Terugblik raadsvergadering 17 oktober

Gemeentebelangen: terugblik raadsvergadering

De vergadering van de raadsvergadering op 17 oktober had de volgende onderwerpen op de agenda:

Het initiatiefvoorstel van GBR “Schone wijken”

Dit werd als hamerstuk unaniem door de deelraad besloten. De deelgemeente koopt 30 zwerfvuilknijpers die inwoners kunnen lenen wanneer zij willen helpen hun woonomgeving zwerfvuilvrij te maken. Het is een verdere uitwerking van de GBR actie waarbij gratis zwerfvuilknijpers zijn uitgedeeld naar aanleiding van de resultaten van de door ons gehouden wijkschouw.

Het initiatiefvoorstel Dorpstuin van de PvdA

Een uiterst sympathiek voorstel om het 5e veld (aan de Zandweg tegenover de kinderboerderij) om te vormen tot een dorpstuin. Het terrein is al geruime tijd ongebruikt op de schooltuinen na. Het project voor de dorpstuinen kan naast dit plan gehandhaafd blijven. Het veld zal worden omgetoverd door stichting ‘Dorpstuin Rozenburg’ in een waar smulbos waar fruitbomen en bloemen zullen komen te staan. Het plan past wat ons betreft prima in Rozenburg. Na een GBR amendement dat deze dorpstuin wel publiek algemeen toegankelijk en gratis moet zijn, werd het voorstel aangenomen.

Bezuinigingen op ouderenwerk: Lees het artikel elders op de website.

Beleidskaders jongerenwerk

Het jongerenwerk zal anders vorm gegeven worden. De jongerenwerkers zoeken de jongeren op en gebruiken een ontmoetingslocatie alleen wanneer dat nodig is. Dus  meer op straat en bijvoorbeeld in een locatie als de Sporthal maar vanaf 2014 niet meer in het voor de deelgemeente erg dure jongerencentrum. Dit levert een flinke bezuiniging op zonder dat het daadwerkelijke jongerenwerk onder druk komt te staan. GBR heeft, net als de meerderheid van de deelraad, daarom voor dit voorstel gestemd.

Klanttevredenheidsonderzoek

We hebben kennis genomen van alle positieve maar ook soms kritische zaken die in het rapport verwoord staan. Al deze punten worden gebruikt om het beleid voor de komende jaren aan te passen of te continueren. Het rapport wordt binnenkort overhandigd aan Burgemeester Aboutaleb, helaas niet namens 3 deelraadsleden in de deelraad. VVD en IPR wilden niet met de conclusies instemmen.

Najaarsnota

Uit de nota blijkt dat Rozenburg positief kan afsluiten met een bedrag € 14.061. Dit bedrag wordt niet ingezet voor nieuwe plannen maar om het tekort bij te stellen. Het verwachte tekort in 2013 is dus iets kleiner. Een bedrag van € 292.083 wordt onttrokken aan de algemene reserve. Ook dit besluit werd door de deelraad goedgekeurd.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.