Terugblik recente activiteiten GBR en deelraad

 

Gemeentebelangen Rozenburg –terugblik activiteiten


Zwerfvuilknijpers * Raadhuisplein * Nationale Voorleesweek * Motie Hondenbeleid * Onderhoud groen 

* BOB bus gaat rijden * Kavels te koop in Rozenburg * Nieuwe bestuursituatie *  Zomerreces

 

In de afgelopen weken heeft de deelgemeenteraad waaronder de fractie van Gemeentebelangen over uiteenlopende zaken gediscussieerd. Een aantal hiervan zijn hieronder vermeld:

Zwerfvuilknijpers
Gemeentebelangen heeft een initiatiefvoorstel ingediend om zwerfvuilknijpers uit te delen in de verschillende wijken van Rozenburg. De deelraad heeft besloten dat het dagelijks bestuur het voorstel verder mag uitwerken. Een eerste aanzet door het dagelijks bestuur is al gegeven. Voor de zomerperiode kunnen via de gemeentewerf knijpers geleend worden. Wij verwachten in het najaar verdere behandeling in de commissie en deelraad.

Raadhuisplein
De plannen om het Raadhuisplein op te knappen staan 11 juli op de agenda van de deelraad. Het centrum van ons dorp zal er na uitvoering weer optimaal uitzien. Een wens van veel  Rozenburgers en ondernemers.
In september worden de uitwerkingsplannen verder toegelicht. 

Nationale Voorleesweek
Gemeentebelangen heeft voorgelezen op de basisschool “De Regenboog” in het kader van de nationale voorleesweek.  Stichting Opzoomer Mee uit Rotterdam regelde de contacten. Voorlezen is leuk en goed voor de taalontwikkeling.  Wij hebben het erg leuk gevonden en het is zeker voor herhaling vatbaar!

Motie Hondenbeleid
In Rozenburg geldt de Rotterdamse Plaatselijke Verordening (APV), ook in het kader van hondenbeleid. Omdat de grenzen van de bebouwde kom nog aangepast dienen te worden zijn de handhavingregels in sommige plaatsen binnen het dorp onduidelijk. GBR heeft een motie ingediend waarbij  de handhaving, tot de grens van de bebouwde kom is aangepast en het strengst wordt toegepast bij voet-, fiets- en wandelpaden en speelterreinen.  De deelraad steunde na enige aanpassingen unaniem de motie.

Onderhoud groen
Op verzoek van het CDA werd de systematiek die Rotterdam hanteert over ‘schoon en heel’ besproken in de commissie. Ook de fractie van GBR had kritische vragen; in de periode dat onze wijkschouw het vorig jaar werd gehouden, was ons dorp volgens Rotterdamse normen nagenoeg schoon.  Een heel andere beleving dan de Rozenburgers de fractie van GBR in diezelfde periode hebben laten zien. Uiteindelijk bleek dat ook de conclusie; dit meetsysteem is niet te vergelijken met de belevingsfactor.  Wat dit Rotterdams systeem dan voor nut zal hebben? We zullen het in de toekomst merken.

BOB bus gaat rijden
Vanaf december gaat de BOB bus ook in Rozenburg rijden.  Het is  een proef van 1 jaar en bij voldoende belangstelling wordt verlenging besproken.  Uitgaan en weer veilig thuiskomen is een wens die al jarenlang wordt bepleit door de Rozenburgse jongeren. GBR heeft er sinds de herindeling aandacht voor gevraagd en is blij te merken dat dit, door vasthoudendheid van het dagelijks bestuur, tot stand is gekomen.

Kavels te koop in Rozenburg
In Rozenburg zijn kavels te koop om zelf een huis op te bouwen. De kavels liggen in het park tussen de Boulevard en de Anemonelaan, op het veld dat in Rozenburg bekend staat als “de Beertjes”.  GBR weet dat er geïnteresseerden zijn en wil dit plan niet langer uitstellen. De zinloze betaling van jaarlijkse rentelasten van ca. 45.000 euro moet nu afgelopen zijn. Een ruime meerderheid van de deelraad was het hiermee eens.

Nieuwe bestuursituatie
Nu Rotterdam besloten heeft de deelgemeenten in stadskwartieren te veranderen, vind geregeld overleg plaats hoe de uitvoering van het nieuwe bestuur er uit zal komen te zien.  In de nieuwe bestuurssituatie zal er, ook na 2014, een wijkcommissie in Rozenburg blijven die een aantal eigen bevoegdheden en budget toegewezen krijgt. In Rozenburg zullen dan ook weer twee verkiezingen zijn: 1 voor het dorp Rozenburg en 1 voor de stad Rotterdam. Het spaargeld van Rozenburg blijft nog een aantal jaren voor ons dorp behouden.  Tot nu toe trekken de voltallige deelraad en dagelijks bestuur gezamenlijk op in hun adviezen naar Rotterdam.

Zomerreces
Na de deelraadsvergadering van 11 juli a.s. gaat de deelraad , en dus ook de fractie van Gemeentebelangen, op zomerreces. Het betekent niet dat wij dan niet bereikbaar zijn, bij zaken die geen uitstel dulden kunt u de deelraadsleden van GBR bereiken via telefoon of op ons emailadres [email protected]  Wij wensen u een prettige, zonnige en gezonde vakantie toe.
 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *