Kavels te koop- Bouw je eigen huis en voel je in Rozenburg thuis

Vrije kavels te koop in Rozenburg / Beertjes-locatie wordt ontwikkeld.

In de deelraadsvergadering van 6 juni is het voorstel met een ruime meerderheid aangenomen om de woningbouwlocatie “De Beertjes” in ontwikkeling te brengen.
De regels voor grondexploitaties schrijven voor dat er twee keuzes zijn:

  • A. de totale oorspronkelijjke grondwaarde van 1,2 miljoen + rente over 2013 in één keer afschrijven en het huidige grasveld behouden en extra geld toevoegen aan de groenonderhoudsopdracht. 
  • B. De kavelwaarde op het huidige niveau waarderen, hiervoor een bedrag van 550.000 af te schrijven waardoor de grondwaarde op niveau 2013 komt, de grond in exploitatie nemen,verkavelen en de kosten in opbrengsten ombuigen .

De locatie ligt gelegen achter de Anemonelaan.  De grond zal bouwrijp gemaakt worden en de omgeving zal hierin meegenomen worden:  het fietspad richting Boulevard, dijk en waterberging.  Hierdoor ontstaat een prachtige locatie tussen het groen en bij het water waar kopers zelf hun huis op kunnen (laten) bouwen. Deelraadslid van GBR Johan de Groot kreeg een positief antwoord van de portefeuillehouder, mw Blok, op de vraag of er creatief kan worden omgegaan met de ter beschikking te stellen kavels.

De fracties van VVD en IPR wilden het benodigde bedrag van 1,2 miljoen plus rente in een keer volledig afboeken. De afboeking komt ten laste van de BIR-gelden (het spaargeld van Rozenburg dat in Rotterdam apart gehouden wordt).

Johan de Groot van GBR gaf nog eens duidelijk aan dat we het hier hebben over gemeenschapsgeld, geld van de Rozenburgers. Wanneer wij nu het volledige bedrag afboeken hebben we in de toekomst geen enkele zeggenschap meer om op deze plek zelf bouwplannen te ontwikkelen. De geraamde kosten voor de ontwikkeling van de locatie wil de fractie van GBR in opbrengsten ombuigen.

1,2 Miljoen gemeenschapsgeld nu betalen om een grasveld te behouden waar niets mee gebeurt is voor de fractie van GBR geen optie. We zijn ons ervan bewust, dat er bij het doorgaan van de plannen, een bedrag van 5,5 ton zal moeten worden afgeboekt  Dit bedrag móet afgeschreven worden (een verplichting bij grondexploitaties) om de grondwaarde op niveau 2013 te bepalen.

GBR weet dat er geïnteresseerden zijn voor de vrije kavels en vindt dat dit plan in de “ijskast houden” met jaarlijkse rentelasten van ca. 45.000 euro, zoals de vorige coalitie heeft geregeld,  nu afgelopen moet zijn. Een grote meerderheid in de deelraad deelde die mening. PVDA, HvR, GBR en het CDA stemden voor het voorstel.

Johan de Groot benadrukte dat landelijke informatie over de vrije kavels belangrijk is en sloot af met de leus:

BOUW JE EIGEN HUIS EN VOEL JE IN ROZENBURG THUIS!

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *