Gebiedsplan onder de aandacht in 2 sessies

Gebiedsplan twee keer in de belangstelling

Op twee dagen (23 en 29 januari) werd het gebiedsplan, de gebruiksaanwijzing van Rozenburg, gepresenteerd aan de inwoners. De onderwerpen in het gebiedsplan kregen extra uitleg van de ambtenaar met zijn of haar specifieke expertise.

Na een korte inleiding van nut, noodzaak en waarom het gebiedsplan gemaakt wordt kunnen de deelnemers aan de slag met 6 thema’s die op wandborden zijn uitgewerkt. Bij elk bord is een ambtenaar aanwezig die extra uitleg kan geven en vragen kan beantwoorden.

Elke bezoeker ontvangt stickers, 6 positieve en 6 negatieve waarmee men kan aangeven op de wandborden of men het eens is met de stellingen (groen), met de aandacht voor een onderwerp (groen)  of dat men het helemaal niet eens is met de stelling (rood).

 De onderwerpen zijn:

  • Rozenburg Sterker imago
  • Rozenburg Zelfvoorzienender
  • Rozenburg Uitnodigender

Na het plakken van de stickers valt op dat op alle onderwerpen groene stickers zitten. Enkele rode stickers zijn geplakt bij:

  • Vaste oeververbinding, Vaarverbinding, Parkeren en Jeugd.

Opvallende onderwerpen waar positief op is gereageerd:

  • Levensloopbestendig woningaanbod, Groenstructuur en aanpak Milieuhinder.

Hier willen de meeste bezoekers extra aandacht aan laten besteden door de nieuwe gebiedscommissie.

De uitkomst van de sessies zal aan het gebiedsplan worden toegevoegd of erin gewijzigd worden. Ook de deelraad komt nog aan het woord en kan de informatie van beide bijeenkomsten benutten.

Opvallend detail was toch wel de lage opkomst van de ‘burgers’ van Rozenburg, misschien gaan de meeste inwoners ervan uit dat de volksvertegenwoordigers goed weten wat nodig is voor Rozenburg…….

 

Lijst GBR gebiedscommissie bekend, Paméla Blok lijsttrekker

11 januari 2014

Paméla Blok nummer één op GBR-lijst gebiedscommissie Rozenburg

In de ledenvergadering van Gemeentebelangen Rozenburg (GBR) is de kandidatenlijst voor de gebiedscommissie unaniem vastgesteld. Paméla Blok is tot lijsttrekker benoemd voor de verkiezingen van maart 2014.  GBR vindt het belangrijk dat continuïteit in beleid en uitvoering van projecten voor Rozenburg blijft behouden. Daarom hoopt GBR dat met de steun van vele Rozenburgers, Paméla als voorzitter van het gebied kan aanblijven en Rozenburg de komende vier jaar kan blijven vertegenwoordigen in Rotterdam en de regio.

Gemeentebelangen is al 25 jaar actief  in en vóór Rozenburg en de lijst voor de gebiedscommissie is samengesteld uit mensen met ervaring, kennis en betrokkenheid, jong en oud. Het betrekken van inwoners bij plannen is ons speerpunt en dit team gaat die werkwijze voortzetten. De lijst van GBR-kandidaten is:

1.Paméla Blok, 2.Erik Nieuwenhuizen, 3.Rob Oosterlee, 4.Tom de Raaf, 5.Koenraad Hovens Greve, 
6.Hans de Groot, 7.Arno de Visser, 8.Patty Lemson, 9.Jan Fit, 10.Marjon McElligott, 11.Johan de Groot, 
12. Riek Fit, 13.Cees Nieuwenhuizen en 14. Rob van der Hoeven.

Opvallende nieuwkomer is Rob Oosterlee, niet onbekend in de Rozenburgse politiek én daarbuiten, een versterking voor de ploeg van GBR. Johan de Groot en Marjon McElligott gaan zich meer op de achtergrond bezig houden met GBR, daarom staan zij wat lager op de lijst. Wim van Hulten, 17 jaar actief binnen GBR, trekt zich terug uit de politiek en gaat zijn tijd aan andere, maar ook Rozenburgse, zaken besteden.

GBR en Regionaal Lokaal

Voor de gemeenteraad van Rotterdam zijn landelijke partijen actief maar ook partijen die alleen in Rotterdam meedoen. Inwoners vanuit heel Rotterdam kunnen meedingen naar een plaats in de gemeenteraad, dus ook Rozenburgers.
De buitengebieden Rozenburg, Hoek van Holland en Hoogvliet zijn echter slecht vertegenwoordigd en hebben daarom naar samenwerking gezocht. De nieuwe partij Regionaal Lokaal is daaruit voortgekomen en doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ook diverse GBR-ers staan op de kandidatenlijst, met Tom de Raaf op een prominente plaats. Veel stemmen voor een vertegenwoordiging vanuit de buitengebieden maken dat we ook op de Coolsingel onze partij kunnen meeblazen. Een stem op Regionaal Lokaal is dus een stem voor de buitengebieden én Rozenburg.

Gemeentebelangen Rozenburg zet zich niet in voor één bepaalde doelgroep maar voor álle Rozenburgers, in ons dorp en op de Coolsingel, maar áltijd: Rozenburg in de hoofdrol!

(Regionaal Lokaal is te vinden op Facebook en op de website: www.regionaallokaal.weebly.com)
 

WEBLOG DG-voorzitter Paméla Blok

Paméla Blok is (namens GBR) voorzitter van de deelgemeente Rozenburg.

weblog klein

Zij schrijft vanaf september 2011 elke week een weblog over haar werkzaamheden als deelgemeentevoorzitter. Op 19 maart 2014 houden de deelgemeenten op te bestaan. De gebiedscommissie neemt de volksvertegenwoordigende rol over van deelraden en dagelijks besturen.
Per 19 maart komt daarmee ook het voorzitterschap van Paméla Blok te vervallen. Weblog 101 is haar laatste weblog als voorzitter van de deelgemeente Rozenburg.

2014
januari: weblog 92 | weblog 93 | weblog 94 | weblog 95
februari: weblog 96 | weblog 97 | weblog 98 | weblog 99
maart: weblog 100 | weblog 101

2013
januari: weblog 57 | weblog 58 | weblog 59 |
februari : weblog 60 | weblog 61 | weblog 62 | weblog 63
maart: weblog 64 | weblog 65, 66, 67 
april : weblog 68 | weblog 69 | weblog 70 |
mei: weblog 71 | weblog 72 | weblog 73 |
juni: weblog 74 | weblog 75 | weblog 76
juli: weblog 77  | weblog 78 
zomerreces tot september Stoer
september: weblog 79: pag.1 | pag.2 | pag.3 |    weblog 80
oktober: weblog 81 | weblog 82 | weblog 83 | weblog 84
november: weblog 85 pag. 1 | pag.2 | weblog 86 | weblog 87 | weblog 88
december: weblog 89 | weblog 90 | weblog 91

——————————————————————————————————————————- 

2012 
januari     : weblog 14nieuwjaarstoespraak |  weblog 15 |  weblog 16 weblog 17
februari   : weblog 18weblog 19weblog 20weblog 21 |
maart       : weblog 22+ 23weblog 24weblog 25weblog 26 |
april         : weblog 27weblog 28weblog 29weblog 30 |
mei          : weblog 31weblog 32 en 33weblog 34 |
juni          : weblog 35weblog 36 weblog 37 en 38 | weblog 39
juli           : weblog 40 |  vakantieperiode
aug/sept : weblog 41weblog 42 weblog 43weblog 44
oktober  : weblog 45 | weblog 46 | weblog 47
november: weblog 48 en 49 | weblog 50 | weblog 51| weblog 52
december:  weblog 53 | weblog 54 | weblog 55 | weblog 56

—————————————————————————————————————————–
2011
september 2011     klik hier voor weblog 1  |
oktober 2011          weblog 2   |  weblog 3   |  weblog 4   |  weblog 5  |
november 2011      weblog 6   |  weblog 7   |  weblog 8    | weblog 9  |  
december 2011      weblog 10 |  weblog 11 |   weblog 12 | weblog 13 |

————————————————————————————————————————————

Het weblog is ook te lezen op de website van de deelgemeente www.rotterdam.nl/rozenburg of via deze link.


Weblog ‘feestdagen’ van Deelgemeentevoorzitter Paméla Blok

De tijd rond de feestdagen is altijd een bijzondere periode en daarom zetten we de activiteiten van onze deelraadsvoorzitter even speciaal in de schijnwerpers.
Op de pagina ‘weblog van de voorzitter’ kunt u haar andere bijdragen lezen, een aanrader als u meer wilt weten over de werkzaamheden van een deelraadsvoorzitter.

Klik hier voor weblog 91, ‘de feestdagen’.

Terugblik deelraadswerk 2013 en óp naar 2014

Dat onze deelraadsleden en burgercommissieleden niet hebben stilgezeten dit afgelopen jaar
mag weer blijken uit het fractiejaaroverzicht.

Het jaar 2014 is een jubileumjaar voor GBR, we bestaan in juni 25 jaar!
Onafgebroken zijn we voor Rozenburg in touw en blijven dat doen, óók in de gebiedscommissie
die na de verkiezingen van 19 maart 2014 zal aantreden.
 

Wij hopen dat we de steun van de Rozenburger blijvend kunnen verzilveren met zetels.
  Gemeentebelangen Rozenburg, uw vertrouwen waard én Rozenburg in de hoofdrol !
 

Lees hier waar de GBR-ers zich, buiten hun  normale deelraadswerk, mee bezig hielden.