MFC weer stapje dichterbij

Zienswijzen Multifunctioneel Centrum Zuidzijde besproken

Het  Multifunctioneel Centrum (MFC)  komt weer een stukje dichterbij.  In de commissievergadering van 21 februari werden de ingebrachte zienswijzen op het bestemmingsplan behandeld. Verschillende insprekers lichtten hun  kanttekeningen  nader toe.

Marjon McElligott (Gemeentebelangen) gaf aan dat haar fractie de zienswijzen weegt tegenover het algeheel belang van het dorp. Wanneer nu drastische wijzigingen op het plan worden gemaakt, moeten consequenties als uitstel en verhoging van kosten worden aanvaard.  Zij bedankte de insprekers voor hun getoonde inzet, mede dankzij hun input is een beter plan ontstaan.

Kernpunten veiligheid en verkeer
De deelgemeente en de deelraad  laten zich op detaillistisch en technisch niveau door de DCMR en de Veiligheidsregio (VRR)adviseren en de veiligheid van het MFC op de locatie Zuidzijde is als goed beoordeeld. Met omwonenden  zijn bijeenkomsten geweest en DCMR en VRR hebben vele vragen beantwoord.  Na groen licht door de deelraad  is de bestemmingsplanprocedure met het bijbehorende eisenpakket in gang gezet .De huidige fase is de behandeling  van de zienswijzen (kanttekeningen bij het bestemmingsplan) en de deelraad stelt,  na weging van de opmerkingen en de verwerking daarvan,  het bestemmingsplan vast.

Verkeer
Vanaf de dag dat locatie Zuidzijde onderzocht werd voor een MFC was de verkeersaanpassing rond het plangebied een eis van de deelraad. Het naastgelegen  industrieterrein waar vrachtwagens rijden vraagt om een degelijk plan zodat het veilig wordt voor fietsers en voetgangers. 
Inmiddels is besloten om verkeersaanpassingen in het gebied te combineren: de (fiets)route van en naar het MFC, verbetering van de wegen in de Pothof en de aanleg van een fietspad op de Volgerweg.

Aan de eis van GBR ( via amendement ) om verkeersaanpassingen tegelijkertijd met de voorbereiding van het MFC aan te pakken wordt voldaan. Portefeuillehouder Paméla Blok gaf aan dat dit voorjaar met omwonenden en ondernemers de gesprekken over de verkeersplannen zullen plaatsvinden.

Gemeentebelangen Rozenburg weet dat het bestemmingsplan MFC voor sommige insprekers twijfel blijft oproepen. Bewoners rondom het nieuwe complex  zullen te maken krijgen met een geheel andere situatie in hun wijk. Dit hoeft echter niet per definitie slecht te zijn. Het zal de wijk  verlevendigen met sportfaciliteiten voor heel Rozenburg én niet onbelangrijk : de gebruikers van de  oude accommodaties wachten met smart op dit MFC.

GBR beseft dat niet iedereen te overtuigen is en Marjon McElligott sloot de lange discussie met deelraad en insprekers dan ook af met de zin; “we kunnen het eens zijn dat wij het oneens zijn”.  De commissie heeft besloten geen verdere verdiepende technische vragen  te laten beoordelen,  de zienswijzennotitie is de laatste technische ronde. In de deelraadsvergadering van 21 maart zal de beoordeling van deze zienswijzen door de deelraad bekrachtigd worden.
 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.