Fractieweek van 12 juni 2017

In de Fractieweek van 12 juni was er gebiedscommissievergadering en bracht de Klankbordgroep een bezoek aan Ducorchem. Informatie over het Theemswegtracé werd gehouden in Zwartewaal en de ‘verkeersopa’ van de Phoenix, meneer Helmstrijd ontving van wethouder Hugo de Jonge de Erasmusspeld.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *