tijdlijn kunstwerk Water

Maart 2010

intentieovereenkomst getekend tussen een groot aantal verenigingen (waaronder de Historische Vereniging Oud Rozenburg) en de gemeente Rozenburg. In deze intentieovereenkomst stemmen zij o.a. in met het Programma van Eisen (PvE) voor het MFC en de sloop van het oude zwembad na oplevering nieuw MFC. Hierin is geen vermelding over Kunstwerk Water. intentieverklaring MFC

19-6-2015 

Brief van Wim van Oudheusden aan gemeente Rotterdam en gebiedscommissie Rozenburg. Betreft verzoek overplaatsing tegelkunstwerk van uit de Zeehond naar de Rozenburcht. brief van mr van Oudheusden aan gem. Rotterdam en gebiedscommissie

Sept. 2015   

Een kunst- en cultuurhistorische waardestelling. Kunstwerk Water heeft kunst- en cultuurhistorische waarde. In 1998 is besloten tot de bouw van een nieuw sportcentrum in Rozenburg. In 2012 besluit de gemeenteraad van Rotterdam tot de bouw. In het Programma van Eisen is het kunstwerk Water niet meegenomen. Wanneer de architect eind 2014 met het tegeltableau wordt geconfronteerd, geeft hij aan dit niet te willen herplaatsen in nieuwe MFC. Het past niet in zijn ontwerp dat hij nu inmiddels aan het uitvoeren is. kunst- en cultuurhistorische waardestelling

19-11- 2015   

Presentatie architect Rozenburcht (Koen van Velsen). Uitleg waarom tegeltableau Water niet past in zijn ontwerp. Geeft aan dat een locatie in de buitenruimte voor het kunstwerk bij het nieuwe MFC wel een mogelijkheid is. Presentatie architect Rozenburcht

19-11-2015  

Presentatie kunstwerk Water door Erfgoedvereniging Heemschut. Uitleg waarom het tegeltableau waardevol is. Stelt voor om “Het Water” op te nemen in het nieuwe zwembad de Rozenburcht. Presentatie Erfgoedvereniging Heemschut

1-12-2015  

Brief van erfgoed vereniging Heemschut aan de gebiedscommissie Rozenburg. Herplaatsing in de Rozenburcht is beste optie, begrip voor de architect van de Rozenburcht. Heemschut kan zich ook vinden in andere locatie mits goed vormgegeven en voldoende beschermd tegen weersinvloeden en vandalisme. Wanneer daarvoor gekozen wordt, wil de werkgroep betrokken blijven bij de plannen en uitvoering. Brief erfgoed vereniging Heemschut aan gebiedscommissie Rozenburg

10-12-2015    

Verslag gebiedscommissie 10 december 2015. Gebiedscommissie verdeeld over opname kunstwerk in Rozenburcht. Advies wordt met enige aanpassingen opgesteld om naar Rotterdam te sturen. Verslag gebiedscommissie dec. 2015

10-12-2015  

Advies gebiedscommissie aan gemeente Rotterdam waarin de volgende zaken gevraagd worden. Onderzoek om tegeltableau te kunnen verplaatsen naar Rozenburcht. Onderzoek om tegeltableau andere locatie te geven. Middelen beschikbaar te stellen. Kijken of Citylab010 iets kan betekenen. advies gebiedscommissie aan Rotterdam

25-4-2016 

Brief bezorgde bewoners van Rozenburg aan gemeenteraad. 2 maart 1600 handtekeningen overhandigd bij cie. ZOCS voor het overplaatsen kunstwerk naar Rozenburcht. Sindsdien niets meer vernomen. Graag actie; MFC nadert voltooiing. Brief bezorgde bewoners van Rozenburg aan gemeenteraad

18-5-2016       

aanvraag actualiteitenraad door GL,LR,D66,PvdA,SP,VVD,PvD over sloop van zwembad komt dichterbij terwijl er nog geen uitsluitsel is over het kunstwerk Water. Haast is geboden. aanvraag actualiteitenraad door GL,LR,D66,PvdA,SP,VVD,PvD

19-5-2016 

Actualiteitenraad in het stadhuis over kunstwerk Water. Na te beluisteren via het bestuur informatiesysteem Rotterdam. https://rotterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/238610/Actualiteitenraad%2019-05-2016?

25-5-2016  

Antwoord op ongevraagd advies (10-12-2015) van wethouder Schneider incl. beantwoording vragen van PvD en de andere partijen. Het kunstwerk zal niet gesloopt worden. Gemeente geeft aan het niet in het nieuwe MFC te willen. Andere locatiemogelijkheden zijn bespreekbaar in overleg. Antwoord op ongevraagd advies (10-12-2015)

31-5-2016

Notulen verslag 31 mei gebiedscommissie Rozenburg. Stemming overplaatsing kunstwerk water naar nieuw MFC : 8 tegen, 2 voor (1 gebiedscommissielid afwezig). verslag 31 mei gebiedscommissie Rozenburg

14-6-2016 

Beantwoording toezeggingen n.a.v. actualiteitenraad 19-5-2016 door wethouder Schneider. Spreekt uit dat gemeente niet veranderd is in hun standpunt t.o.v. plaatsing in het nieuwe MFC. Wil graag in samenwerking met gebiedscommissie kijken naar alternatieve locaties. Beantwoording toezeggingen door wethouder Schneider

29-6-2016

Inspraak door Actiegroep Behoud Kunstwerk Water bij cie. ZOCS. Hierin wordt aan de beantwoording van de wethouder van 14-6-2016 getwijfeld op diverse onderdelen. Inspraak Actiegroep Behoud Kunstwerk Water bij cie. ZOCS

12-7-2016 

Brief van wethouder Schneider aan commissie ZOCS. Het is een reactie op de inspraak van 29-6-2016 door de actiegroep. Hierin wordt uitleg gegeven hoe alles tot stand is gekomen. Er wordt benadrukt dat de architect van het MFC wijzigingen of aantasting van zijn werk juridisch kan aanvechten. Brief wethouder Schneider aan commissie ZOCS

24-8-2016 

Brief van Actiegroep Water aan gemeenteraad van Rotterdam. Zij geven aan dat de informatie van de wethouder in de brief van 12-7-2016 onjuist is en geven hier uitleg bij. Brief Actiegroep Water aan gemeenteraad van Rotterdam

6-9-2016  

Brief wethouder Schneider aan de commissie ZOCS en commissie BWB. Reactie op brief van de actiegroep van 24-8-2016. Hij legt uit en geeft aan dat hij geen onjuiste informatie heeft gegeven en bij het standpunt blijft dat gemeente en gebiedscommissie eerder hebben ingenomen. Brief wethouder Schneider aan de commissie ZOCS en commissie BWB

9-6-2017    

Gespreksverslag Wim van Oudheusden met ambtenaar en herplaatsingsmogelijkheden kunstwerk “water”. Nu Leo van Oudheusden is overleden behartigd zijn broer Wim de belangen van hem. Dhr van Oudheusden geeft aan geen juridisch onderzoek te willen, omdat hij geen vertrouwen heeft in de onpartijdigheid van een dergelijk onderzoek. Alle herplaatsingsmogelijkheden wijst mr van Oudheusden af. De enige locatie is volgens hem de muur achter de startblokken van het zwembad in het nieuwe MFC. Gespreksverslag Wim van Oudheusden

15-6-2017

Gebiedscommissie voorstel herplaatsingslocaties kunstwerk Water en Procesvoorstel herplaatsing Kunstwerk Water. herplaatsingslocaties kunstwerk Water

15-6-2017 

Inspraak bij gebiedscommissie van 15-6-2017. Meneer Boon wil dat de gebiedscommissie zich uitspreekt om het kunstwerk Water naar het nieuwe zwembad te verplaatsen. Inspraak bij gebiedscommissie juni

Er kunnen geen herlocaties worden benoemd nu de broer van de kunstenaar hier geen medewerking aan wil verlenen. De stad wil geen juridisch conflict met de architect. De gebiedscommissie beschikt niet over het geld om dit wel te kunnen. Er kan door de gebiedscommissie gevraagd worden aan de stad om juridisch onderzoek te doen maar dit wijst meneer van Oudheusden tot nu toe af (zie gespreksverslag 9-6-2017). Er zal opnieuw een gesprek plaatsvinden om te kijken welke stappen in samenwerking met de broer van de kunstenaar mogelijk uitvoerbaar zijn. Zodra enige overeenstemming hierin is bereikt zullen deze uitkomsten opnieuw besproken worden in de gebiedscommissie. Het procesvoorstel kan nu niet aan de orde zijn vanwege bovenstaande impasse en het kunstwerk blijft daardoor helaas opgeslagen in kratten.

27-7-2017

Brief bezorgde bewoners aan de gemeenteraad. Zij geven aan dat de informatie van de wethouder over auteurs- en persoonlijkheidsrecht onjuist is en verwijzen terug naar de opgehaalde handtekeningen ten behoud van kunstwerk Water. Brief bezorgde bewoners van Rozenburg aan gemeenteraad 7-2017 Bijlagen bij brief gemeente 27 juli 2017

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.