Extra geld voor speeltoestellen-groen-PGwoningen door SURPLUS motie

GBR motie ‘Surplus’: onderzoek tot extra geld voor realisatie PG-woningen, groen en speeltuinen

Rozenburg wordt per maart 2014 een gebiedscommissie en zal dan geen begroting meer opstellen en behandelen, dit wordt taak van de stad.  In de laatste begroting die wij vaststelden voor 2014 mag een vastgesteld percentage van de algemene reserve niet benut worden. Het restant (surplus) kan wel ingezet worden, mits dit een bestemming krijgt. GBR wil dit laatste beetje reserve geld dat Rozenburg nog zelf mag en kan besteden, niet zomaar overdragen aan Rotterdam en heeft om die reden de motie ‘Surplus’ ingediend. (klik hier voor de motie)

Het dagelijks bestuur wordt verzocht te onderzoeken of het surplus ingezet kan worden op de volgende onderdelen: Speeltuinen, Groenonderhoud en de realisatie van woningen aan de Elzenlaan voor psychogeriatrische cliënten. De meerderheid van de deelraad steunde de GBR motie. De fracties IPR en de lijst Kruis/Koster (voormalig VVD) stemden tegen.

Psychogeriatrische woningen (PG):
De realisatie van de PG-woningen aan de Elzenlaan is vertraagd vanwege de grondprijs die Rotterdam hanteert en de nieuwe regels over de ontkoppeling van wonen en zorg. Rotterdam heeft het dagelijks bestuur verzekerd dat de huidige bewoners in de tijdelijke huisvesting in de Ruijsdaelstraat niet op straat zullen komen te staan. Lang uitstel tot de nieuwbouw aan de Elzenlaan is natuurlijk niet wenselijk. De deelraad heeft bij de jaarrekening extra geld beschikbaar te gesteld voor de realisatie van de nieuwe PG-woningen. Met de ‘Surplus’- motie wordt hier nog een extra impuls aan gegeven.

Groen:
Voor extra investeringen in het groen is een bedrag van 1,5 miljoen uit de Rozenburgse spaarpot ingezet, bovenop de jaarlijkse bestedingen door Rotterdam. Verbeteringen in de wijken maar ook in de groengordel, bijvoorbeeld bij het Esdoornpark zijn duidelijk zichtbaar. Terwijl deze aanpassingen en omvormingen in het groen verder blijven gaan, ook na 2014 is het nu al duidelijk dat extra financiën welkom zullen zijn.

Speelplaatsen: 
Dit jaar wordt een voorstel speelplaatsenbeleid aan de deelraad voorgelegd. GBR is al sinds de oprichting voorstander van het behouden van speeltuinen in de wijken. Kleine kinderen moeten veilig en dichtbij huis kunnen spelen. Alleen wanneer omwonenden zelf aangeven dat een speeltuin in hun wijk niet meer nodig is, kan in overleg aanpassing plaatsvinden. Tijdens de begrotingsbehandeling bleek dat de Rotterdamse dienst de inventarisatie van de speeltoestellen gaat analyseren en dat er gestreefd wordt om de onderhoudskosten en de vervangingsreserve te verminderen. GBR wil met deze eenmalige impuls voorkomen dat er speeltoestellen verplicht verwijderd gaan worden.
 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.