GBR heeft er alles aan gedaan om op basis van argumenten het einde te voorkomen van de zelfstandige gemeente Rozenburg. Het is ons niet gelukt.Ondanks een onzekere toekomst hebben 8 van de 15 raadsleden beslist om Rozenburg vanaf maart 2010 een deelgemeente van Rotterdam te laten worden. alle informatie over de herindeling vindt u in het archief

Ingezonden brief fusie.

Sinds vrijdag 13 november 2009 staat er een bord op de Landtong dat de scheiding tussen Rozenburg en Rotterdam aangeeft. 40 jaar lang was er geen gemeentegrens zichtbaar maar ter gelegenheid van het bezoek van het Rotterdamse college heeft het Rozenburgse nog-net-wel college gemeend wat gemeenschapsgeld over de balk te moeten gooien door dit bord nog even te plaatsen. (noot GBR: dit bleek een solo-actie van de burgemeester te zijn). Op 10 maart 2010 kan het weer worden verwijderd.

Lees verder…

Eerste kamer akkoord met opheffing Rozenburg.

De Eerste Kamer heeft dinsdag 27 oktober ingestemd met de opheffing van de gemeente Rozenburg. De Rijnmondgemeente met 12.500 inwoners, gelegen langs de Nieuwe Maas, gaat vanaf 18 maart 2010 verder als deelgemeente van de stad Rotterdam. Een van de argumenten van de regering voor samenvoeging van Rozenburg met Rotterdam is dat de bestrijding van crises en rampen in dit industrierijke gebied beter is gewaarborgd onder één gemeentelijk gezag. Alleen woordvoerders van de fracties van OSF en SP voerden het woord over het wetsvoorstel. In de slotronde lieten zij aantekenen dat zij tegen het wetsvoorstel zijn. De andere fracties maakten geen bezwaar tegen de samenvoeging.

Lees verder…

deelgemeente vs Coolsingel

Gemeenteraad akkoord met woontorens aan Bergse Plas- 18 september 2009

Op de plek waar nu nog restaurant Plaswijck is gevestigd, komen in de toekomst drie zestien meter hoge woontorens. De gemeenteraad van Rotterdam is donderdagavond akoord gegaan met de plannen ondanks klachten van omwonenden.

Eerder leek het er nog op dat de omwonenden hun zin zouden krijgen en dat de torens maximaal elf meter hoog zouden worden. Dat zou beter passen in de groene, dorpse omgeving.

Lees verder…

Brief GBR/CDA aan 2e Kamer commissie.

Geachte heer Van Leiden,

De coalitiefracties van de gemeenteraad van Rozenburg verzoeken u de commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kennis te laten nemen van hun bezwaren betreffende de herindeling van Rozenburg en Rotterdam. Wij zijn als coalitiepartijen met 7 raadsleden vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Rozenburg en vormen een minderheidscoalitie. De overige partijen zijn met 8 raadsleden vertegenwoordigd. De herindeling van Rozenburg is door de kleinst mogelijke meerderheid in de gemeenteraad bepaald, een stemverdeling van 8 voor en 7 tegen.

Lees verder…

Werkbezoek 2e kamer aan Rozenburg.

Kamerleden komen eind mei naar Rozenburg voor werkbezoek en hoorzitting!

De commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer heeft op 16 april jl. besloten om naar aanleiding van de voorgenomen herindeling van Rozenburg een werkbezoek te brengen aan het gebied.

Wim van Hulten en Paméla Blok waren aanwezig bij deze vergadering en hebben de discussie aangehoord. Zij zijn blij met de beslissing van de Tweede Kamerleden. Naar aanleiding van diverse brieven die de Kamerleden ontvingen zijn er vraagtekens gerezen over de bijzondere procedure en over het afwijken van de wet Arhi.

Het werkbezoek zal naar verwachting gecombineerd worden met een hoorzitting. Burgers en belangengroeperingen kunnen eind mei hun mening over de gang van zaken aan de Kamerleden duidelijk maken. Zodra er meer bekend is zullen wij dit publiceren.

Lees verder…

Actie 2e-Kamer herindeling Rozenburg.

REFERENDUM DOOR DE NEUS GEBOORD?
Rozenburger toch gehoord! Stevig signaal aan Tweede Kamer

Nog voor de zomervakantie zal de Tweede Kamer zich buigen over de herindeling van Rozenburg. De wet zal daarvoor zelfs moeten worden aangepast. Gemeentebelangen Rozenburg wil alle Tweede Kamerleden laten weten wat de Rozenburgers van deze herindeling vinden. Door 120 Rozenburgers is officieel bezwaar gemaakt en bij de
GBR-kraam zijn zaterdag 28 maart al ca. 100 steunbetuigingen ingevuld.

De raadsleden van GBR denken dat veel meer Rozenburgers hun mening kenbaar willen maken en een duidelijk signaal aan de Tweede Kamer willen afgeven. Wij willen dat signaal voor u organiseren. Bent u het daar mee eens?

Kopieer dan het vragenformulier naar uw computer, print het uit en vul het in. Geef het daarna af op een van de aangegeven adressen.

(Alkenburg 11, De Noordbank 3, Van Ostadelaan 6, Meeuwensingel 43, De Bieslook 21, Kievitenburg 1)

GBR-raadsleden: Paméla Blok, Jan Fit, Johan de Groot, Marjon McElligott, Wim van Hulten.