Artikelen door Marjon Mc Elligott

Fractieweek van 10 april 2017

Tijdens de Fractieweek van 10 april is er een bezoek gebracht aan de meldkamer Havenbedrijf, het beeld Kinderen met Vogel is (her-)onthuld, er is gebruik van het spreekrecht in Rotterdam over de windturbines en heeft basisschool de Phoenix een School op Seef certificaat mogen ontvangen. De inspraak bij de raadscommissie EHMD is te lezen via deze link: […]

Fractieweek van 20 maart 2017

Ook in de Fractieweek van 20 maart is er het nodige te melden. Het Alzheimer café is na lange tijd afwezigheid weer gestart in het Veerhuis. Daarnaast is er gebiedscommissievergadering geweest waarin onderwerpen als het concept horecagebiedsplan, regelluwe zones en windturbines op de Landtong zijn besproken. De stukken van de gebiedscommissie zijn terug te vinden via https://gebiedscommissies.notubiz.nl/vergadering/385470/Gebiedscommissie%20Rozenburg%2023-03-2017? Het […]