Wijkbijeenkomst groenplan Esdoornpark

Aanpak groen(gordel) Rozenburg is in gang gezet

Bewoners bij het park aan de Esdoornlaan hebben op 26 januari hun suggesties kunnen meegeven aan de deskundigen van Stadsbeheer die de opdracht hebben gekregen de groengordel op te knappen. Gemeentebelangen was daar vanzelfsprekend ook vertegenwoordigd, Johan de Groot, deelraadslid en burgercommissielid Tom de Raaf waren erbij.

Na een korte uitleg van deskundigen werd in de sneeuw(buien) een wandeling ingezet met een groep van ongeveer 20 geïnteresseerden naar het park aan de Esdoornlaan. Het is de bedoeling de oorspronkelijke opzet van het park zoveel mogelijk te herstellen door snoeiwerk van zowel groot als klein groen. Het verwilderde groen heeft nu de originele ‘zichtlijnen’ overwoekerd en dat moet hersteld worden.

De watergangen en greppels zullen opnieuw moeten worden uitgediept en de ontwatering moet worden hersteld. Er zou meer controle moeten zijn op het maaiwerk. Tevens zal er gekeken worden naar het voetpad langs de opgang Eikenlaan naar de Boulevard. Dit hoort officieel niet bij het Esdoornpark, maar bekeken wordt of dit wel opgenomen kan worden. De wandelroutepaaltjes die afgelopen voorjaar zijn omgemaaid worden weer herplaatst.

Er werd uitgelegd dat het groen niet alleen grondgebied is dat behoort bij de deelgemeente Rozenburg (R’dam) maar ook van Domeinen (het Rijk), Waterschap, Havengebied en Rijkswaterstaat. Het groen van de Boulevard is bijvoorbeeld geen Rozenburgs grondgebied. Wel vindt er overleg plaats tussen de verschillende beheerders.

Vervolgaanpak
In de wijken van Rozenburg wordt samen met de inwoners de aanpak bepaald. Wijkbewoners krijgen bericht wanneer deskundigen komen praten over het openbaar groen in de buurt.
De wijkschouw van GBR was niet voor niets en liet duidelijk zien dat het verwaarloosd openbaar groen voor velen een doorn in het oog is. Samen met u worden nu stappen ondernomen om het groen te verbeteren. Hiermee is de aanpak van het groen, óók de groengordel, in gang gezet!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.