Bestemmingsplan MFC goedgekeurd door deelraad

Besluit MFC  goedgekeurd door deelraad

Rozenburg moet nu door met het MFC, dat is de mening van de meerderheid van de deelraad.  Na een lange vergadering waarin de standpunten van de voor- en tegenstanders opnieuw kenbaar werden gemaakt, bleef het oordeel van de deelraad ongewijzigd.

De fractie van Gemeentebelangen is van mening dat Rozenburg een nieuw Multifunctioneel Centrum nodig heeft. De huidige voorzieningen, en ook hun gebruikers, kunnen niet langer wachten op uitstel van dit plan.

De IPR fractie vond uitstel geen enkel probleem. Fractievoorzitter mevrouw De Sutter stelde voor het plan door te schuiven naar Rotterdam om daar de besluitvorming te laten doen. Onbegrijpelijk vindt GBR zo’n uitspraak, niet alleen vanwege de onnodige vertraging, maar ook omdat het laat zien dat Rozenburg zelf geen besluiten zou durven te nemen.  GBR laat besluiten niet aan Rotterdam over, tenzij het niet anders kan.

Twee insprekers gaven nogmaals aan bedenkingen te hebben over diverse veiligheidsaspecten, behorende bij dit plan. Alhoewel er goede gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de bezwaarmakers, Veiligheidsregio en DCMR kon dit hun twijfels niet wegnemen. Ook de beantwoording op de vele ingediende schriftelijke vragen bleek voor hen niet voldoende. GBR respecteert de mening van de indieners van de zienswijzen, ook al zijn wij het niet op alle terreinen met hen eens.

Tot slot werd door een derde inspreker benadrukt hoe goed het voor ons dorp zal zijn wanneer eindelijk de schop de grond in kan gaan en begonnen kan worden met de bouw van het MFC. Met de komst van dit nieuwe gebouw in Rozenburg wordt het sport- en verenigingsleven voor de toekomst gewaarborgd. GBR zet zich in om dit voor Rozenburg te bewerkstelligen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.