Hondenbeleid in deelraadscommissie

Hondenbeleid uitvoerig besproken in deelraadscommissie.

In de commissie van donderdag 7 februari is het hondenbeleid uitvoerig besproken. De verordening van Rotterdam zorgt voor handhaving van onder andere aanlijnplicht en de  opruimplicht voor hondenpoep. Tevens geeft het  ruimte aan deelgemeenten om bijvoorbeeld losloopgebieden aan te wijzen.

Een bewoner langs het losloopgebied nabij de Volgerweg, sprak de commissie voorafgaand aan het agendapunt toe. Hij merkte op dat handhaving ook noodzakelijk is in losloopgebieden. Hij deelde zijn ervaringen om de commissie bewust te maken van de noodzaak hiervan.

Verschillende commissieleden hadden hun ‘hond’ meegebracht in de vorm van een foto. Ook in de Rozenburgse politiek zijn er hondenbezitters en niet-hondenbezitters die achter een hondenbeleid staan. Net zoals dat bij onze inwoners geldt.

Opruimmiddelen en belasting
Erik Nieuwenhuizen (GBR) gaf aan dat het hondenbeleid, en daarin vooral de plicht tot het opruimen van hondenpoep, niet kan lukken zonder prullenbakken.  Hij gaf aan dat de huidige vuilnisbakken o.a. bij bushaltes en eetgelegenheden staan. Dit zijn nou net de plaatsen waar je geen hondenpoep wilt deponeren. Nieuwe afvalbakken dus, liefst met hondenpoepzakjes erbij!

Erik wilde verder weten hoe het geregeld is met de opbrengsten hondenbelasting die door de Rozenburgers worden betaald. Wat zien de hondenbezitters van Rozenburg hiervoor terug? Portefeuillehouder Mol gaf aan dat het antwoord ook Rotterdam bezig houdt. Zeker gezien een gerechtelijke uitspraak over dit onderwerp. Op dit moment kon hij vertellen dat Rozenburg geen geld ontvangt voor de uitvoering van hondenbeleid en dat de hondenpoepzuiger, die één keer in de twee weken een ochtend in Rozenburg ingezet wordt al handenvol geld kost.

Losloopgebieden en verbodszones
De gepresenteerde kaart met mogelijke losloopgebieden bracht een lange discussie teweeg. Vragen werden gesteld zoals: Kan er gehandhaafd worden op gebieden die Rozenburg niet toebehoren? Hoe komen mensen bij een gedeelte van het losloopgebied terwijl daar een sloot tussen ligt? De vragen konden niet allemaal beantwoord worden. Daarnaast kwam er nog een discussie of er plaatsen aangegeven moeten worden waar honden verboden zijn in het dorp, zoals bij speeltuinen en trapveldjes ook al is dat al geregeld in de verordening.

Nog verder uitwerken
De conclusie van de avond was dat de verordening van Rotterdam in principe nu al voor Rozenburg geldt maar dat de daadwerkelijke handhaving met boetes pas gaat starten wanneer hondenbezitters hierover zijn geïnformeerd. Het dagelijks bestuur gaat de verzoeken vanuit de commissie verder uitwerken en de fracties geven input over de gebieden die op de kaart moeten komen te staan. Nog heel wat huiswerk dus voordat het hondenbeleid echt in Rozenburg van kracht gaat.

Gemeentebelangen wil een goed hondenbeleid in Rozenburg en zet zich al jaren hiervoor in. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u onze fractieleden rechtstreeks benaderen of onze openbare fractievergadering bezoeken die op 4 maart om 19.30 uur in het deelgemeentehuis zal starten. Uw politieke kleur is niet van belang,  uw inbreng wel. 
 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.