Motie GBR over “Hondenbeleid’ aangenomen

Motie GBR over hondenbeleid unaniem aangenomen

Hondenpoep is een grote ergernis bij veel inwoners in Rozenburg. In de wijkschouw die afgelopen jaar door GBR is gedaan werd dat nogmaals duidelijk. Een aantal maanden na overhandiging van de wijkschouw aan het dagelijks bestuur werd door portefeuillehouder A. Mol een start gemaakt met het opzetten van een hondenbeleid.

Bij de eerste openbare vergadering werd duidelijk dat de grens van de bebouwde kom gedateerd was en niet praktisch voor invulling van een hondenbeleid. Het dagelijks bestuur heeft voornamelijk om die reden het voorstel tot hondenbeleid ingetrokken zodat alleen de APV (algemene plaatselijke verordening) van kracht zal zijn.

In Rozenburg is de APV van Rotterdam van kracht. In de APV is – over dit onderwerp – opgenomen dat overal binnen de bebouwde kom een aanlijn-  en opruimplicht geldt. Buiten de bebouwde kom maar binnen de gemeentegrens is er een plicht tot opruimen maar niet tot aanlijnen.

Verschillende wandelpaden in de groengordel zijn de grens van de bebouwde kom; voor een kant van het voetpad geldt een aanlijn- en opruimplicht terwijl aan de andere kant van hetzelfde voetpad andere regels gelden. Tevens is gebleken dat een aantal woningen en straten (nog) buiten de bebouwde kom zijn gesitueerd, de bebouwde kom van Rozenburg is na diverse bouwprojecten niet aangepast.

Constaterende dat dit tot problemen zou leiden bij de handhaving heeft GBR een motie ingediend. De motie werd na enige discussie en aanpassingen unaniem aangenomen:

  • Het dagelijks bestuur moet de grens van de bebouwde kom laten aanpassen.
  • Handhavers moeten sterk ingezet worden op de meest irriterende plaatsen: honden op speelterreinen, hondenpoep op voet-, wandel-, en fietspaden tot een nieuwe grens van de bebouwde kom is bepaald.
  • Wanneer de nieuwe grens is bepaald moet een nieuw voorstel tot honden(handhaving)beleid opgesteld worden.

Het dagelijks bestuur zal communiceren met de inwoners wat de regels inhouden voordat overgegaan wordt tot de uitvoering. Het honden(handhaving)beleid zal opnieuw in de deelraad besproken worden wanneer de grens van de bebouwde kom is aangepast.. Aan het beleid kan dan meer invulling gegeven worden. GBR hoopt dat dit niet al te lang op zich laat wachten want deze motie alleen is voor ons niet voldoende.
De motie is hier te lezen

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.