Buurtsportcoach presenteerde zich

VERSLAG PRESENTATIE VAN DE BUURTSPORTCOACH OP 27 NOVEMBER 2013

Op verzoek van de commissieleden heeft de 22-jarige Buurtsportcoach Patrick zich gepresenteerd om te voorkomen dat hij voor iedereen een grote onbekende is.

Wat vooral opviel aan zijn presentatie is zijn enorm enthousiaste betoog over het nut en de noodzaak van het instituut Buurtsportcoach (BSC).

 De BSC is een initiatief van de gemeente Rotterdam en Stichting PUSH, die het jongerenwerk in Rozenburg verzorgt, is zijn werkgever. Hiervoor is een budget beschikbaar van € 50.000, waarvan 40% betaald wordt door het Rijk en 20% door de stad, het resterende deel betaalt de deelgemeente. (kosten van uitvoering en salaris)

Jammer vindt Patrick dat hij straks niet meer als aanspreekpunt kan dienen in het jongerencentrum Chill Out, voor de jeugd die wil gaan sporten. De werktijden van de BSC zijn flexibel en hij is op verschillende manieren te bereiken. 

Patrick is zijn werkzaamheden gestart met alle sportverenigingen in Rozenburg in kaart te brengen inclusief de schaakclub. Vervolgens heeft hij met alle verenigingen contact opgenomen om binnen hun verenigingen jongens en meisjes onder begeleiding kennis te laten maken met hun sport. Als absolute uitspringer was de belangstelling voor de Ruitervereniging, waar zelfs een wachtlijst is ontstaan. De verenigingen reageerden in beginsel aarzelend, beducht als zij waren voor concurrentie.

Na de enthousiaste aanpak van Patrick kwam men er al ras achter dat de BSC en de sportvereniging elkaar juist versterken.

De BSC werkt niet op straat maar vanuit een steunpunt. De begeleiding op straat wordt gedaan door zijn Push-collega’s op straat. Rozenburg is de eerste van de vier buitenstedelijke deelgemeenten waar een BSC aan de slag is gegaan. Deze regeling duurt tot en met 2016.

Hoewel GBR positief staat tegenover het opheffen van Chill Out, waardoor een forse bezuiniging wordt bereikt, hadden Erik Nieuwenhuizen en ondergetekende nog wel wat vragen aan de BSC.
De vrees die door sommigen aan ons is geuit voor mogelijk extra overlast van de jongerengroep, die zich meestal in het donker pleegt op te houden tussen Chill Out en het voormalige Groene Kruisgebouw, werd door Patrick ontzenuwd. Hij gaf aan dat hij er in geslaagd om juist deze groep in beweging te krijgen door een (vecht)sport aan te bieden die bij hen past. Er hebben zich hiervoor al 35 jongeren, meest jongens, aangemeld en deze kunnen per elf tegelijk wekelijks hun energie kwijt en kunnen daarbij laten zien hoe stoer ze zijn in plaats van te blowen en drinken. Een hele positieve ontwikkeling dus.

Op de vraag van Erik Nieuwenhuzien wat de BSC doet aan obesitas bij kinderen, gaf hij aan dat dit gelukkig (nog) geen issue is in Rozenburg, maar hij blijft wel alert. Om ouderen in beweging te krijgen werkt Patrick samen met Careyn.

Vooral doorgaan dus! Al met al een heel positief verhaal met verve gebracht door de Buurtsportcoach Patrick.

 Johan de Groot/Deelraadslid GBR

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.