Rozenburg in FinDagblad

Geschiedenis en Missie

GBR – geschiedenis en missie  (vanaf 17 juni 1989)

Gemeentebelangen Rozenburg is in 1989 ontstaan uit onvrede met het gemeentelijke beleid.

GBR was als lokale politieke partij voor het eerst actief bij de verkiezingen van 1990 met als resultaat twee van de vijftien gemeenteraadszetels. De onvrede van de inwoners van Rozenburg met de bestaande politieke partijen vertaalde zich in winst voor Gemeentebelangen. Bij de verkiezingen van 1994 behaalde GBR zelfs zes zetels en de eerste GBR-wethouder werd benoemd.

Het contact met de Rozenburgers werd door de gevestigde, vaak landelijk aangestuurde partijen, niet of nauwelijks in praktijk gebracht . GBR pakte dat anders aan en zocht zelf het contact met de Rozenburgers via de openbare fractievergaderingen, het ombudsbureau en de rechtstreekse contacten tussen raadsleden en de inwoners van Rozenburg. GBR plaatste in de pers diverse aanvullende en corrigerende artikelen op het gemeentelijk beleid omdat vanuit de reguliere politiek niet veel aan voorlichting over de politiek werd gedaan. GBR ontwikkelde en verspreidde zelf diverse huis-aan-huis voorlichtingskranten en financierde ze uit eigen middelen. Als enige politieke groepering houdt GBR vast aan deze manier van voorlichting van de burger en tevens wijdt GBR speciale uitgaven aan verantwoording van de verkiezingsbeloften.

GBR is altijd bereikbaar en bezoeken aan de inwoners zijn een vast onderdeel van de GBR- aanpak. Wensen en problemen worden op wijkbijeenkomsten of bij bezoeken aan bewoners geïnventariseerd en indien mogelijk direct aan de kaak gesteld en opgelost. Diverse wijkverenigingen of bewonersorganisaties zijn ontstaan door de bemoeienis en inzet van Gemeentebelangen Rozenburg. Omdat de wijkorganisaties intussen zelfstandig opereren is de aandacht van GBR voor de inwoners verlegd naar burgeravonden en de GBR-kraam waar alle Rozenburgers welkom zijn. Iedereen kan hier terecht voor informatie over gemeentelijke zaken maar ook voor suggesties of klachten

Bij de servicebalie van de gemeente kan men terecht voor alle vragen, suggesties en klachten maar soms lopen inwoners toch vast ‘in de molen’. Dan kan men zich wenden tot het GBR-ombudsbureau. Het ombudsbureau verleent gerichte ondersteuning waardoor alsnog een oplossing gevonden kan worden of op de juiste aanpak gewezen kan worden.

Bij de verkiezingen van 1998 kwam GBR met vijf zetels in de gemeenteraad en nam deel met twee wethouders in een college met het CDA. Van de verkiezingsbeloften kon 95 % worden gerealiseerd en er is keihard gewerkt aan een aantal basisplannen om een goede toekomst voor Rozenburg te realiseren. Voorbeelden zijn het groenstructuurplan, de revitalisering van industrieterrein De Pothof, nieuwbouwwijk Nachtegaallaan en Meerkoet, plannen voor Rozenstede aan de Zandweg, herstructurering van de wijk De Dalen en een stedenbouwkundige visie voor het Boulevardgebied.

Helaas werd de verkiezingsstrijd in 2002, ondanks de inzet, in het nadeel van GBR beslist. Slechts drie zetels werden behouden en bij de collegevorming werd GBR uitgesloten. Diverse beslissingen van de coalitie GBR-CDA werden teruggedraaid, een afkoopsom werd betaald voor het plan “Rozenstede” en belastingverhogingen (tot meer dan 20%!) doorgevoerd. De invloed van de Rozenburger op politieke besluitvorming werd direct teruggedraaid, de inbreng van wijkverenigingen en belangengroeperingen gereduceerd. Ook het fenomeen besloten vergaderingen werd nieuw leven ingeblazen. GBR is daar fel tegenstander van is. Voorkoken van beleid om later als hapklare brok op te dienen is niet de stijl van GBR.

Tussen 2002 en 2006 is GBR in de oppositie actief geweest om de burgers van Rozenburg te informeren en te betrekken bij beleidsbeslissingen. Rozenstede, centrumplannen, noodschool en centrumschool, bebouwing Molenveld en het bebouwen van de volkstuinen waren de punten die onder andere bij de GBR-informatiekraam onder de aandacht van de Rozenburgers werden gebracht.

Bij de verkiezingen van 2006 hebben de inwoners van Rozenburg ervoor gezorgd dat GBR opnieuw vijf zetels in de gemeenteraad kon innemen. Snelle coalitievorming resulteerde in een samenwerking van CDA (2 zetels), ChristenUnie (2 zetels) en GBR (5 zetels). De ChristenUnie heeft echter de samenwerking in 2008 eenzijdig beëindigd, de CU-wethouder is verhuisd en de twee raadsleden hebben zich aangesloten bij de oppositie. GBR en CDA vormen vanaf april 2008 met twee wethouders een minderheidscollege dat gesteund wordt door de gehele gemeenteraad. De samenwerkingsovereenkomst blijft inzet voor de jaren 2006-2010 en heeft als speerpunten: bouwen, burgerparticipatie en behoud van groen en voorzieningen.

In 2008 werd een einde gemaakt aan de toekomst van een zelfstandig Rozenburg en werd besloten dat Rozenburg deelgemeente van Rotterdam wordt in maart 2010. Dat gebeurde met een stemverhouding van 8 voor en 7 tegen en zonder de Rozenburgers mee te laten praten, ondanks een verzoek voor een referendum. Ondanks de strijd die GBR tegen deze beslissing heeft gevoerd is tegenhouden onmogelijk gebleken. De leden van GBR hebben de GBR-politici verzocht om niet af te haken en de Rozenburgse belangen te gaan vertegenwoordigen in de toekomstige deelgemeenteraad.

Bij de verkiezingen van 2010 kozen de meeste Rozenburgers weer voor GBR en dat resulteerde in 4 zetels. Ondanks het feit dat GBR de coalitieonderhandelingen kon starten bleek dat – na afronding van twee onderhandelingsrondes – de partijen VVD (2 zetels), PvdA (2 zetels) en IPR (4 zetels) ook met elkaar in bespreking waren geweest. Zij besloten de eerste coalitie van de deelgemeente Rozenburg te gaan vormen. GBR is weer in de oppositierol beland, de geschiedenis van
“jojo-politiek” in Rozenburg herhaalt zich, na vier jaar staat er weer een andere club aan het roer van Rozenburg. Helaas is dit voor de continuering van beleid en projecten niet bevorderlijk, er komen nieuwe plannen maar er worden ook plannen bevroren of afgeblazen. GBR zal de plannen van de nieuwe coalitie kritisch blijven beoordelen en ook de relatie van de nieuwe coalitie met de inwoners scherp in het vizier houden. De belofte is namelijk dat alles in samenspraak met de burgers tot stand zal komen……….

GBR gaat door, voor Rózenburg en samen met de Rozenburgers !

Wat is Gemeentebelangen Rozenburg?

Gemeentebelangen Rozenburg is een belangenvereniging met als doel 
het behartigen van de belangen van de inwoners van Rozenburg.

Actieve GBR-leden werken dagelijks aan verbetering van het woon- en leefklimaat in en om Rozenburg. Zij bezoeken de inwoners, organiseren informatieavonden en staan met de GBR-informatiekraam op diverse plaatsen in het dorp. Ook houden zij openbare vergaderingen waar elke Rozenburger zijn mening kan geven en/of vragen kan stellen over politiek en over Rozenburgse aangelegenheden.

 • raadsleden altijd aanspreekbaar en bereikbaar
  De fractieleden van Gemeentebelangen behartigen in de deelgemeenteraad en elders de belangen van de Rozenburgers maar er kunnen vragen blijven. Daarom zijn onze raadsleden en burgercommissieleden zowel telefonisch als via e-mail en post te bereiken.
   
 • eigen ombudsbureau
  Gemeentebelangen Rozenburg heeft een eigen Ombudsbureau, waar vragen, problemen en klachten worden behandeld. Het gaat dan in het bijzonder om zaken waar men elders niet of onvoldoende gehoor voor krijgt of bij geholpen wordt.
  Contactpersoon voor het ombudsbureau is Marjon McElligott. Uw vragen per email kunt u richten aan:[email protected] onder vermelding van ‘ombudsbureau’.
   
 • eigen website
  De activiteiten van Gemeentebelangen Rozenburg zijn te volgen via internet. Achtergrondinformatie, het beleidsprogramma van GBR en de actuele informatie betreffende het werk van de deelgemeenteraadsleden is hier te vinden.
   
 • voorbereiding en besluitvorming  in drie stappen (werkgroepen, commissie- en raadsvergaderingen)
  Stap 1:
  De standpunten van GBR worden vooraf voorbereid in de GBR-werkgroepen; geïnteresseerden en specialisten discussiëren mee over de onderwerpen die in de deelraadscommissie aan de orde komen. Zo adviseren zij de deelgemeenteraadsleden en burgercommissieleden over de in te nemen standpunten.

  Stap 2:
  In de deelgemeenteraadscommissies wordt de besluitvorming van de deelgemeenteraad voorbereid. Burgercommissieleden hebben ook zitting in commissievergaderingen en verwoorden samen met de deelgemeenteraadsleden de standpunten van Gemeentebelangen Rozenburg. Burgercommissieleden nemen volledig deel aan de beraadslaging maar hebben geen stemrecht in de deelraad.

  Stap 3:
  In de deelgemeenteraadsvergadering worden de uiteindelijke besluiten genomen. De gekozen raadsleden (4 namens GBR; in totaal zijn er 13 raadsleden in de deelgemeenteraad)  hebben stemrecht en bepalen mee of een voorstel wordt goedgekeurd. De voorbereiding van de deelgemeenteraadsvergadering door GBR is openbaar. Elke Rozenburger wordt van de openbare vergaderingen via de krant op de hoogte gesteld. Iedereen is welkom om vooraf mee te praten of informatie te verkrijgen over de besluiten die door de deelgemeenteraad genomen gaan worden.

Links

Politieke Partijen Rozenburg

pvda_rood-zwart                 Partij van de Arbeid Rozenburg

CDA_PMS361-300dpi               CDA-Rozenburg

 logo ipr                              Inwonerspartij Rozenburg

vvd_logo                       VVD-Rozenburg

————————————————————————————————————-

Overige Links:

logo_nieuwhoogvliet_tekst_klein    Nieuw Hoogvliet

   Hoekse Zaken

     LOB_poster_zonderlijst          Lokaal Onafhankelijk Bernisse

 gemeentebelangen2     Gemeentebelangen Westvoorne

OLP-Brielle Onafhankelijk Lokale Partij Brielle


ONS 
                   Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse


                                                                                  Inwonersbelang Hellevoetsluis


logoibphoogvliet

           IBP Hoogvliet

 

logo dgroz

logorozenburg

Deelgemeente Rozenburg

LogoOSF

OSF

logoPZH

Provincie Zuid-Holland

Logoloco

Locomotie

logo platformlokale partijen

Platform
Lokale
Partijen
Zuid-Holland 

rijnmond_home

Rijnmond.nl

Bestuur

 

Het bestuur van GBR 

Voorzitter:

J.G.W. (Johan) de Groot 
e-mail:  [email protected]

lid:                                                     secretaris:                                              penningmeester:
P.J. (Patty) Lemson                         J.F.J. (Jan) Fit                                        K. (Koenraad) Hovens Greve
                                                           [email protected]

   -patty - kopje                               jan fit                                   koen hovensgreve

lid: 

C. (Cees) Nieuwenhuizen                                            
                                                   

- cees nieuwenhuizen                            

contact via bovenstaande emailadressen van voorzitter en secretaris:     onder vermelding van “bestuur-GBR”

lid worden?  klik hier voor het aanmeldingsformulier

De leden van GBR ontvangen een aantal malen per jaar de GBR-nieuwsbrief met wetenswaardigheden van de fractie en verenigingsnieuws.
 

Wie is wie?

pamela

Voorzitter van de
gebiedscommissie Rozenburg

Paméla (P.Y.J.) Blok-van Werkhoven
Alkenburg 11
3181 SZ Rozenburg-ZH
Tel.: 06-53713360
Email : [email protected]gebiedscommissieleden van GBR:

erik nieuwenhuizen 5Erik Nieuwenhuizen 
E-mail: [email protected]

Rob Oosterlee (info en foto volgen)
E-mail:[email protected]

Tom de Raaf                  
E-mail: [email protected]
tom de raaf 7

Koenraad Hovens Greve (foto en info volgen)
E-mail:[email protected]

Hans de Groot              
E-mail: [email protected]
hans de groot 6

 

IPP EN RAAD VAN STATE

23novMaandag begon met een vrolijke invasie in het gemeentehuis. De derde klas leerlingen van het Penta college kwamen naar het gemeentehuis voor het project “wegwijs op het gemeentehuis”. De hele dag zijn de leerlingen in groepjes bezig om een project te bedenken. ’s Avonds vergaderen de groepjes onder leiding van de burgemeester in een ‘echte’ raadsvergadering over welk project gekozen wordt.  Hiervoor hebben de leerlingen  € 4.500,- ter beschikking om het project uit te voeren. Dit jaar werd er gekozen voor een project om ouderen en jongeren met elkaar in contact te brengen. De jongeren en ouderen gaan gezamenlijk rappen op teksten van oud-Hollandse liedjes. Ik ben benieuwd hoe het project wordt! Dit was niet het enige wat maandag op de agenda stond, want ook overlegde ik over de voortgang van het MFC, de invulling van de vrijwilligers op de ijsbaan en met onze jurist over de zitting bij de Raad van State op donderdag. Op dinsdag begon de dag met de wekelijkse collegevergadering. In deze vergadering vierden wij het 25-jarig jubileum van één van onze medewerkers. ’s Middags had ik overleg met de schoolbesturen en aan het eind van de middag woonde ik het slaan van de ‘eerste laatste’ paal op de Dalen bij. ’s Avonds volgde nog een commissie VROM, waar een aantal onderwerpen op de agenda stonden als de woningbouw aan de Beertjes en de ontwikkeling van het Raadhuisplein. Op woensdag overlegde ik met een sponsor over de ijsbaan en gaf ik de aftrap voor de plastic inzameling. Hoewel het druilerig weer was, konden we onder toeziend oog van een enorme “plastic hero” op de markt aandacht vragen voor de inzameling van plastic waarvoor alle Rozenburgers in de afgelopen weken een zgn. startpakket thuis hebben gekregen. De donderdag begon met personeelsbijeenkomst over de herindeling waarna ik een brainstormavond met de raad over het gebied “De Nieuwe Schans” voorbereidde. De ochtend sloot ik af met een verkeersoverleg. Daarna vertrok ik in de richting van Den Haag waar ’s middags bij de Raad van State de zaak met betrekking tot het woon zorg complex diende. De uitspraak wordt over 6 weken verwacht, maar de ervaring leert, dat dit weleens langer kan duren. Op vrijdag had ik een overleg over de ijsbaan en ’s avonds had ik een gezellige bijeenkomst met de vrijwilligers van de kinderboerderij. We konden ze eens even in het zonnetje zetten en de gouden klomp uitreiken aan Simon de Regt, die hiermee de kinderboerderij vrijwilliger van het jaar geworden is. Op zaterdag bezocht ik VV Rozenburg, waar ondanks het slechte weer, in ieder geval gevoetbald werd op het kunstgrasveld. Met het bestuur had ik een gesprek over de vereniging, de uitbreiding van de kleedkamer en sport in het algemeen. Een prima bijeenkomst. Daarna begon het weekend! Tot de volgende week!

Actie Bus 89 bij Stadsregio.

Noodzaak behoud Bus 89 wéér onder de aandacht bij de Stadsregio

Er wordt door Rozenburg al jaren actie gevoerd om bus 89 te behouden. Het laatste verzoek is op woensdag 18 november jl. persoonlijk bij de Stadsregio ingediend. De Stadsregio is verantwoordelijk voor het busvervoer in onze regio. Namens de Rozenburgse reizigers zijn door Fanny Zuur en Monique Buitelaar in totaal 1575 handtekeningen overhandigd aan de heer Vervat, portefeuillehouder Verkeer en Vervoer van de Stadsregio.

Lees verder…

Ingezonden brief fusie.

Sinds vrijdag 13 november 2009 staat er een bord op de Landtong dat de scheiding tussen Rozenburg en Rotterdam aangeeft. 40 jaar lang was er geen gemeentegrens zichtbaar maar ter gelegenheid van het bezoek van het Rotterdamse college heeft het Rozenburgse nog-net-wel college gemeend wat gemeenschapsgeld over de balk te moeten gooien door dit bord nog even te plaatsen. (noot GBR: dit bleek een solo-actie van de burgemeester te zijn). Op 10 maart 2010 kan het weer worden verwijderd.

Lees verder…

Commissieweek

Niet alleen stonden er op maandag de gebruikelijk interne vergaderingen op de agenda, maar ook een bestuurlijk overleg met Rotterdam. Diverse onderwerpen werden besproken, maar ook werd er terug gekeken op het bezoek van het college van Rotterdam aan Rozenburg van 13 november.
Niet alleen wordt er geconstateerd dat we iedere keer wat verder op weg zijn in het proces van de herindeling, maar ook dat er nog zoveel gedaan moet worden. Verder had ik maandag een gesprek over de volgende gemeentekrant en bovendien was ’s avonds de commissie sociale zaken, welzijn en onderwijs (SWO). In deze commissie werd de overgang van de Phoenix van het bestuur van Primo naar het bestuur van het BOOR besproken. Dat betekent dat de Phoenix gaat vallen onder het Rotterdamse bestuur voor openbaar onderwijs in plaats van dat van Voorne en Putten.
Dinsdagochtend vroeg begon met een overleg met het Havenbedrijf over het project Landtong. Het bestemmingsplan moet vastgesteld worden en nog steeds is er onvoldoende duidelijkheid over de verhuizing van de hondenschool en de ruitervereniging. Ook de pachten die de verenigingen volgend jaar moeten gaan betalen kwamen aan de orde. Aan het eind van de middag had ik een gezamenlijk overleg met de besturen van de ruitervereniging en de hondenschool om de uitkomsten van het overleg met het Havenbedrijf te bespreken. Alle partijen lijken nu op een oplossing aan te willen sturen. Er wordt verder aan gewerkt. Op dinsdag vierden wij met onze molenaars de 1 miljoenste omwenteling van de molen. Met een feestelijke bijeenkomst in de molen en aansluitend een lunch in het gemeentehuis werd dit moment gemarkeerd.

Op woensdag vertrok ik ’s ochtends in de richting van de Stadsregio om met een aantal burgers de 1575 handtekeningen te overhandigen die verzameld waren voor het behoud van lijn 89. Ook kon ik portefeuillehouder Vervat van de stadsregio een ingelijste motie overhandigen. Deze motie was in de begrotingsraad unaniem aangenomen en draagt het college op alles in het werk te stellen om bus 89 te behouden. We wachten nu op de verdere stappen van de Stadsregio. ’s Avonds vergaderde de commissie VROM onder andere over het MFC, het speelterrein bij de Rank en het bestemmingsplan kern. Een goede vergadering. Op donderdag had ik een overleg met de Rabobank over het project dat de Stichting Beest en Boel Vrienden wil uitvoeren, naar aanleiding van de wedstrijd van de Rabobank die zij gewonnen hebben. Ook sprak ik met de gemeente Rotterdam en de DCMR over het nieuwe bestemmingsplan Botlek. Hierover worden burgers ook nog geïnformeerd. Ik heb aangegeven dat dit misschien via de klankbordgroep kan en anders in een speciale bijeenkomst. Aan het eind van de middag besprak ik hoe we in 2010 met de speellocaties willen omgaan. We gaan inventariseren bij de inwoners wat zij ervan vinden, dus wordt vervolgd!
Op zaterdag bezocht ik nog de intocht van Sinterklaas! Een gezellige, zonnige bijeenkomst. Wie zoet is krijgt lekkers……..! Tot de volgende week!