Artikelen door admin

Terugblik deelraadswerk 2013 en óp naar 2014

Dat onze deelraadsleden en burgercommissieleden niet hebben stilgezeten dit afgelopen jaar mag weer blijken uit het fractiejaaroverzicht. Het jaar 2014 is een jubileumjaar voor GBR, we bestaan in juni 25 jaar! Onafgebroken zijn we voor Rozenburg in touw en blijven dat doen, óók in de gebiedscommissie die na de verkiezingen van 19 maart 2014 zal aantreden.  […]

Buurtsportcoach presenteerde zich

VERSLAG PRESENTATIE VAN DE BUURTSPORTCOACH OP 27 NOVEMBER 2013 Op verzoek van de commissieleden heeft de 22-jarige Buurtsportcoach Patrick zich gepresenteerd om te voorkomen dat hij voor iedereen een grote onbekende is. Wat vooral opviel aan zijn presentatie is zijn enorm enthousiaste betoog over het nut en de noodzaak van het instituut Buurtsportcoach (BSC).  De […]

Klankbordgroep Thema-avond Transport

Verslag Themabijeenkomst Klankbordgroep Rozenburg 25 november 2013-  door Johan de Groot Sprekers: de heren M. Meijer van Landelijk Informatiepunt Ongevallen Gevaarlijke Stoffen (LIOGS) en J. van Belzen van het Platform Transport Veiligheid en van de firma Den Hartogh: H. den Hartogh en A. Snel. De avond werd geopend door onze deelraadvoorzitter Paméla Blok. Suzanne Mulder van […]

GBR deelnemer aan verkiezingen gebiedscommissie 2014

GBR óók in 2014 weer  ‘voor Rozenburg!’Gemeentebelangen Rozenburg zal in maart 2014 deelnemen aan de verkiezingen voor de gebiedscommissie in Rozenburg. Onze lokale partij, die volgend jaar 25 jaar actief is, zal zich opnieuw vier jaar inzetten voor de Rozenburgers. Verkiesbaar op de lijst staan, in alfabetische volgorde : Paméla Blok, Hans de Groot, Koenraad HovensGreve, […]

Winnares quiz GBR-kraam verrast met ‘Rozenburgertjes’

Winnares Quiz GBR Op 16 november hield Gemeentebelangen Rozenburg een quiz over lokale politiek. Van de 42 inzendingen bleken er 11 volledig goed zijn ingevuld. Hieruit is een winnaar getrokken: mevrouw vd Baan. Burgercommissielid Tom de Raaf en fractievoorzitter Marjon McElligott gingen bij haar op bezoek. Verrast nam zij zaterdag 23 november de  felicitaties, de […]

Kraam GBR op 16 november weer druk bezocht

GBR-kraam druk bezocht  Afgelopen zaterdag 16 november 2013 werd de kraam van GBR, ondanks het kille mistige weer, toch weer druk bezocht. (klik hier voor foto)U kunt als inwoner ook na het opheffen van de deelgemeenten op GBR blijven rekenen. Als kiezer kunt u op 19 maart 2014 ook op GBR uw stem uitbrengen voor […]

Extra geld voor speeltoestellen-groen-PGwoningen door SURPLUS motie

GBR motie ‘Surplus’: onderzoek tot extra geld voor realisatie PG-woningen, groen en speeltuinen Rozenburg wordt per maart 2014 een gebiedscommissie en zal dan geen begroting meer opstellen en behandelen, dit wordt taak van de stad.  In de laatste begroting die wij vaststelden voor 2014 mag een vastgesteld percentage van de algemene reserve niet benut worden. […]

Oók coalitie – verantwoording 2013

Coalitiepartijen overhandigen jaarlijkse verantwoording (klik hier voor het volledige document) Bijna aan het eind van deze bestuursperiode hebben de coalitiepartners: GBR, PvdA, CDA en Hart voor Rozenburg een overzicht gemaakt van de coalitieafspraken die vanaf 2011 zijn gerealiseerd. Deze verantwoording is voorafgaand aan de begrotingsvergadering overhandigd aan de voorzitter van de deelraad en het dagelijks […]

De jaarlijkse GBR-verantwoording – 2013

Verantwoording 2013 GBR wil u graag laten weten welke beloftes uit het verkiezingsprogramma sinds de verkiezingen zijn uitgevoerd of in voorbereiding zijn. Elk jaar maken wij de balans op en leggen wij verantwoording af. In onze verantwoording leest u vetgedrukt de tekst uit het programma, daaronder leest u wat tot nu toe gerealiseerd is. (Klik […]

Terugblik raadsvergadering 17 oktober

Gemeentebelangen: terugblik raadsvergadering De vergadering van de raadsvergadering op 17 oktober had de volgende onderwerpen op de agenda: Het initiatiefvoorstel van GBR “Schone wijken” Dit werd als hamerstuk unaniem door de deelraad besloten. De deelgemeente koopt 30 zwerfvuilknijpers die inwoners kunnen lenen wanneer zij willen helpen hun woonomgeving zwerfvuilvrij te maken. Het is een verdere […]