GBR-ACTIE TEGEN PROEF REKENINGRIJDEN VERLENGD

Op zaterdag 30 juni jl. was het druk bij de kraam van GBR. Zo’n 250 (!) Rozenburgers lieten weten tegen een proef met rekeningrijden op de A-15 te zijn. Het werd ons duidelijk dat we niet in één zaterdag alle reacties konden inzamelen. Diverse winkeliers lieten ons weten ook tegen zo’n proef te zijn. Gemeentebelangen Rozenburg heeft daarom besloten de actie met een week te verlengen. De feiten in het kort:

Geef uw mening via het protestformulier (download dit formulier) en vergeet niet uw handtekening te zetten.
Inleveren kan tot maandag 9 juli a.s. op onderstaande adressen:

Alkenburg 11, De Noordbank 3, Meeuwensingel 43, Van Ostadelaan 6, Bieslook 21, Palet 19.

 ZEG OOK “NEE” TEGEN PROEF HET REKENINGRIJDEN OP DE RING VAN ROTTERDAM

Het kabinet heeft het plan om in de komende jaren rekeningrijden in te voeren. Het invoeren van rekeningrijden kost veel tijd. Een aantal zaken moet uitgeprobeerd worden om te bezien of het systeem goed werkt. Hiervoor moet een proef gehouden worden. De stadsregio Rotterdam heeft in haar beleidsplan aangegeven de proef wel uit te willen voeren op de ruit van Rotterdam, Gemeentebelangen vindt de rondweg van Rotterdam, waar de A-15 een belangrijk onderdeel van is, geen geschikte locatie voor een proef met rekeningrijden.
Bent u ook tegen deze proef? Kom dan naar de kraam van Gemeentebelangen op zaterdag 30 juni van 10.00 – 15.00 uur bij Albert Heijn en steun ons protest!!
Rozenburg is een van de gemeenten van de Stadsregio en GBR zal via onze vertegenwoordigers uw protest overbrengen.

ROZENBURG TERUG IN DE TELEFOONGIDS

ROZENBURG TERUG IN DE TELEFOONGIDS
AD/RD, 24 mei 2007

Goed nieuws voor de Rozenburgers: in de nieuwe editie van Telefoongids staan hun telefoonnummers weer, net als vroeger, in het boek bij die van de andere gemeenten op Voorne-Putten. Vorig jaar was dat fout gegaan en stonden de Rozenburgse telefoonnummers bij die van Rotterdam. Dat maakte het ook voor de rest van de eilandbewoners lastiger om mensen in Rozenburg te bellen.

POSITIEF RESULTAAT BEZOEK GBR AAN TELEFOONGIDS

Vrijdag 3 november hebben GBR-raadsleden Jan Fit, Johan de Groot en Paméla Blok een bezoek gebracht aan de medewerkers van ‘De Telefoongids’ in Amsterdam. De handtekeningen die u bij ons heeft ingeleverd en de omschrijving van de Rozenburgse klachten zijn door GBR gebundeld in een boekwerkje en overhandigd. Na een uitgebreide uitleg van beide zijden werd door medewerkers Henriëtte Delissen en Eric Knibbe al snel duidelijk gemaakt dat het protest zinvol was.

De Telefoongids met Rozenburg in gids 17 (regio Voorne-Putten) zal waarschijnlijk vanaf april 2007 weer beschikbaar zijn en huis-aan-huis verspreid worden. Ook wordt onderzocht of op korte termijn gids 2006-2007 van de regio Voorne-Putten gratis ter beschikking gesteld kan worden aan de Rozenburgers. Als dit mogelijk is zullen wij dit melden in deze krant. Dit was een actie die mede door een aantal zeer vasthoudende Rozenburgers succesvol kon worden afgesloten. En aan iedereen die een reactie heeft ingeleverd of handtekening heeft gezet: Bedankt!

GBR-KRAAM

Op zaterdag 31 maart 2007 stond de kraam van Gemeentebelangen Rozenburg (GBR) bij de PLUS-markt
In het lentezonnetje werden de resultaten van 2006 besproken en de lopende acties toegelicht.
Zaken die aan bod kwamen waren o.a. het nieuwe fietspad aan de Meeuwensingel, hoe zit het met de bouwplannen, komen er nog kavels beschikbaar, waarom is het zo’n chaos bij de pont als de Botlektunnel dicht is, wateroverlast op een wandelpad etc. GBR heeft diverse mensen door kunnen verwijzen naar de Servicebalie van het gemeentehuis en gaat met de nog openstaande vragen aan het werk.

KRAAM VAN GBR STAAT IN HET TEKEN VAN DE POLITIE

Op zaterdag 10 februari 2006 staat de kraam van Gemeentebelangen Rozenburg (GBR) weer van 10.00 tot 15.00 uur bij Albert Heijn aan de Molenweg. Het thema van de kraam staat in het teken van het werk van de politie “op“ Rozenburg. Het gevoel van onveiligheid speelt nog steeds een belangrijke rol in het leven van de Rozenburger en de rol van de politie daarbij is erg belangrijk. Gemeentebelangen Rozenburg vindt het belangrijk om uw mening daarover te horen. Wij zullen de uitkomsten met de verantwoordelijken binnen het politiedistrict waartoe Rozenburg behoort, bespreken. U wordt daarom bij onze kraam uitgenodigd om uw ervaringen met de Rozenburgse politie te melden. Onderstaand vragenformulier kan u daarbij behulpzaam zijn, u kunt het bij onze kraam inleveren of afgeven bij onze raadsleden. Op zaterdag 10 februari a.s, kunt u hetzelfde formulier natuurlijk ook op de kraam komen invullen.

Tot ziens bij de gele kraam van Gemeentebelangen Rozenburg.

DOWNLOAD DE PDF

Overhandiging plattegronden knelgroen aan wethouder Lenneke van der Meer

GBR OVERHANDIGT OVERZICHT KNÈL-GROEN AAN WETHOUDER VAN DER MEER
5 juni 2006

Voorafgaand aan de commissie VROMVV van woensdag 31 mei jl. hebben commissieleden Joop den Boer en Wim van Hulten van Gemeentebelangen Rozenburg (GBR) een overzicht van klachten over het openbaar groen in Rozenburg overhandigd aan wethouder Lenneke van der Meer. Voor alle commissieleden en de publieke tribune was een uitgewerkt overzicht van alle klachten beschikbaar.

Alle reacties zijn gemarkeerd op twee grote plattegronden van Rozenburg.
Wethouder en ambtenaren kunnen er direct mee aan de slag.

INFORMATIESTAND, Knelpunten in het groen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAAGMUUR VAN GEMEENTEBELANGEN ROZENBURG DRUK BEZOCHT

KLAAGMUUR VAN GEMEENTEBELANGEN ROZENBURG DRUK BEZOCHTFront

De raadsleden en duo-raadsleden van Gemeentebelangen Rozenburg waren op de vrijwilligersdag aanwezig om iedereen, vrijwilligers en geïnteresseerden, te voorzien van koffie, thee of limonade.
Gemeentebelangen bekostigt dit door de vergoeding die raadsleden en duo-raadsleden van de gemeente Rozenburg ontvangen niet voor eigen gebruik aan te wenden maar te bestemmen voor dit soort activiteiten.
Tevens konden alle inwoners hun klachten en/of opmerkingen kwijt over allerlei zaken in Rozenburg. De ‘klaagmuur’ was aan het eind van de dag propvol, een teken dat er wel het een en ander te verbeteren valt in Rozenburg.
Een kleine bloemlezing van goede zaken maar vooral van grote ergernissen:

Dit is goed in Rozenburg:
Veel voorzieningen en verenigingen, ambtenaren op gemeentehuis aardig, groen,
zwembad, vrijwilligersdag, veilige gemeente, sociaal klimaat, Jeugdland, sportaccommoda-
ties, veel scholen, kindvriendelijk dorp.

DIT MOET VERANDEREN IN ROZENBURG:
De drie meest gekozen ergernissen (85):
Verkeersmaatregelen: (41)

– Situatie (voor fietsen!) Koninginnelaan (15) en Laan van Nieuw Blankenburg (2)
– Drempels te hoog/te veel (17),
– Rozenburg wijzigen in ‘Dorpeldorp’ , Bus heeft problemen met drempels, Verkeersoverlast
  zwaar verkeer Rembrandtsingel,
– Zigzag maken op de Koninginnelaan, 
– Meer drempels in Jan van Goyenstraat,
– Fietspad langs Laan van Nieuw Blankenburg  aanleggen,
– Verhouding van de wegbelijning vaak foutief aangebracht

Jeugd: (26)
– Meer doen voor oudere jeugd (15),
– Focus weer open (8),
– Hangplek bij Meeuwensingel maken,
– Meer speeltuinen, speelgelegenheid omgeving Bloesemlaan aanleggen

Zwembad: (18)
Buitenbad weer open (18)

Overige ergernissen (74):
– Wonen:( 16)
– Leefomgeving: (16)
– Politie en veiligheid: (11)
– Groen: (10)
– Winkels/Markt: (9)
– Bestuur: (5)
– Sociaal beleid en Gezondheidszorg: (4)
– Openbaar vervoer: (2)
– Geluid:  (1)

Een aantal acute klachten is direct doorgegeven bij de gemeente Rozenburg zodat er meteen actie op kan worden genomen. De overige opmerkingen zijn op donderdag 30 oktober jl. door de raadsleden van Gemeentebelangen Rozenburg voorafgaand aan de raadsvergadering  aangeboden aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester De Sutter-Besters.