonden de inzet van het jongerenwerk goed.’ Wat betekent het keurmerk voor de coaches? ‘Wij zetten ons alle drie met hart en ziel in om de jongeren in Rozenburg verder te helpen in hun leven. Door hen op te zoeken, op straat met ze in gesprek te gaan en activiteiten te (helpen) organiseren waar zij behoefte aan hebben. Daar gaan we nu extra gemotiveerd mee door!’

Werk aan de Elzenlaan oktober 2016

Rotterdam Rozenburg 

11 oktober 2016 | Rozenburg | nieuwsbericht

Bestratings- en groenwerkzaamheden rondom de nieuwbouw van Ressort Wonen

Foto Elzenlaan Rozenburg

De buitenruimte rondom de nieuwbouw krijgt een groene uitstraling

Van 7 oktober tot eind oktober 2016 voert de gemeente werkzaamheden uit in de Elzenlaan en Eikenlaan. Deze werkzaamheden zijn al eerder toegelicht tijdens de inloopbijeenkomst in mei 2016.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit bestratings- en groen werkzaamheden rondom de nieuwbouw van Ressort Wonen. Er wordt gestart ter hoogte van de Eikenlaan / Kalishoek met het aanleggen van een nieuw parkeerterrein. Hierna gaat men naar de Elzenlaan waar aan de zijde van de nieuwbouw ook parkeerplaatsen worden aangelegd.
Het oostelijke deel van de Elzenlaan wordt opnieuw ingericht en voorzien van nieuwe bestrating tussen het nieuwe woonzorgcomplex en de Elzenlaan. Het trottoir aan de zuidkant van de Elzenlaan wordt opnieuw aangelegd en geschikt gemaakt voor mindervaliden. Aan beide zijden komen langsparkeervakken. 
De buitenruimte rondom de nieuwbouw krijgt een groene uitstraling. Vanaf het nieuwe parkeerterrein komt een voetpad door het groen aan de zuidkant van de nieuwe woningen, dat de Eikenlaan met de Smalle Veer verbindt.
In de groenstrook naast de ingang van de nieuwbouw wordt het beeld Spelende kinderen met vogel teruggeplaatst. Het beeld wordt door een kleine spot verlicht.

Bereikbaarheid
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het gedeelte van de weg waar gewerkt wordt afgesloten voor verkeer. Met borden staat aangegeven hoe u het beste kunt rijden. De woningen blijven bereikbaar via loopplanken. In de opgebroken straten komen rijplaten te liggen. Deze zijn alleen bestemd voor brandweer en ambulance. Het is daarom verboden om op deze rijplaten te parkeren.
U kunt tijdelijk niet parkeren in het deel van de Elzenlaan en Eikenlaan waar gewerkt wordt.

Gebiedscommissie bezocht Esdoornlaan in Rozenburg

Rotterdam Rozenburg 

11 oktober 2016 | Rozenburg | nieuwsbericht

Reacties op de vragen over het gebied rondom de laan en het park.

foto Esdoornpark

Het Esdoornpark

Wijkbezoek Esdoornlaan
Eind juni heeft de gebiedscommissie een bezoek gebracht aan de Esdoornlaan. Er waren tevreden bewoners die blij waren met de nieuwe speelplekken, maar ook bewoners met vragen over de inrichting.

Hondenuitlaatplek
Op dit moment is een deel van het park een uitlaatplek voor honden en sommige hondenbezitters laten hun hond helaas hun behoefte doen bij de speeltoestellen. Een aantal bewoners vraagt om een duidelijk afscheiding van uitlaatzone en speelplek.
In het hondenbeleid van de gemeente is al opgenomen dat honden niet toegestaan zijn bij speelplekken. In principe worden er dus geen hekken geplaatst om een speelplek af te scheiden. De gemeente gaat ervan uit dat hondenbezitters hun honden in de gaten houden en op de toegestane plaatsen hun behoefte laten doen of de uitwerpselen opruimen. De gemeente zoekt nu uit of de uitlaatplaatsen aangepast moeten worden.

Dispensers en prullenbakken
Een andere vraag was of de gemeente dispensers met zakjes wilde plaatsen voor de hondenbezitters en prullenbakken bij de speelplekken. Stadsbeheer plaatst geen prullenbakken bij de speelplekken. De ervaring leert dat het meer effect heeft als de gemeente tijdelijk meer zwerfafval weghaalt, als de speelplekken veel worden gebruikt. Er worden geen speciale dispensers voor de hondenuitwerpselen geplaatst bij de uitlaatzones.

Beheer, onderhoud, verkeer en parkeren
Andere vragen hadden te maken met het dagelijks beheer en onderhoud en meldingen over het verkeer en parkeren. Deze vragen zijn gemeld bij het betreffende cluster van de gemeente. De snelste manier om de gemeente te bereiken is via het algemeen telefoonnummer 14010, deze website, of de BuitenBeterapp. Uw vragen of meldingen komen dan direct bij de afdeling terecht die uw vraag in behandeling neemt.
De moeilijkheid om in smalle straten met tweerichtingsverkeer te passeren zijn bekend. Bij een mogelijke herinrichting van de straat wordt onderzocht of dit verbeterd kan worden.

Griezelen op de fiets in Rozenburg

Rotterdam Rozenburg 

11 oktober 2016 | Rozenburg | nieuwsbericht

Op 22 en 28 oktober gaat het spoken in Rozenburg

foto Halloween gezicht

Doen jullie griezelig mee?

Een skelet in het pikkedonker, enge figuren die je de stuipen op het lijf jagen, een windvlaag die zomaar uit het niets voorbijkomt. Vrijdagavond 28 oktober gaat het spoken in Rozenburg tijdens de Halloween Kids Nightride. Alle Rozenburgse kinderen kunnen meerijden. Op de fiets, en het liefst verkleed.

Tweede Kids Nightride
De Halloween Kids Nightride wordt voor de tweede keer georganiseerd door Wieler- en Mountainbikevereniging Rozenburg. ‘We vertrekken weer aan de achterzijde bij Leeuwen2wielers in de Emmastraat vanaf 19.00 uur’, vertelt Maurice de Roode. ‘Tijdens de tocht beleven de kinderen verschillende griezelmomenten en zijn er snoephuizen waar ze wat lekkers krijgen. Deelname is mogelijk onder begeleiding van een volwassene. We hopen dat veel verklede kinderen meedoen met mooi verlichte fietsen.’ Iedereen tot 15 jaar kan zich inschrijven via [email protected] (2,50 euro per kind).

Nightride voor volwassenen
Voor volwassenen is er een Halloween Nightride zaterdag 22 oktober. De start is bij Café de Rots in de Emmastraat. Inschrijven kan via [email protected] (7,50 euro inclusief consumptie).

Volgerweg

29 september 2016 | Rozenburg | nieuwsbericht

In januari is de gebiedscommissie op wijkbezoek geweest aan de Volgerweg.

Vrachtverkeer op de Volgerweg.

Vrachtverkeer op de Volgerweg.

De bewoners, de leden van de gebiedscommissie en de gebiedsorganisatie hebben gesproken over verschillende onderwerpen die betrekking hadden op de woonomgeving.

Overlast vrachtverkeer
Een groep bewoners uit de directe omgeving van de Volgerweg klaagde over ernstige overlast door het toegenomen vrachtverkeer na de herinrichting. In overleg met betrokken bewoners, Ressort Wonen en de gebiedscommissie gaat de gemeente een meting uitvoeren. De opzet van het onderzoek wordt besproken met de bewoners. Aan de hand van de resultaten van deze meting kan worden bekeken welke maatregelen er eventueel genomen kunnen worden om de overlast te verminderen.

Jeffrey Kruis nieuw lid van gebiedscommissie

‘Zuinig zijn op ons dorp’ 

29 september 2016 | Rozenburg | nieuwsbericht

De gebiedscommissie is weer compleet.

Jeffrey Kruis.

Jeffrey Kruis; nieuw lid gebiedscommissie Rozenburg.

Op 13 september is Jeffrey Kruis (44) geïnstalleerd als opvolger van Wim Koster, die helaas op 8 juli overleed. Kruis woont sinds 2004 in Rozenburg, samen met zijn vrouw en zoon. ‘We moeten het dorpse karakter en de saamhorigheid behouden.’
 
Actief
Jeffrey Kruis is al jaren politiek actief in Rozenburg. ‘Ik kom uit een VVD-nest’, vertelt hij. ‘Het liberale gedachtegoed is me met de paplepel ingegeven. Daar hoort ook bij dat je zelf in actie moet komen als je iets wilt veranderen.’ Van 2010 tot 2014 was Jeffrey Kruis deelgemeenteraadslid. Eerst voor de VVD en daarna samen met Wim Koster. Bij de verkiezingen voor de gebiedscommissie sloten beiden zich aan bij de Inwoners Partij Rozenburg (IRP). ‘Als nummer 3 op de kandidatenlijst viel ik net buiten de boot. Nu kan ik alsnog een bijdrage leveren.

Wat wil je bereiken?
‘Rozenburg is een prachtig dorp, met een eigen karakter, veel saamhorigheid en een rijk verenigingsleven. Daar moeten we zuinig op zijn. Door mijn werk bij de Omgevingsdienst Haaglanden heb ik veel kennis en ervaring. Dat wil ik inzetten om Rotterdam goed te adviseren. Stedelijk beleid werkt niet altijd in een dorp!’

Nieuw fietspad Grote Stern

Rotterdam Rozenburg 

16 september 2016 | Rozenburg | nieuwsbericht

Het werk gebeurt in twee fases, het verkeer wordt omgeleid

Grote Stern

De bushalte blijft bereikbaar

Er wordt gewerkt aan het nieuwe fietspad langs de Grote Stern. De Grote Stern is vanaf de Boulevard afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid.

Twee fases
De werkzaamheden vinden plaats in twee fases, omdat de bushalte op Grote Stern toegankelijk moet blijven. Tijdens de eerste fase tot 17 december komt asfalt op de rijbaan (op het gedeelte tussen Boulevard en Bernhardstraat) en wordt hiernaast het fietspad aangelegd. Van januari tot en met juli 2017 wordt het andere deel van de weg aangepakt. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond worden (in het plantseizoen) nieuwe bomen en struiken geplant. 

Werkzaamheden voor het fietspad
Het tweerichtingenfietspad komt naast de rijbaan te liggen en vanaf de Boulevard aan de noordelijke zijde van de Grote Stern. Het nieuw aan te leggen fietspad sluit aan op het fietspad van de Meeuwensingel. Bij de Koninginnelaan worden voorzieningen gemaakt voor de bereikbaarheid. Aan de Grote Stern wordt de rijweg iets verschoven om voldoende ruimte te maken voor het fietspad en voor de bomen langs het water. De rijweg krijgt groene zijbermen. Na de aanpassingen blijft het een 50 km weg. De nieuwe verkeerssituatie wordt veiliger voor alle weggebruikers.

Werk aan het Raadhuisplein Rozenburg

Rotterdam Rozenburg 

16 september 2016 | Rozenburg | nieuwsbericht

Diverse werkzaamheden rondom het plein

foto raadhuisplein begin september 2016

raadhuisplein begin september 2016

Afsluiting Molenweg
De rijbaan van de Molenweg is afgesloten tussen de kruising met de Jan van Goyenstraat en net voorbij de kruising met de Rembrandtsingel. De kruising met de Rembrandtsingel is dus ook afgesloten. Deze afsluiting is nodig om de nieuwe bestrating aan te brengen. De parkeerplaats is wel toegankelijk. Met borden wordt de omleidingsroute aangegeven. De bushalte is tijdelijk niet beschikbaar. De afsluiting van de Molenweg duurt ongeveer zes weken.

Waterelement
De werkzaamheden aan het waterelement kunnen u niet ontgaan zijn. De afgelopen weken is gewerkt in de ondergrond om alle leidingen aan te leggen en de pompen te plaatsen. De aannemer brengt nu de natuurstenen tegels aan. Hiermee wordt het eindresultaat van het waterelement meer en meer zichtbaar. In de week van 19 september wordt het waterelement afgemonteerd en wordt het werkterrein opgeruimd. In de week van 26 september wordt het waterelement getest.

Riolering
Het werk aan de riolering gaat verder in de Raadhuisstraat richting de Esdoornlaan. Na het aanbrengen van de nieuwe riolering wordt de Evides transportleiding aangebracht. Na deze werkzaamheden in de ondergrond wordt de Raadhuisstraat voorzien van nieuwe bestrating.

 

Aanleg fietspad Grote Stern

Rozenburgers krijgen er een rood, vrijliggend fietspad bij.

Nadat in februari van dit jaar bomen en struiken zijn verwijderd, is deze week begonnen met de aanpassing van Grote Stern. Deze weg is een belangrijke schakel tussen het aanlandingspunt van de veerpont tussen Maassluis en Rozenburg.

Twee fases
De werkzaamheden vinden plaats in twee fases, omdat de busverbinding van Connexxion op de Grote Stern zoveel mogelijk in bedrijf moet blijven.

Tijdens de eerste fase – vanaf 29 augustus tot 17 december – wordt een nieuwe geasfalteerde rijbaan aangelegd, op het gedeelte tussen Boulevard en Bernhardstraat. Het nieuwe fietspad wordt hiernaast aangelegd.

Van januari tot en met april 2017 wordt het resterende deel van de weg aangepakt. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, plant de gemeente in het plantseizoen nieuwe bomen en struiken.

Plattegrond Grote Stern nieuwe situatie.

De heer W.Koster overleden

De reden daarvoor is de begrafenis van het lid van de gebiedscommissie W. Koster.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van de heer W. Koster, lid van de gebiedscommissie Rozenburg.

De heer Koster heeft zich gedurende ruim 25 jaar ingezet voor de lokale gemeenschap in Rozenburg, eerst als gemeenteraadslid van de gemeente Rozenburg, daarna als lid van de deelgemeenteraad Rozenburg en tenslotte als lid van de gebiedscommissie Rozenburg.

Zijn brede bestuurlijke en maatschappelijke betrokkenheid beperkte zich niet tot Rozenburg en de politiek. Zijn zorg voor de mens die aandacht of zorg behoefde was drijfveer bij al zijn handelen.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn familie en vrienden

De gebiedscommissie en gebiedsorganisatie van Rozenburg
Gemeente Rotterdam