Spreeuwen op zoek naar voedsel op de Landtong Rozenburg (foto: Roeland Vermeulen FREE Nature)

Begrazing Rozenburgse Landtong ideaal voor najaarstrek

Het is en blijft een bijzonder gebied……….DE LANDTONG!! lees meer:

Begrazing Rozenburg ideaal voor najaarstrek

Bericht uitgegeven door FREE Nature op donderdag 6 september 2012

Langzaam maar zeker verhuizen steeds meer vogels naar hun wintergebieden in Zuid Europa of Afrika. Velen passeren daarbij de Rotterdamse Delta, een gevaarlijke oversteek over open water. De Landtong Rozenburg, ingeklemd tussen de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal, is een ideale rustplek vol zaden, bessen en insecten.

Bij de Rotterdamse Haven denk je niet direct aan natuur. Toch zijn er tal van mooie plekjes te vinden en dat is maar goed ook. Bij de trek richting het zuiden is een oversteek over de monding van de rivier altijd spannend. Sommige vogels schieten even terug in de duinen bij Hoek van Holland. Anderen brengen een bezoek aan de Landtong Rozenburg. Door extensieve jaarrond begrazing is hier een gevarieerd landschap ontstaan dat een ideale voedselbron biedt voor tal van vogels. Zonder de begrazing zou het gebied al lang zijn dichtgegroeid met donker bos.

 

Spreeuwen op zoek naar voedsel op de Landtong Rozenburg (foto: Roeland Vermeulen FREE Nature)

Spreeuwen op zoek naar voedsel op de Landtong Rozenburg (foto: Roeland Vermeulen FREE Nature)

 

Door de extensieve jaarrond begrazing hebben de afgelopen maanden soorten als distel en kaardebol massaal kunnen bloeien. Nu staan ze vol zaad. Elders zorgen bloei van Jakobskruiskruid (nu zo goed als uitgebloeid) koninginnenkruid, heelblaadjes, munt en zwarte mosterd (allen nog volop in bloei) voor een grote hoeveelheid nectar waar veel insecten van profiteren. De velden zwarte mosterd zitten nu vol met zweefvliegen. Lokaal zorgen doornstruiken als braam en duindoorn voor tal van bessen. Beschermd tegen de grazers door de duindoorn, heeft ook de vlier zijn aandeel. Zo zijn er dus verschillende voedselbronnen: voor iedere soort wat wils. Bovendien zorgt de extensieve jaarrond begrazing voor een grote variatie in structuur: open graslanden, lieshoge kruidenvelden, paadjes en opgaand struweel. Deze zorgen voor voldoende dekking om even uit te rusten.

De eerste tekenen van de vogeltrek waren in augustus al zichtbaar. Toen begonnen de groepen spreeuwen zich te verzamelen. Nu zit het gebied vol met gekraagde roodstaarten, vuurgoudhaantjes en matkoppen. Onlangs werd zelfs de kwartelkoning waargenomen, een unicum hier. Over enkele weken volgen de koperwieken en de kramsvogels. Als laatste arriveren de Scandinavische houtsnippen die hier zelfs overwinteren. Zo vormt de Landtong Rozenburg een eiland van rust midden in de drukke Rotterdamse Delta.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.