Inwoners denken mee over aanpassing Kruispunt bij Woonzorgcentrum

Bijeenkomst ter verbetering kruispunt bij WoonZorgCentrum.

Het kruispunt bij de Laan van Nieuw Blankenburg/Tienmorgenseweg wordt drukker gebruikt sinds de komst van het WoonZorgCentrum en de Lidl. Een aanpassing van de huidige verkeerssituatie blijkt nodig. Deelraadslid Wim van Hulten (GBR) heeft in de deelraadscommissie van 22 november 2011 al aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie, vooral nu meer mindervaliden hier gebruik van maken. (op deze website:  gbr-vraagt-aanpassing-kruispunt-bij-blankenburg)

Belangstellenden, Ressort Wonen, medewerkers van de deelgemeente, de wijkagent, de plaatselijke politiek en een verkeerskundige van Stadsontwikkeling (Rotterdam) waren 22 januari jl. aanwezig om de voorstellen voor verbetering van de verkeerssituatie te bespreken en om nieuwe suggesties te bediscussiëren.
Voor dit verkeersproject is waarschijnlijk subsidie mogelijk en in het 3e kwartaal van dit jaar komt er een voorstel naar de deelraad.

Deelraadsvoorzitter Paméla Blok gaf aan dat de verbetering van het kruispunt ook zal aansluiten bij het plan dat voor aanpassing van de buitenruimte in wijk Oost wordt ontwikkeld en dat waarschijnlijk in de tweede helft van 2013 zal kunnen starten. 

Extra aandacht was er voor het parkeren. De mogelijkheid tot parkeren bij het WoonZorgCentrum (WZC) blijkt ruim voldoende. De parkeerplaatsen bij de LIDL worden toch nog vaak gebruikt door bezoekers van het WZC terwijl er voldoende parkeerruimte achter het gebouw is. Dit veroorzaakt overlast voor de klanten van de LIDL.

De verkeerskundige gaf onder andere aan dat de vluchtheuvels (tegenwoordig ‘eilanden’ genoemd) nu niet goed gesitueerd staan en te smal zijn. Overstekende fietsers hebben geen oriëntatiepunt,  wat het gebruiken van het kruispunt bemoeilijkt. Hij kwam met diverse mogelijkheden om deze situatie aanzienlijk te verbeteren. Met ruim voldoende opmerkingen vanuit het publiek wordt nu gewerkt aan het voorstel dat aan de deelraad gepresenteerd zal worden.

Weer een stap in de goede richting om deze kruising veiliger te maken.Reageren kan via [email protected] of via onze deelraadsleden.

 

GBR start het nieuwe jaar

GBR start het nieuwe jaar!

Fractie en bestuur van Gemeentebelangen wensen iedereen een gelukkig en gezond 2013 toe.

Strenge bezuinigingen en weer een nieuw bestuursmodel zullen ons ook het komend jaar flink bezighouden. Er zijn daarnaast gelukkig veel goede en leuke zaken die Rozenburg komend jaar kan verwachten zoals ook onze GBR deelraadvoorzitter Paméla Blok heeft aangegeven tijdens haar Nieuwjaarsspeech: de bouw van de woningen aan de Boulevard, opnieuw een ijsbaan, renovatie van het Molenveld en nog veel meer ambitieuze plannen. (zie voor de volledige tekst : http://tinyurl.com/cupnqzd )

Het nieuwe jaar staat altijd in het teken van Nieuwjaarsborrels. Sommigen vinden het onzin in deze tijd daar geld aan uit te geven, maar anderen zijn het daar helemaal niet mee eens.

GBR maakt vooral gebruik van de uitnodigingen om positief het nieuwe jaar in te gaan, eventuele samenwerkingsverbanden aan te halen, nieuwe contacten te leggen en ook om te horen wat de huidige situatie is (vooral bij onze eigen verenigingen).

Bij Muziektheater De Ontmoeting hoorden wij dat Bouke de Vries als voorzitter zal aftreden. De nieuwe kandidaat zal in ieder geval een goed draaiende organisatie overnemen waarvan ook over onze dorpsgrenzen met lof over gesproken wordt.

Bij de volkstuinvereniging Eurohof bleek de samenwerking tussen de volkstuinders, de deelgemeente en de politie zeer positief te worden ervaren. Zij maken zich terecht zorgen over de nieuw te betalen tarieven die Rotterdam gaat hanteren en de gevolgen daarvan.

Ook in Rotterdam zijn wij bij verschillende recepties aanwezig geweest waarvoor wij een uitnodiging hebben ontvangen: Groen Links, SP en op het stadhuis aan de Coolsingel. De andere Rotterdamse fracties hebben geen uitnodiging gestuurd, anders was dit lijstje nog langer geweest. Tijdens één van de recepties hebben wij Wethouder mevrouw Van der Laan gesproken over de mogelijkheden die onze sportverenigingen kunnen, c.q. zouden moeten hebben nu Rotterdam zich heeft aangemeld voor het organiseren van de Jeugd Olympische Spelen 2018. Contacten zijn uitgewisseld.

De fractie van GBR  is er voor de Rozenburgers en zit niet vast aan een landelijke partij. Wij kunnen ons daarom makkelijk bewegen tussen diverse politieke partijen. Wij zijn eenvoudig benaderbaar voor de inwoners via mail, telefoon en op openbare vergaderingen die worden aangekondigd in de Rozenburgse Schakel. Het is hierbij niet noodzakelijk dat u lid bent van onze partij. Ook bestaat de mogelijkheid voor geïnteresseerden om de sfeer eens te proeven in onze lokale politieke keuken. Alle aanvullende informatie vindt u elders op deze website.
 

Hondenbeleid, suggesties welkom !

Hondenbeleid: handhaving en regels

Op 8 januari is door de deelgemeente een informatieavond gehouden over het hondenbeleid. Circa 40 inwoners waren aanwezig. Vanwege het onderwerp was het te verwachten dat er stevige reacties van de inwoners zouden komen, en die waren er ook.

Hondenpoep; op de stoep, in speelplaatsen en groenstroken vlakbij woningen,  is een van de meest irritatie oproepende zaken, die inwoners over hun leefomgeving melden. GBR maakt zich dan ook al jaren sterk voor een degelijk hondenbeleid.

Hondenbeleid is echter niet alleen boetes uitdelen en hondenpoepzakjes gebruiken. Het gaat ook om losloopgebieden, extra prullenbakken, etc.

Hondenbezitters hebben in principe hun hond niet om daardoor overlast te veroorzaken. Zij houden van hun viervoeter en andersom.  Het is de kunst om een hondenbeleid op te stellen dat de overlast/irritaties (vooral hondenpoep) terugdringt en hondenbezitters toch voldoende ruimte geeft om prettig in Rozenburg te wandelen.

Het hondenbeleid wordt op 7 februari a.s. besproken in de commissie. Wanneer u suggesties heeft voor onze fractie horen wij dat graag.