Gebiedscommissie is aan het werk ! – informatie op een rij

Op 7 april was de installatie van de nieuwe gebiedscommissie van Rozenburg. Deze door de Rozenburgers gekozen commissie telt 11 leden van diverse partijen. Zij nemen geen (beleidsmatige) besluiten meer, dat is voorbehouden aan de gemeenteraad van Rotterdam. Het allerbelangrijkste werkgebied van de gebiedscommissie is het gezamenlijk vertegenwoordigen van de Rozenburgse belangen, en dat zijn er vele!

Er is nog genoeg te regelen voor de Rozenburgers, we zijn heel goed in het organiseren van participatie en daar gaan we mee door. Te denken valt aan de groenvisie, speelplaatsen, parkeerplaatsen in de wijken, wijkplannen, verkeersmaatregelen, fietspaden, inrichtingsplannen, klankbordgroepen voor bijvoorbeeld Raadhuisplein en de Rozenburcht, inrichting van de Pothof, Buurt Bestuurt, Keurmerk Veilig Ondernemen, veiligheid in het gebied, de Klankbordgroep Veilig Werken en Wonen, etc. etc.

Maar ook in veel regionale projecten  praten wij mee namens de Rozenburgers. Denk maar aan de verbreding van de A15, Calandspoorverlegging, Calandbrugvervanging, Blankenburgtunnel, het Recreatieschap, de Landtong, de pont, regionale woningmarktafspraken, regionale verkeerskamer, regionaal justitieel en politieoverleg en nog veel meer.

De leden van de commissie zijn :

 1. Paméla Blok-van Werkhoven (Gemeentebelangen Rozenburg), voorzitter
 2. Hans de Groot (Gemeentebelangen Rozenburg)
 3. Koenraad Hovens Greve (Gemeentebelangen Rozenburg)
 4. Wim Koster (Inwoners Partij Rozenburg)
 5. Hanny Krul-Wouters (PvdA)
 6. Erik Nieuwenhuizen (Gemeentebelangen Rozenburg)
 7. Rob Oosterlee (Gemeentebelangen Rozenburg)
 8. Tom de Raaf (Gemeentebelangen Rozenburg)
 9. Frank Schellenboom (CDA), vice-voorzitter
 10. Mark Smit (VVD)
 11. Ria de Sutter-Besters (Inwoners Partij Rozenburg)

Na de eerste vergadering op 7 april, waarin voorzitter en vice-voorzitter werden benoemd, is een periode van inwerken begonnen. De leden van alle 14 gebiedscommissies volgen allerlei cursussen en worden bijgespijkerd voor hun nieuwe taak.

Op 20 april was de tweede vergadering van de gebiedscommissie, helaas is er nogal wat gewijzigd op communicatief gebied zodat veel inwoners hier geen kennis van konden nemen.
De wekelijkse (deel)gemeenteberichten zijn vervallen en dat is een heel ongelukkige situatie. Wij zullen proberen om u via onze website op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.
Het lijkt erop dat een aanpassing in de maak is, de website van Rozenburg (www.rotterdam.nl/rozenburg) wordt al weer af en toe bijgewerkt, we hopen dat het snel weer op orde is. 
 
De gebiedscommissie is te bereiken via mail op :  [email protected] en telefonisch via 14010.
De gebiedscommissieleden van GBR kunt u natuurlijk via [email protected]  blijven benaderen.

Voorzitter Paméla Blok en vice-voorzitter Frank Schellenboom werken fulltime. Zij hebben een werk- en spreekkamer in het gemeentehuis naast de Raadszaal, waar u kunt binnenlopen, tenzij ze op werkbezoek zijn. In dat geval kunt u gewoon een afspraak maken via het bovenstaande mailadres.

De overige gebiedscommissieleden vergaderen 1x per maand of zoveel meer als nodig is, ook hen kunt u via het centrale mailadres bereiken.

(Het oude telefoonnummer van de deelgemeente is vervallen, dat geldt ook voor de oude e-mailadressen.)