Presentatie plannen Landtong

7 november:een verslag van de informatiemiddag van de Projectgroep Herinrichting Landtong Rozenburg (door Johan de Groot)

Op 7 november 2012 verleende Jaap Luikenaar, directeur van het Educatief Informatiecentrum (EIC), gelegen op een voor deze bijeenkomst toepasselijke plaats,  de Landtong,  gastvrijheid aan de projectgroep, deelraadsleden, bestuurders en betrokken instanties en verenigingen.

 Aan de uitnodiging van de projectgroep was goed gevolg gegeven. Naast de deelraadsvoorzitter Paméla Blok waren ook de dagelijks bestuurders Geertje Timmer en Frank Schellenboom present. Daarnaast waren de beleidsambtenaren van de deelgemeente Aat Kranenburg en Guus Koppenol aanwezig. Vanuit de deelraad was eveneens veel belangstelling voor deze presentatie, waaruit moge blijken dat ook van de zijde van de deelgemeente grote interesse bestaat voor de herinrichting van onze Landtong.

Projectleider Marianne de Snoo van het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam opende de bijeenkomst en stelde het projectteam en de aannemer voor. Het projectteam werkt nauw samen met het Havenbedrijf, Rijkswaterstaat, de Stichting Natuurontwikkelingen, het Recreatieschap en de Stadsregio Rotterdam en de ontwerper Ronald Bakker.

Wim Zwakhals van het Havenbedrijf keek terug naar waar de herinrichting begon in 1999. Eerste wapenfeit was de Samenwerkingsovereenkomst Herinrichting  Landtong Rozenburg welke werd getekend met de gemeente Rozenburg op 18 maart 2003. In 2005 werd de uitwerkingsovereenkomst ondertekend en nu in 2012 gaan de schoppen de grond in.

Toelichting op het ontwerp  van de herinrichting gaf Ronald Bakker van het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam. De uitvoering van het project , gelegen tussen EIC en Noordzeeweg, is voor Rozenburg en haar omgeving zeer aantrekkelijk. Ronald vertelde dat er een evenemententerrein is gepland, waardoor de ruitervereniging iets naar het oosten op moet schuiven. De ruitervereniging zal hier beter van worden, omdat alle opstallen van de manege uit nieuwbouw zullen bestaan.

Er zal minstens 80 meter ruimte tussen het evenemententerrein van anderhalve hectare en de manege blijven. Er komt een Calandweide met nieuwe boomaanplant ter hoogte van de locatie waar de werkeilanden van Heerema worden gerepareerd.
De hondenschool WAF komt op een beschutte plaats in de hoek van de Noordzeeweg en de Boulevard. 

Het grootste deel van het terrein is de Parkheuvel waarin een  speelplek komt, diverse wandel- en fietspaden, een ATB-mountainbikepad van één kilometer lengte, een ruiterpad en een uitkijktoren. Hierdoor zal voor de inwoners van Rozenburg en omstreken een uniek natuur- èn recreatiepark ontstaan met als bepalende factor de scheepvaart in de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal.

Na de presentatie van het project konden de deelnemers vragen stellen. Een greep hieruit:

Waarom is Rozenburg niet bij het beheer van de Landtong betrokken?
Bestuurlijk is al in 2003 afgesproken dat dit door het Recreatieschap beheerd zal worden.

Waar komen de windmolens op de Landtong?
Paméla Blok gaf aan dat er negatief geadviseerd is door de deelgemeente op de aanvraag van Rotterdam voor de oprichting van extra windmolens. Deze ontwikkeling zou niet passen in de herinrichtingplannen en de partners in het project vinden dat ook.

Ook werd gepleit voor het versterken van functie van het EIC, onder andere door langere openingstijden en openstelling voor grotere doelgroepen. Hierover wordt nagedacht volgens Wim Zwakhals, maar staat op een laag pitje. Volgens Paméla zou de aanlegsteiger van het EIC gebruikt kunnen worden vooruitbreiding van vervoer over water. Dit is volgens Wim in de plannen voor de komende tijd opgenomen.

Over de veiligheid van de stortplaats zijn vraagtekens. De stortplaats is in 1975 gesloten en is afgedekt met meters schone grond en bovendien zijn er peilbuizen in de grond geplaatst. De resultaten van de metingen via deze peilbuizen worden gemonitord en heeft tot dusver geen verontrustende bevindingen opgeleverd.

Is er alleen dagrecreatie mogelijk op de Landtong of zijn ook overnachtingen mogelijk? Het is vooralsnog niet de bedoeling dat de Landtong geschikt gemaakt wordt voor overnachtingsvoorzieningen.

Zijn er mogelijkheden ter verbetering van de sportvisserij?
Er komen parkeervakken zodat politie op kan treden tegen parkeren op de  paden. Ook zal er opgetreden worden tegen het achterlaten door hengelaars van afval

Er is nu maar één  toegangsweg voor fietsen, wordt dit uitgebreid? Er komt ter aanvulling op het bestaande fietspad langs de Nieuwe Waterweg, een nieuwe toegangsweg naar de manege en dat pad wordt doorgetrokken naar het EIC. Ook zal aan de kant van de Calandweide een nieuw fietspad worden aangelegd dat naar het bestaande fietspad langs het Calandkanaal zal worden doorgetrokken.

Deze buitengewone interessante middag werd besloten met een drankje en hapje in de fraaie restauratie van het EIC. Hopelijk kunnen Rozenburgers binnen afzienbare tijd een kijkje komen nemen van wat daar allemaal te zien is. Het geeft een mooie kijk op alles wat er in het havengebied aan activiteiten plaats vindt. Het EIC verdient sowieso meer bekendheid in Rozenburg.

Kijk ook op www.landtongrozenburg.nl, waar je je ook kunt abonneren op de nieuwsbrief. Zo blijf je steeds op de hoogte van de voortgang van het project. Deze website is overigens in ontwikkeling en zal binnenkort operationeel zijn.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.