Volgerweg

29 september 2016 | Rozenburg | nieuwsbericht

In januari is de gebiedscommissie op wijkbezoek geweest aan de Volgerweg.

Vrachtverkeer op de Volgerweg.

Vrachtverkeer op de Volgerweg.

De bewoners, de leden van de gebiedscommissie en de gebiedsorganisatie hebben gesproken over verschillende onderwerpen die betrekking hadden op de woonomgeving.

Overlast vrachtverkeer
Een groep bewoners uit de directe omgeving van de Volgerweg klaagde over ernstige overlast door het toegenomen vrachtverkeer na de herinrichting. In overleg met betrokken bewoners, Ressort Wonen en de gebiedscommissie gaat de gemeente een meting uitvoeren. De opzet van het onderzoek wordt besproken met de bewoners. Aan de hand van de resultaten van deze meting kan worden bekeken welke maatregelen er eventueel genomen kunnen worden om de overlast te verminderen.

Jeffrey Kruis nieuw lid van gebiedscommissie

‘Zuinig zijn op ons dorp’ 

29 september 2016 | Rozenburg | nieuwsbericht

De gebiedscommissie is weer compleet.

Jeffrey Kruis.

Jeffrey Kruis; nieuw lid gebiedscommissie Rozenburg.

Op 13 september is Jeffrey Kruis (44) geïnstalleerd als opvolger van Wim Koster, die helaas op 8 juli overleed. Kruis woont sinds 2004 in Rozenburg, samen met zijn vrouw en zoon. ‘We moeten het dorpse karakter en de saamhorigheid behouden.’
 
Actief
Jeffrey Kruis is al jaren politiek actief in Rozenburg. ‘Ik kom uit een VVD-nest’, vertelt hij. ‘Het liberale gedachtegoed is me met de paplepel ingegeven. Daar hoort ook bij dat je zelf in actie moet komen als je iets wilt veranderen.’ Van 2010 tot 2014 was Jeffrey Kruis deelgemeenteraadslid. Eerst voor de VVD en daarna samen met Wim Koster. Bij de verkiezingen voor de gebiedscommissie sloten beiden zich aan bij de Inwoners Partij Rozenburg (IRP). ‘Als nummer 3 op de kandidatenlijst viel ik net buiten de boot. Nu kan ik alsnog een bijdrage leveren.

Wat wil je bereiken?
‘Rozenburg is een prachtig dorp, met een eigen karakter, veel saamhorigheid en een rijk verenigingsleven. Daar moeten we zuinig op zijn. Door mijn werk bij de Omgevingsdienst Haaglanden heb ik veel kennis en ervaring. Dat wil ik inzetten om Rotterdam goed te adviseren. Stedelijk beleid werkt niet altijd in een dorp!’

Nieuw fietspad Grote Stern

Rotterdam Rozenburg 

16 september 2016 | Rozenburg | nieuwsbericht

Het werk gebeurt in twee fases, het verkeer wordt omgeleid

Grote Stern

De bushalte blijft bereikbaar

Er wordt gewerkt aan het nieuwe fietspad langs de Grote Stern. De Grote Stern is vanaf de Boulevard afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid.

Twee fases
De werkzaamheden vinden plaats in twee fases, omdat de bushalte op Grote Stern toegankelijk moet blijven. Tijdens de eerste fase tot 17 december komt asfalt op de rijbaan (op het gedeelte tussen Boulevard en Bernhardstraat) en wordt hiernaast het fietspad aangelegd. Van januari tot en met juli 2017 wordt het andere deel van de weg aangepakt. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond worden (in het plantseizoen) nieuwe bomen en struiken geplant. 

Werkzaamheden voor het fietspad
Het tweerichtingenfietspad komt naast de rijbaan te liggen en vanaf de Boulevard aan de noordelijke zijde van de Grote Stern. Het nieuw aan te leggen fietspad sluit aan op het fietspad van de Meeuwensingel. Bij de Koninginnelaan worden voorzieningen gemaakt voor de bereikbaarheid. Aan de Grote Stern wordt de rijweg iets verschoven om voldoende ruimte te maken voor het fietspad en voor de bomen langs het water. De rijweg krijgt groene zijbermen. Na de aanpassingen blijft het een 50 km weg. De nieuwe verkeerssituatie wordt veiliger voor alle weggebruikers.

Werk aan het Raadhuisplein Rozenburg

Rotterdam Rozenburg 

16 september 2016 | Rozenburg | nieuwsbericht

Diverse werkzaamheden rondom het plein

foto raadhuisplein begin september 2016

raadhuisplein begin september 2016

Afsluiting Molenweg
De rijbaan van de Molenweg is afgesloten tussen de kruising met de Jan van Goyenstraat en net voorbij de kruising met de Rembrandtsingel. De kruising met de Rembrandtsingel is dus ook afgesloten. Deze afsluiting is nodig om de nieuwe bestrating aan te brengen. De parkeerplaats is wel toegankelijk. Met borden wordt de omleidingsroute aangegeven. De bushalte is tijdelijk niet beschikbaar. De afsluiting van de Molenweg duurt ongeveer zes weken.

Waterelement
De werkzaamheden aan het waterelement kunnen u niet ontgaan zijn. De afgelopen weken is gewerkt in de ondergrond om alle leidingen aan te leggen en de pompen te plaatsen. De aannemer brengt nu de natuurstenen tegels aan. Hiermee wordt het eindresultaat van het waterelement meer en meer zichtbaar. In de week van 19 september wordt het waterelement afgemonteerd en wordt het werkterrein opgeruimd. In de week van 26 september wordt het waterelement getest.

Riolering
Het werk aan de riolering gaat verder in de Raadhuisstraat richting de Esdoornlaan. Na het aanbrengen van de nieuwe riolering wordt de Evides transportleiding aangebracht. Na deze werkzaamheden in de ondergrond wordt de Raadhuisstraat voorzien van nieuwe bestrating.