Terugblik commissieweek september

Commissieweek 24-9 t/m 26-9

Raadhuisplein:
Op dinsdag 24 september werden de aangepaste plannen tot opknappen van het Raadhuisplein gepresenteerd.  De plannen zijn in overleg met de ondernemers en omwonenden opgesteld. Er zijn nog wat aandachtspunten die uitgewerkt moeten en kunnen worden. De verwachting is dat dit jaar door de deelraad tot uitvoering besloten kan worden. Het centrum van ons dorp wordt  weer aantrekkelijk voor publiek en ondernemers.

Bezuinigingen:
Ook op dinsdagavond is gesproken over de bezuinigingen op het ouderen- en jongerenwerk. Hier werd flink over gediscussieerd. Beide agendapunten gaan als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 17 oktober. Kernpunt is eenzelfde aanbod of beter met minder geld, en dat blijkt mogelijk te zijn.

Presentatie Wmo en Blankenburgtunnel:
Woensdag 25 september vertelde de Wmo-adviesraad wat zij zoal doen en werd de gelegenheid geboden vragen te stellen. Het was een informatieve presentatie over voonamelijk onhandige situaties voor mindervaliden in de buitenruimte rond het centrumgebied.

Het tracé voor de Blankenburgtunnel werd gepresenteerd. Daarbij tevens de mededeling dat in 2021 de eerste auto’s door de toltunnel gaan rijden. Uiteraard werd aandacht gevraagd voor het behouden blijven van de veerdienst en de wens tot het hebben van een fietstunnel. Het (ongewenst) verdwijnen van oprit nr. 14 bij de A15 werd uitvoerig besproken. Meer info op: www.projectnwo.nl

Werkbezoek politie:
Donderdag 26 september werden belangstellende raadsleden/bestuurders/ambtenaren ontvangen in Rotterdam bij de politie. Gemeentebelangen was er ook en maakte van de gelegenheid gebruik te vragen of de telefonische bereikbaarheid niet verbeterd kan worden. De politie gaf toe dat dit nu niet vloeiend liep en dat zij zullen proberen dit te gaan verbeteren. We hebben informatie gekregen over de reorganisatie van de politie zodat wij beter op de hoogte zijn hoe dit verder vorm gaat krijgen. Rozenburg gaat weer onder de regio Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee vallen en de zeehavenpolitie blijft behouden.  

Daarna gingen we terug naar Rozenburg voor de commissievergadering.

Initiatiefvoorstel Dorpstuin:
Het initiatiefvoorstel van de PvdA over de dorpstuin heeft meerderheidssteun gekregen van de commissie om verder te gaan met de uitvoering van dit plan. Er moeten nog wel wat zaken uitgezocht worden. Zo wil GBR bijvoorbeeld dat de financiën van de kinderboerderij, Stichting Beest en Boel én deze dorpstuin apart gehouden blijven. Het plan voor de tuin dat door vrijwilligers en sponsors wordt opgesteld en onderhouden vindt GBR een geweldig leuk en goed initiatief dat prima in Rozenburg past.

Initiatiefvoorstel Schone Wijken:
Het GBR initiatiefvoorstel tot het verstrekken van een aantal zwerfvuilknijpers heeft unanieme steun gekregen van de commissie. Nu nog niet alle wijken van Rozenburg ingedeeld zijn, is besloten om een 30-tal zwerfvuilknijpers aan te schaffen. Inwoners van Rozenburg kunnen deze opvragen en weer terug brengen. Zij blijven eigendom van deelgemeente Rozenburg. Dit initiatiefvoorstel is een vervolg op onze actie waarbij GBR gratis zwerfvuilknijpers heeft uitgedeeld aan bewoners die hun woonomgeving willen helpen schoon te houden.

Diversen:

Er is gesproken over de windmolens op de Landtong. Hier gaat de provincie over. Wij zijn hierin geen partij.

De regels voor de vergaderingen na de verkiezingen zijn besproken. Het commentaar vanuit de commissie wordt verwerkt en ingebracht als advies bij Rotterdam.

…….het was weer een goedbestede week met diversiteit volop!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.