GBR-initiatiefvoorstel ‘schone wijken’

GBR dient initiatiefvoorstel “Schone wijken” in (klik hier voor de tekst)

In de deelraadscommissie van 16 mei jl. heeft de fractie van Gemeentebelangen een initiatiefvoorstel ingediend met de naam “Schone wijken”. GBR stelt voor meer zwerfvuilknijpers uit te delen in Rozenburg aan inwoners die willen helpen hun buurt schoon te houden.

Uit de wijkschouw die in 2012 door GBR gehouden is, bleek dat zwerfvuil een grote bron van ergernis is onder de Rozenburgers. Het eenmalig uitdelen van gratis afvalknijpers door GBR bleek succesvol.
Veel buurtbewoners hebben aangegeven zich te willen inzetten om zwerfvuil op te ruimen. De vraag naar afvalknijpers is onverminderd groot en daarom is dit voorstel opgesteld zodat per buurt een aantal afvalknijpers beschikbaar gesteld wordt. De combinatie met de aanpak van Buurt Bestuurt maakt de invoering nog eenvoudiger.

De raadsleden van Gemeentebelangen vragen het dagelijks bestuur het voorstel uit te werken voor de deelraad en het te voorzien van een financiële onderbouwing. Het voorstel zal alleen succesvol uit te voeren zijn wanneer een meerderheid van de deelraad hiervoor toestemming geeft. Wij gaan ervan uit dat er voor de zomervakantie een besluit zal kunnen vallen.

 

U kunt ons initiatiefvoorstel lezen op

BOB-bus eind 2013 eindelijk ook naar Rozenburg

Onderstaande tweet is duidelijk, na lang aandringen komt hij er dan eindelijk, de BOB-bus.
Het voorstel is om vanaf 15 december 2013 drie ritten te rijden in de zaterdagnacht. Vanuit hartje Rotterdam rijdt de nachtbus via de A20 – A4 – A15 naar diverse haltes in Rozenburg. Het is een proef van een jaar waarin bekeken wordt of het aanbod van de drie ritten voldoende is of moet worden bijgesteld.
GBR heeft lang aangedrongen op deze voorziening en is blij dat Paméla Blok heeft kunnen bewerkstelligen dat het er dan eindelijk van komt.

DG-voorzitter Pamela Blok meldt dat Rozenburg volgend jaar in aanmerking komt voor een BOB bus. Goed voor de jongeren in Rozenburg!