Begrazing Rozenburgse Landtong ideaal voor najaarstrek

Het is en blijft een bijzonder gebied……….DE LANDTONG!! lees meer:

Begrazing Rozenburg ideaal voor najaarstrek

Bericht uitgegeven door FREE Nature op donderdag 6 september 2012

Langzaam maar zeker verhuizen steeds meer vogels naar hun wintergebieden in Zuid Europa of Afrika. Velen passeren daarbij de Rotterdamse Delta, een gevaarlijke oversteek over open water. De Landtong Rozenburg, ingeklemd tussen de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal, is een ideale rustplek vol zaden, bessen en insecten.

Bij de Rotterdamse Haven denk je niet direct aan natuur. Toch zijn er tal van mooie plekjes te vinden en dat is maar goed ook. Bij de trek richting het zuiden is een oversteek over de monding van de rivier altijd spannend. Sommige vogels schieten even terug in de duinen bij Hoek van Holland. Anderen brengen een bezoek aan de Landtong Rozenburg. Door extensieve jaarrond begrazing is hier een gevarieerd landschap ontstaan dat een ideale voedselbron biedt voor tal van vogels. Zonder de begrazing zou het gebied al lang zijn dichtgegroeid met donker bos.

 

Spreeuwen op zoek naar voedsel op de Landtong Rozenburg (foto: Roeland Vermeulen FREE Nature)

Spreeuwen op zoek naar voedsel op de Landtong Rozenburg (foto: Roeland Vermeulen FREE Nature)

 

Door de extensieve jaarrond begrazing hebben de afgelopen maanden soorten als distel en kaardebol massaal kunnen bloeien. Nu staan ze vol zaad. Elders zorgen bloei van Jakobskruiskruid (nu zo goed als uitgebloeid) koninginnenkruid, heelblaadjes, munt en zwarte mosterd (allen nog volop in bloei) voor een grote hoeveelheid nectar waar veel insecten van profiteren. De velden zwarte mosterd zitten nu vol met zweefvliegen. Lokaal zorgen doornstruiken als braam en duindoorn voor tal van bessen. Beschermd tegen de grazers door de duindoorn, heeft ook de vlier zijn aandeel. Zo zijn er dus verschillende voedselbronnen: voor iedere soort wat wils. Bovendien zorgt de extensieve jaarrond begrazing voor een grote variatie in structuur: open graslanden, lieshoge kruidenvelden, paadjes en opgaand struweel. Deze zorgen voor voldoende dekking om even uit te rusten.

De eerste tekenen van de vogeltrek waren in augustus al zichtbaar. Toen begonnen de groepen spreeuwen zich te verzamelen. Nu zit het gebied vol met gekraagde roodstaarten, vuurgoudhaantjes en matkoppen. Onlangs werd zelfs de kwartelkoning waargenomen, een unicum hier. Over enkele weken volgen de koperwieken en de kramsvogels. Als laatste arriveren de Scandinavische houtsnippen die hier zelfs overwinteren. Zo vormt de Landtong Rozenburg een eiland van rust midden in de drukke Rotterdamse Delta.

Zwerfvuilknijpers – Melding open brug? – Wijkschouw

GBR actie zwerfvuilknijpers

Rozenburgers willen graag meewerken aan een schonere leefomgeving. Op de GBR actie om zwerfvuilknijpers uit te delen kwamen veel aanmeldingen. De fractie ontvangt nog steeds verzoeken van inwoners voor zwerfvuilknijpers.  Erik Nieuwenhuizen (GBR) heeft in de commissievergadering van 13 september gevraagd of deze succesvolle actie overgenomen kan worden door de deelgemeente. Portefeuillehouder Pamela Blok gaf enthousiast aan dat GBR daarvoor een initiatiefvoorstel op kan stellen. Zo’n voorstel heeft de meerderheid van de deelraad nodig om te slagen. GBR gaat aan het werk om dit initiatiefvoorstel op te stellen. 

————————————————————————————————————————————————————————————

GBR: waar blijft de signalering op de Volgerweg die aangeeft of de Calandbrug open staat of niet?

Inmiddels is het een jaar geleden dat de Verkeersonderneming tijdens een openbare bijeenkomst in Rozenburg beloofd heeft om een knipperlicht te realiseren bij de Volgerweg. Bestuurders die vanuit Rozenburg komen zien nu te laat dat de brug openstaat om een andere route te kunnen kiezen. De signalering bij de Volgerweg moet aangeven wanneer de Calandbrug open staat of niet.

Marjon McElligott gaf aan dat er nog steeds geen knipperlicht is; wanneer wordt deze gemaakte belofte nu eens waar gemaakt?

De portefeuillehouder gaf aan dat dit opnieuw vooruitgeschoven is vanwege uitvoeringsproblemen zoals stroomvoorziening en dergelijke. De fractie van GBR neemt hier geen genoegen mee. Gemeentebelangen vroeg de andere fracties of er een gezamenlijke brief verzonden kan worden aan de Verkeersonderneming.  Deze brief is noodzakelijk om: de onderneming aan hun belofte te herinneren, uitleg te vragen wat het oponthoud is en uiteraard het  verzoek de signalering snel te realiseren. Alle fracties konden dit voorstel van GBR ondersteunen zodat de brief spoedig verstuurd zal gaan worden.  Reageren kan onderaan de pagina
——————————————————————————————————————————————————————————-

Wijkschouw GBR

GBR heeft in het voorjaar inwoners bezocht die opmerkingen hadden over hun directe leefomgeving. De resultaten van  de wijkschouw zijn voor het zomerreces aan het dagelijks bestuur overhandigd. Alle klagers hebben wij indertijd ook gevraagd hun klacht te melden bij het meld-telefoonnummer 14010 zodat registratie kon plaatsvinden. Veel klachten zijn inmiddels opgelost, anderen zijn in overleg met bewoners in gang gezet. Er zijn helaas ook nog een klein aantal ingediende klachten waar nog geen vervolg op is gekomen en de betreffende klagers hebben ook geen tussenbericht ontvangen.  GBR heeft in de afgelopen commissie aangegeven de inzet tot oplossingen van de klachten te waarderen maar wil ook aandacht voor deze groep. Mocht u een klacht hebben ingediend waarop nog geen actie of tussenbericht is ontvangen dan kunt u ons dat (met het meldnummer) sturen aan GBR zodat deze verder behandeld kan worden. U kunt dit aangeven via:  [email protected] of via de fractieleden van Gemeentebelangen

Oude geluidsinstallatie deelgemeente naar nieuwe eigenaar

Oude geluidsinstallatie deelgemeentehuis verloot

Onlangs is de oude geluidsinstallatie in het deelgemeentehuis in gebruik genomen. Deelraadslid Johan de Groot vond het een goed idee om deze geluidsinstallatie niet weg te doen maar ter beschikking te stellen aan een Rozenburgse vereniging door middel van loting. Hierin kon de deelraad zich unaniem vinden.

Rozenburgse organisaties/verenigingen die geïnteresseerd waren, konden zich per e-mail hiervoor inschrijven. Er hebben zich 6 kandidaten ingeschreven en dat waren:

  • Ruitervereniging Rozenburg;
  • Tennisclub Rozenburg;
  • Rozenburgs Mannenkoor ;
  • Dissonant dubbelmannen kwartet;
  • Volksdansgroep SIOS 
  • Volleybalvereniging Vovero.

De trekking zou oorspronkelijk door de oudste inwoner van Rozenburg hebben moeten plaatsvinden, maar deze 107-jarige is kort geleden overleden. Hierdoor is uit praktische overwegingen gekozen voor de nestor van de deelraad, Joop van Leeuwen.

De trekking vond plaats op 16 augustus in de raadzaal door Joop van Leeuwen onder toeziend oog van de deelraadsvoorzitter en de initiatiefnemer. Alleen Ria de Sutter was verder als deelraadslid aanwezig, terwijl van de zes kandidaten alleen de Ruitervereniging in persoon was vertegenwoordigd.

De spanning duurde niet lang en weldra bleek dat de Volksdansgroep SIOS de gelukkige winnaar was geworden. Het is hen van harte gegund. 

Groenvisie voor Rozenburg-inwonersavond

Verslag bijeenkomst groenvisie maandag 3 september (door Marjon McElligott)

De vergaderruimte was prettig vol met politici en een behoorlijk aantal bewoners toen Arie Mol de bijeenkomst officieel opende. Na de opening werd een presentatie gehouden door Csaba Zsiros van Stadsontwikkeling Rotterdam.

Tijdens de presentatie kwamen veel aspecten van Rozenburgs groen aan de orde. Het groen in de wijken en het groen in het park rondom ons dorp werd besproken. Vooral de fruitbomen,oude bomen en Boulevard werden als ‘mooie aspecten’ van Rozenburg genoemd. Dhr Zsiros gaf daarbij zijn professionele mening en de keuzemogelijkheden (inbreng) die de Rozenburgers hebben. Uitgangspunt moet zijn dat het groen er beter uit gaat zien en beter te onderhouden valt zodat we meer kunnen genieten van het groen dat Rozenburg rijk is.  Natuurlijk moet dit realiseerbaar zijn voor een budget dat voor Rozenburg haalbaar is. De presentatie werd kort onderbroken door een wandeling waarbij meneer Zsiros uitleg gaf bij verschillende groenplekken.

In eerste instantie werd de wandeling wat ongeïnteresseerd gevolgd door de deelnemers maar al gauw brandde de discussies los onder de aanwezigen; hegje weg bij parkeerplaatsen?? En de overlast van koplampen van auto’s die in de woonkamer gaan schijnen? Te grote struiken?? Ach, toen het pas aangeplant was, was het prachtig. Alleen wat snoeien en het ziet er weer prima uit. Zo werd de wandeling toch steeds interessanter.  Bij terugkomst in het deelgemeentehuis werden de inwoners snel verdeeld in 2 werkgroepen (politici waren alleen toehoorders). Aan de hand van een aantal stellingen konden de aanwezigen hun inbreng geven. De reacties zijn gebundeld en worden verder uitgewerkt, politici benutten de informatie voor inbreng op 27 september a.s..

Veel mensen spraken de hoop uit dat het groen nu ook eens ècht aangepakt gaat worden. Het is per slot niet de eerste keer dat er groenplannen zijn gelanceerd. De kreten; gooi niet weg wat nog bruikbaar is en betrek ook de oude plannen in deze visie werden veel gehoord. Dat Rotterdam nog moet wennen aan het Rozenburgse bleek wel toen er wat ‘onhandig’ werd gereageerd op vrijwilligers die zelf de handen uit de mouwen willen steken.

Portefeuillehouder Arie Mol maakte gelijk van de gelegenheid gebruik om te vertellen dat op dat gebied wel mogelijkheden zijn en kwam ook met voorbeelden. Mr Zsiros vergiste zich regelmatig in de straatnamen maar werd door een koor van inwoners op sympathieke wijze snel gecorrigeerd.

De deelraad zal op 27 september tijdens een extra commissie om advies worden gevraagd voor de verdere uitwerking van de Groenvisie.  Het is de bedoeling dat na deze eerste fase de wijken in de tweede fase apart uitgenodigd worden om mee te kunnen praten over het groen in hun eigen leefomgeving.

Een goede startbijeenkomst met een belofte om het vele groen van Rozenburg aan te pakken in samenspraak met de inwoners. Rozenburg bloeit!

 

 

Weer aan de slag na de vakantie

Vanaf 3 september is GBR weer volop in actie, het politieke jaar gaat zijn tweede helft in.

Een nieuwe ronde commissies, deelraadsvergaderingen en niet te vergeten de begroting voor 2013 die we gaan vaststellen op 30 oktober. Er zijn geen grote veranderingen te verwachten maar de stappen die we kunnen zetten zijn belangrijk voor Rozenburg.

Het MFC en het Raadhuisplein, de aanpassing van het Molenveld en een nieuwe groenvisie (inclusief inhaalslag in het onderhoud) zijn zaken die worden ingezet dit najaar. Beslismomenten waar de GBR-inbreng overduidelijk aan bod zal komen. Wij informeren u via de krant en deze website.

Museumschip De Hudson

Museumschip De Hudson in Maasluis, ook vanuit Rozenburg een bezoek waard (ingezonden stuk)

Historie: Zeesleper HUDSON door de jaren heen.
In de jaren 1939 tot en met 1963 lag de zeesleper Hudson van L. Smits & Co’s Internationale Sleepdienst regelmatig in de buitenhaven van Maassluis. Tegenwoordig ligt deze inmiddels 73 jaar oude HUDSON als museumschip voorbij de Koepaard brug in de binnenhaven achter het Nationaal Sleepvaart museum. (lees meer…….)