De jaarlijkse GBR-verantwoording – 2013

Verantwoording 2013

GBR wil u graag laten weten welke beloftes uit het verkiezingsprogramma
sinds de verkiezingen zijn uitgevoerd of in voorbereiding zijn.
Elk jaar maken wij de balans op en leggen wij verantwoording af.

In onze verantwoording leest u vetgedrukt de tekst uit het programma,
daaronder leest u wat tot nu toe gerealiseerd is. (Klik hier voor het volledige document)

De 10 speerpunten uit het GBR-verkiezingsprogramma 2010-2014:

 1. Het dorpse karakter van Rozenburg behouden, bouwen op basis van behoefte

 2. Dienstverlening blijft op het dorp en gaat niet naar Rotterdam

 3. Behoud van voorzieningen en vrijwilligersleven

 4. Geen verrommeling van de omgeving 

 5. Scholen en speelvoorzieningen in de wijken 

 6. Geen betaald parkeren en een vernieuwd winkelcentrum

 7. Samen met de jongeren aan de slag 

 8. Extra aandacht voor mensen in isolement/ Inzet van seniorenconsulent
 9. Goed onderhouden groen, mét kleur; groenrenovatie in samenspraak met omwonenden

10. Promotievan Rozenburg in de regio door evenementen, voorzieningen,  woningen en door de gunstige ligging ten opzichte van Europoort en Maasvlakte

 

 

Terugblik raadsvergadering 17 oktober

Gemeentebelangen: terugblik raadsvergadering

De vergadering van de raadsvergadering op 17 oktober had de volgende onderwerpen op de agenda:

Het initiatiefvoorstel van GBR “Schone wijken”

Dit werd als hamerstuk unaniem door de deelraad besloten. De deelgemeente koopt 30 zwerfvuilknijpers die inwoners kunnen lenen wanneer zij willen helpen hun woonomgeving zwerfvuilvrij te maken. Het is een verdere uitwerking van de GBR actie waarbij gratis zwerfvuilknijpers zijn uitgedeeld naar aanleiding van de resultaten van de door ons gehouden wijkschouw.

Het initiatiefvoorstel Dorpstuin van de PvdA

Een uiterst sympathiek voorstel om het 5e veld (aan de Zandweg tegenover de kinderboerderij) om te vormen tot een dorpstuin. Het terrein is al geruime tijd ongebruikt op de schooltuinen na. Het project voor de dorpstuinen kan naast dit plan gehandhaafd blijven. Het veld zal worden omgetoverd door stichting ‘Dorpstuin Rozenburg’ in een waar smulbos waar fruitbomen en bloemen zullen komen te staan. Het plan past wat ons betreft prima in Rozenburg. Na een GBR amendement dat deze dorpstuin wel publiek algemeen toegankelijk en gratis moet zijn, werd het voorstel aangenomen.

Bezuinigingen op ouderenwerk: Lees het artikel elders op de website.

Beleidskaders jongerenwerk

Het jongerenwerk zal anders vorm gegeven worden. De jongerenwerkers zoeken de jongeren op en gebruiken een ontmoetingslocatie alleen wanneer dat nodig is. Dus  meer op straat en bijvoorbeeld in een locatie als de Sporthal maar vanaf 2014 niet meer in het voor de deelgemeente erg dure jongerencentrum. Dit levert een flinke bezuiniging op zonder dat het daadwerkelijke jongerenwerk onder druk komt te staan. GBR heeft, net als de meerderheid van de deelraad, daarom voor dit voorstel gestemd.

Klanttevredenheidsonderzoek

We hebben kennis genomen van alle positieve maar ook soms kritische zaken die in het rapport verwoord staan. Al deze punten worden gebruikt om het beleid voor de komende jaren aan te passen of te continueren. Het rapport wordt binnenkort overhandigd aan Burgemeester Aboutaleb, helaas niet namens 3 deelraadsleden in de deelraad. VVD en IPR wilden niet met de conclusies instemmen.

Najaarsnota

Uit de nota blijkt dat Rozenburg positief kan afsluiten met een bedrag € 14.061. Dit bedrag wordt niet ingezet voor nieuwe plannen maar om het tekort bij te stellen. Het verwachte tekort in 2013 is dus iets kleiner. Een bedrag van € 292.083 wordt onttrokken aan de algemene reserve. Ook dit besluit werd door de deelraad goedgekeurd.

Ouderenwerk, bezuinigd maar beleid gehandhaafd

Ouderenwerk: bezuinigingen gerealiseerd maar beleid blijft gehandhaafd!

Tijdens de raadsvergadering van 17 oktober is er een besluit genomen over de bezuinigingen op het ouderenwerk.  Na uitvoerige discussie werd door de meerderheid van de deelraad akkoord gegaan met het voorstel.

Rozenburg heeft, net als alle andere (deel-)gemeenten, een opgelegde bezuinigingsopdracht gekregen die uitgevoerd moet worden. Iedereen merkt dat er minder geld is om te kunnen besteden. Er wordt niemand ontzien. In Rozenburg vinden bezuinigingen op alle terreinen plaats, onder andere: bestuur, ambtenaren, verenigingen en nu ook bij ouderen.

Belangrijk gegeven is dat door scherper in te kopen de voorgestelde bezuiniging wordt bereikt en de ouderenzorg zelf niet verder onder druk wordt gezet.

Waar wel op bezuinigd zal gaan worden zijn de welzijns- en hobbyactiviteiten voor deelnemers vanaf 55 jaar. De leeftijdsgrens hiervoor is opgetrokken naar 65 jaar zoals dat ook in Rotterdam geldt. GBR  heeft ingestemd omdat de basiszorg niet wordt aangetast.

Diverse fracties uitten bezwaren maar konden zelf geen alternatief plan voorleggen aan de raad. Dat was wat ons betreft een gemiste kans. Tegen stemmen alleen om het tegen stemmen is niet onze werkwijze. GBR gaat moeilijke besluiten niet uit de weg en met dit besluit blijft het ouderenwerk, waar Rozenburg trots op kan zijn, overeind.