Vergaderschema GBR en deelraad 2013

Op het onderstaande overzicht ziet u alle openbare vergaderingen van Gemeentebelangen Rozenburg en de deelraad in één oogopslag. Klik hier om te downloaden

De getoonde vergaderingen van GBR zijn voor iedereen toegankelijk. Wilt u op een ander tijdstip een afspraak met de raadsleden maken mailt u ons dan op [email protected]

1-vergaderschema gbr website 2013

 

FIJNE FEESTDAGEN namens GBR

2kerstgroet gbr voor website

Rozenburg behoudt eigen gekozen bestuur !

GEBIEDSBESTUUR IN DE DEELGEMEENTEN, VANAF 2014 STADSKWARTIEREN

Op 20 december 2012 heeft de raad van Rotterdam een voorstel aangenomen voor een nieuw bestuursmodel vanaf maart 2014. Aanleiding hiertoe was de afschaffing van de deelgemeenten. Omdat het geheel overdag plaatsvond waren minder mensen aanwezig op de Coolsingel. Maar de vertegenwoordiging uit Rozenburg was er natuurlijk wel. Sommige mensen hebben ook via het internet meegekeken naar de live uitzending van de vergadering.

Slotsom is dat:

-alle deelgemeenten een eigen gekozen bestuur mogen hebben, daaruit zelf een voorzitter en vicevoorzitter mogen kiezen

-voor de buitengebieden Hoogvliet, Pernis, Hoek van Holland en Rozenburg een passende variant wordt gekozen, maatwerk wordt mogelijk met eigen uitvoerende bevoegdheden, een passend wijkbudget en een ambtelijk apparaat.

Wij kunnen dan ook best trots zijn. Mede dankzij onze inspanningen hebben we dit bereikt. Wat de inwoners hebben gevraagd bij de inwonerspeiling is gehonoreerd. Een extra plus is dat lokalo’s ook in het nieuwe bestuursmodel plaats hebben. GBR kan dus meedoen aan de verkiezingen 2014!

Het college van burgemeester en wethouders heeft nu de opdracht gekregen het bestuursmodel verder uit te werken. Paméla Blok is als deelgemeentevoorzitter op 21 december al aangeschoven in het overleg bij wethouder Kriens om de eerste aanzet hiertoe te geven. Wij wensen haar veel succes! 

De documenten (vooral de moties en amendementen) zijn te bekijken via deze link: http://rotterdam.raadsinformatie.nl/notucastLive/31378.

 

Kerstmarkt- deelraad in actie

Kerstmarkt

“Gratis erwtensoep van de deelgemeenteraad” is veelvuldig geroepen.  Het resultaat aan het eind van de avond was dat er +/- 350 keer soep is uitgedeeld door Renate Geresse, Rob Oosterlee, Wim van Hulten, Harry vd Ende, Marita van Bavel en Marjon McElligott. Ook werden er kerstballen uitgedeeld met een gelukwens namens de Rozenburgse politiek.

kerstmarktdeelraad 2012

Het was de hele avond gezellig en druk op de Kerstmarkt. Leuke gesprekken werden met de bezoekers van de kerstkraam gevoerd.  Aan belangstelling geen gebrek. Ook de jarige Hanny Krul kwam  langs om van de gezelligheid te proeven. Moe maar tevreden werd er rond 21.00 uur gezamenlijk  opgeruimd na een geslaagde avond . Renate Geresse en Rob Oosterlee; bedankt voor het organiseren van de deelraad kerstkraam!
Voor iedereen die de kraam van de deelgemeenteraadsleden heeft gemist: namens de  deelgemeenteraadsleden  wensen we een ieder een gelukkig en voorspoedig 2013

Deelgemeenteraadsleden Rozenburg

 

 

Slotdebat bestuursmodellen Rdamse deelgemeenten

Slotdebat Bestuurlijk Model Rotterdam

Op 12 December vond het slotdebat plaats op de Coolsingel in Rotterdam over de bestuurlijke modellen. In de burgerzaal waren zo’n 250 personen aanwezig. Ook politici waren uitgenodigd en mochten dit keer wèl meedoen. De fractie van Gemeentebelangen was erbij.

Na een terugblik op het hele proces rond de bestuursmodellen kwam een aantal sprekers aan het woord:

prof. drs.  J. Wallage, voorzitter Raad voor het Openbaar Bestuur

dhr. A.P. M. Krouwel, politicoloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam

dhr. D.A. Loorbach, auteur van het Burgermeesterboek en verbonden aan het onderzoeksinstituut voor transities van de Erasmus Universiteit Rotterdam

 

Alle sprekers spraken vanuit hun eigen technisch onderlegde kennis. Op deze manier werden van verschillende invalshoeken de bestuurlijke modellen uitgelegd.  Eensgezind waren ze over het feit dat de Rotterdamse raad  haar inwoners geen bestuurlijk model kan opdringen, dat proces moet vanuit de bevolking komen.  Hierna konden sprekers zich aanmelden om hun inbreng te geven.

De fractie van Gemeentebelangen heeft daar gebruik van gemaakt. Marjon McElligott gaf aan dat de internet enquête van Rotterdam absoluut onvoldoende is om als draagvlak te dienen voor het kiezen van een bestuursmodel (20.000 reacties zijn daar binnen gekomen van de 500.000 vragenformulieren). Dat Rozenburg bij haar inwonerspeiling bijna 50% aan reacties heeft ontvangen, waarvan 95% een eigen gekozen bestuur, eigen bevoegdheden met eigen budget wil. Slechts 5 % denkt daar anders over. 
Wij hebben de aanwezige raadsleden van Rotterdam mee gegeven dat zij moeten luisteren naar wat de deelgemeenten hebben ingebracht en niet uitgaan van de door hun gehouden enquête.

Na het slotdebat was nog de gelegenheid om gezamenlijk de avond af te sluiten. Uiteraard werden de nodige netwerken daarmee aangehaald. Diverse politici wilden graag met ons praten en wij met hen. Zo wist Johan de Groot nog even tijd vrij te maken bij Judith Bokhove van Groen Links. Groen Links had toen nog niet haar stelling geuit welk bestuursmodel zij zouden kiezen. 
Wij zijn blij dat wij ook deze mogelijkheid hebben kunnen benutten om de Rozenburgse belangen kenbaar te maken. 20 december besluit de Rotterdamse raad welk bestuursmodel zal worden uitgevoerd, ook daar zijn we bij.

 

27-11: Thema-avond Veiligheid bij GBR

PRESENTATIES VOOR GBR-LEDEN OVER VEILIGHEID VOOR ONDERNEMERS EN IN WOONBUURTEN

OP DINSDAG 27 NOVEMBER 2012 IN HET DEELGEMEENTEKANTOOR
door Johan de Groot 

 

Verbetering van de veiligheid in de wijken gepresenteerd door Stadsmarinier Jur Verbeek

De avond begon met het vertonen van een filmpje waarin de impact van gewapende overvallen op winkels voor het voetlicht werd gebracht.

Ondernemers die zelf met grof geweld overvallen waren vertelden over hun ervaringen van deze schokkende ervaringen. In het filmpje konden deze mensen dat nog navertellen al hebben zij de overval bijna met de dood moeten bekopen. Net als op alle andere plaatsen was er een oorverdovende stilte te bespeuren direct na het vertonen van deze film.

 

Toen in sommige wijken van Rotterdam begin deze eeuw deze High-crimes schering en inslag waren en dat nog eens steeds erger werd, is afgesproken tussen alle verantwoordelijke instanties zoals Burgemeester, hoofdcommissaris van politie, het Openbaar Ministerie en de Reclassering om het instituut Stadsmarinier in het leven te roepen. De achterliggende gedachte van deze functionaris was de overeenkomst dat als de inzet van een leger niet voldoende effect zal hebben, gespecialiseerde troepen, zoals mariniers zullen moeten worden ingezet. Verder hebben Stadsmariniers niets te maken met mariniers, maar staan er wel mee op goede voet.

Het gevoel van veiligheid moest sterk verbeteren was de opgave. Dit gevoel vertoonde een gat tussen een bagatelliserende overheid aan de ene kant en overdrijvende burgers aan de andere kant.

De inzet van 6 stadsmariniers in Rotterdam heeft ervoor gezorgd dat de waarderingscijfers door de bevolking in sommige wijken waar veel loos was heden ten dage van een 2 naar een 7,5 is gegaan.

En stadmariniers zorgen er dan voor dat die veiligheid die met zoveel tijd, moeite en geld tot stand is gekomen ook zo blijft en zelfs nog zal verbeteren. Dat kan alleen maar als de stadsmarinier, in de rug gedekt ook financieel de neuzen van alle betrokken disciplines in no time in dezelfde richting kan krijgen. Het niet willen of kunnen meewerken door een enkele dienst wordt niet geaccepteerd.

De aanpak van probleemwijken ging toen als volgt (destijds Spangen):

–          Opruimen van hot spots (elke twee jaar een veiligheidsindex);

–          Geen onveilige wijk meer;

–          Aanpak 700 overlastgevende verslaafden;

–          Centraal station moest veilig worden

–          Een veilig openbaar vervoer;

–          Sluiten van de Keileweg (prostitutiezone) en

–          Bestrijden jeugdoverlast.

 

Ook is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) geïntroduceerd. Rozenburg heeft twee KVO’s.

Het veiligheidsindexcijfer voor Rozenburg was begin dit jaar maar liefst een 9,5, maar hierin zou een verandering kunnen komen, aangezien we in Rozenburg begin dit jaar ineens te maken kregen met diverse overvallen op lijnbussen en op winkels.

 

De tweede presentatie werd verzorgd door onze deelraadsvoorzitter Paméla Blok en ging over het project “Buurt Bestuurt”.

Eigenlijk moeten we vaststellen dat dit project een wijkaanpak inhoudt à la GBR. Op het ogenblik loopt een pilotproject met de wijk “de Hofjes” met een buurtcomité bestaande uit 15 personen.

Daarbij is uitgegaan bij de start van een “0”-meting, waar na de top 3 voor de aanpak wordt bepaald door bewoners en professionals. Die 15 mensen willen zelf hun wijk beter maken.

Als er signalen komen uit een wijk kan dit leiden tot de introductie van Buurt Bestuurt. Een wijk moet schoon, heel en veilig zijn. Dan kan worden voortgeborduurd op de ervaringen welke in 2009 zijn gestart door het wijkteam van de politie in Delfshaven met een proef om bewoners te betrekken bij de veiligheidsaanpak in hun wijk en om tegelijkertijd hun vertrouwen in de overheid terug te winnen. Bewoners mochten meebepalen waaraan politie en Stadstoezicht een deel van hun uren moesten besteden. Onder de naam Buurt Bestuurt ging de proef in de Pupillenbuurt eind december 2009 van start.

Voor meer informatie kun je eens kijken op www.rotterdam.nl/buurt_bestuurt