Archiefbericht- Fractieweek van 3 juli 2017

De laatste gebiedscommissievergadering voorafgaand aan het zomerreces werd gehouden in La Caleta. Ook was er een inloopavond georganiseerd door Ressort Wonen en Pameijer in de Nieuwe Schans. Op de valreep werd in Rotterdam via een motie de hondenbelasting afgeschaft! Lees er meer over in de Fractieweek van 3 juli .

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *