Unanieme steun voor aanpak Raadhuisplein

DEFINITIEF ONTWERP RAADHUISPLEIN UNANIEM VASTGESTELD DOOR DEELRAAD

Tijdens de extra deelraadsvergadering van 30 januari 2014 heeft de deelraad een voor Rozenburg historisch en unaniem besluit genomen in het bijzijn van diverse betrokken ondernemers om het Raadhuisplein aan te passen aan de moderne tijd.
(klik hier voor de plattegrond)

De heer De Bruin, die zeer begaan is met het wel en wee van de Rozenburgse inwoners, maakte gebruik van het inspreekrecht en uitte zijn zorgen of aan alle zaken gedacht was welke in de toekomst extra geld zouden gaan kosten. Niet alleen de heer De Bruin benaderde de plannen met de nodige scepsis maar dat gebeurde ook door de vertegenwoordigers van de oppositiepartijen. Nadat zij hun punt gemaakt hadden, zagen zij ook wel degelijk in dat er nu knopen dienden te worden doorgehakt en zo kwam de deelraad tot een unaniem besluit, wat politiek gezien als zeer verheugend mag worden beschouwd. Applaus klonk zelfs vanaf de tribune.

Misschien is dit wel een voorteken voor de Gebiedscommissie die na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 aan het werk gaat, waarbij het van essentieel belang is dat de Rozenburgse belangen eensgezind in Rotterdam worden bepleit.

Het definitieve ontwerp, variant C, zal geheel uit onze eigen BIR-spaarpot (Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg) kunnen worden betaald. De “markt van morgen” krijgt hierin een prominente plaats en kan weer volledig opbloeien tot een gezellige weekmarkt. De meest in het oog springende element op het plein zal de waterpartij zijn, ongeveer op de plaats van de gesloopte kiosk.

Om een eindeloze opsomming te voorkomen van de op stapel staande aanpassingen kan een ieder eenvoudig kennis nemen van de veranderingen op het Raadhuisplein door op de volgende link te klikken:

http://www.rotterdam.nl/raadhuispleinrozenburg

De schop mag van ons zo snel mogelijk de grond in!