GBR gaat door na 2014

GBR gaat door na 2014

Gemeentebelangen gaat na de komende verkiezingen door in de gebiedscommissie van Rozenburg. Met die boodschap stonden fractie en bestuur van GBR zaterdag 28 september met de GBR kraam op het Raadhuisplein. Veel mensen lieten weten ons daarin te ondersteunen.

 

Voor de gebiedscommissie van Rozenburg kan iedereen zich verkiesbaar stellen dus ook lokale partijen kunnen meedoen. GBR heeft de belangen van Rozenburg altijd voorop gesteld en nu de mogelijkheid er is om door te gaan voor Rozenburg, pakken we die kans aan.

Gemeentebelangen is er voor de Rozenburgers. Wij leggen jaarlijks verantwoording af over onze verkiezingsbeloften. De GBR-kraam staat regelmatig op het plein, we hebben openbare vergaderingen en al onze (deel-)raadsleden zijn goed bereikbaar voor vragen. Daarnaast zijn onze acties direct gericht op signalen vanuit de bevolking. Enkele voorbeelden daarvan zijn het inspreken bij de provincie over het herhaaldelijk uitvallen van de pont, de wijkschouw over de buitenruimte en het uitgeven van zwerfvuilknijpers. Wij zijn niet alleen tijdens  verkiezingsperioden zichtbaar zoals veel van onze collega’s. U kan het hele jaar bij ons terecht, op het plein met onze kraam of met acties in de wijk.

Gemeentebelangen gaat na de verkiezingen door in de gebiedscommissie op de wijze die u van ons gewend bent. Voor ú , voor Rozenburg!


Wilt u meer weten over de gebiedscommissies ga dan naar www.rotterdam.nl/verkiezingen

Terugblik commissieweek september

Commissieweek 24-9 t/m 26-9

Raadhuisplein:
Op dinsdag 24 september werden de aangepaste plannen tot opknappen van het Raadhuisplein gepresenteerd.  De plannen zijn in overleg met de ondernemers en omwonenden opgesteld. Er zijn nog wat aandachtspunten die uitgewerkt moeten en kunnen worden. De verwachting is dat dit jaar door de deelraad tot uitvoering besloten kan worden. Het centrum van ons dorp wordt  weer aantrekkelijk voor publiek en ondernemers.

Bezuinigingen:
Ook op dinsdagavond is gesproken over de bezuinigingen op het ouderen- en jongerenwerk. Hier werd flink over gediscussieerd. Beide agendapunten gaan als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 17 oktober. Kernpunt is eenzelfde aanbod of beter met minder geld, en dat blijkt mogelijk te zijn.

Presentatie Wmo en Blankenburgtunnel:
Woensdag 25 september vertelde de Wmo-adviesraad wat zij zoal doen en werd de gelegenheid geboden vragen te stellen. Het was een informatieve presentatie over voonamelijk onhandige situaties voor mindervaliden in de buitenruimte rond het centrumgebied.

Het tracé voor de Blankenburgtunnel werd gepresenteerd. Daarbij tevens de mededeling dat in 2021 de eerste auto’s door de toltunnel gaan rijden. Uiteraard werd aandacht gevraagd voor het behouden blijven van de veerdienst en de wens tot het hebben van een fietstunnel. Het (ongewenst) verdwijnen van oprit nr. 14 bij de A15 werd uitvoerig besproken. Meer info op: www.projectnwo.nl

Werkbezoek politie:
Donderdag 26 september werden belangstellende raadsleden/bestuurders/ambtenaren ontvangen in Rotterdam bij de politie. Gemeentebelangen was er ook en maakte van de gelegenheid gebruik te vragen of de telefonische bereikbaarheid niet verbeterd kan worden. De politie gaf toe dat dit nu niet vloeiend liep en dat zij zullen proberen dit te gaan verbeteren. We hebben informatie gekregen over de reorganisatie van de politie zodat wij beter op de hoogte zijn hoe dit verder vorm gaat krijgen. Rozenburg gaat weer onder de regio Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee vallen en de zeehavenpolitie blijft behouden.  

Daarna gingen we terug naar Rozenburg voor de commissievergadering.

Initiatiefvoorstel Dorpstuin:
Het initiatiefvoorstel van de PvdA over de dorpstuin heeft meerderheidssteun gekregen van de commissie om verder te gaan met de uitvoering van dit plan. Er moeten nog wel wat zaken uitgezocht worden. Zo wil GBR bijvoorbeeld dat de financiën van de kinderboerderij, Stichting Beest en Boel én deze dorpstuin apart gehouden blijven. Het plan voor de tuin dat door vrijwilligers en sponsors wordt opgesteld en onderhouden vindt GBR een geweldig leuk en goed initiatief dat prima in Rozenburg past.

Initiatiefvoorstel Schone Wijken:
Het GBR initiatiefvoorstel tot het verstrekken van een aantal zwerfvuilknijpers heeft unanieme steun gekregen van de commissie. Nu nog niet alle wijken van Rozenburg ingedeeld zijn, is besloten om een 30-tal zwerfvuilknijpers aan te schaffen. Inwoners van Rozenburg kunnen deze opvragen en weer terug brengen. Zij blijven eigendom van deelgemeente Rozenburg. Dit initiatiefvoorstel is een vervolg op onze actie waarbij GBR gratis zwerfvuilknijpers heeft uitgedeeld aan bewoners die hun woonomgeving willen helpen schoon te houden.

Diversen:

Er is gesproken over de windmolens op de Landtong. Hier gaat de provincie over. Wij zijn hierin geen partij.

De regels voor de vergaderingen na de verkiezingen zijn besproken. Het commentaar vanuit de commissie wordt verwerkt en ingebracht als advies bij Rotterdam.

…….het was weer een goedbestede week met diversiteit volop!

Verslag bezoek Klankbordgroep aan Emerald Kalama Chemical

Kort verslag van het bezoek van Klankbordgroep Veilig wonen en werken op 23-9-2013 aan Emerald Kalama Chemical (door Johan de Groot)

Na de inleiding van deelraadsvoorzitter Paméla Blok waarbij zij iedereen welkom heette, volgde een zeer interessante presentatie van dit chemische bedrijf.

Met interessant bedoel ik, dat als eindproducten benzoëzuur, natriumbenzonaat, benzaldehyde, benzyl-alcohol en de weekmaker K-flex heeft. Dat klinkt allemaal eng, maar wat we ons niet realiseerden als bezoeker, is dat we al deze chemische producten terugvinden in tal van crèmes, die we op onze bodies smeren, eten en drinken.

Emerald maakt op het ogenblik een stormachtige groei door. Omvorming vind plaats voor nieuwe productsoorten. Hiervoor is nieuw personeel nodig. Er zijn dus volop vacatures.

Emerald is de eerste afnemer van overtollige stoom afkomstig van de AVR. Afvalwater wordt, zij het na metingen op  schadelijke stoffen, geloosd in de haven. Na een bezoek per bus aan het bedrijf, met uitleg in de controlekamer en buiten op de plant konden de bezoekers van de klankbordgroep kennis nemen van de bedrijfsvoering.

Na het bezoek aan het bedrijf was er weer gelegenheid om vragen te stellen bij terugkomst in het deelgemeentehuis

Gerry de Rooij van Milieudefensie haalde een rapport aan van april 2012 waarin melding werd gemaakt van achterstallig onderhoud. Dit betreft volgens de uitleg oude installaties die stapsgewijs zullen worden vernieuwd. Het archiveren van incidenten liet ook te wensen over volgens dit rapport. De oplossing hiervan heeft wat meer tijd nodig. Betreft vooral zaken betrekking hebbende op nieuwbouw. Procedures voor elektrische installaties worden steeds vervolmaakt.
Wat is een’ loto’ was ook een vraag ? Dit is Veilig stellen van goede werking van sloten op papier voor de dagelijkse uitvoering.

Na deze vragen was er het gebruikelijke rondje bedrijven.

Een nieuwe deelnemer aan de klankbordgroep stelde zich voor: Rubis Terminal. Is een relatief kleine terminal, ongeveer zo groot als Vopak Botlek.

Een greep uit de vragen aan bedrijven.

DCMR: Meldingen aan DCMR en daarna  geen info aan vragenstellers over de afloop. Is oud probleem en zal nogmaals intern onderzocht worden.

Over Abengoa:  stankklachten zijn hardnekkig probleem. Thans per overtreding 1000.000 euro boete. Zij hebben de inwoners van Rozenburg uitgenodigd voor uitleg. Aansporen om aan te sluiten bij de klankbordgroep. Is gebeurd, maar er is nog geen reactie. Abengoa heeft de inwoners van Rozenburg uitgenodigd voor uitleg op 26 september in Brielle. In Rozenburg zijn erg weinig klachten over Abengoa.

Over Vopak: sinds juni geen klachtengolven richting DCMR. De stankklachten zijn drastisch verminderd, de aanpak werkt.

Air Liquide: gaat binnenkort een nieuw kantoor bouwen ter vervanging van de onbeholpen behuizing voor personeel in de huidige situatie.Zaterdag 5 oktober a.s. is de dag van de chemie. Kijk wie er mee doen en de deuren opent, in ieder geval Huntsman. Kijk ook op www.dagvandechemie.nl
 

GBR-kraam op 28 september

U bent weer van harte welkom met uw vragen over politiek in Rozenburg bij de kraam van GBR op het Raadhuisplein. De GBR-ers staan er weer voor u, óók voor algemene vragen over Rozenburg. We zien u graag tussen 10.00 en 14.00 uur op zaterdag 28 september.

 

Agenda’s commissies 24,25,26 sept

De vakantie is weer voorbij en we gaan de laatste week van september weer wat puntjes op de ‘i’ zetten.
Wat wordt er besproken?

dinsdagavond 24 september

  • Inrichtingsplan Raadhuisplein / Ouderen- en jongerenwerk

woensdagavond 25 september

  • presentaties WMO-adviesraad (19.30 uur) en inrichtingsplannen verkeersknooppunt Rozenburg NWO (Blankenburgtunnel)
     

donderdagavond 26 september

  • stand van zaken MFC en gebiedscommissies
  • initiatiefvoorstellen Dorpstuin en Vuilknijpers
  • klanttevredenheidsonderzoek
  • reglement van orde gebiedscommissie 2014


De volledige agenda’s en de (bespreek)stukken van de commissies (aanklikken in de tabel) vindt u hier