dg afschaffen vlgs 2ekamer

GBR over deelgemeenten en zelfstandigheid

GBR over bestuursvorm Rozenburg na 2014

De inwonerspeiling gaf duidelijk aan wat GBR al had verwacht; veel inwoners willen liever een deelgemeente dan dat Rozenburg bij Rotterdam gaat horen, zonder eigen bestuur. De deelraad heeft unaniem een bestuursmodel gekozen dat de meeste raakvlakken heeft met onze huidige deelgemeente en recht doet aan de resultaten van de inwonerspeiling. GBR is blij met de steun van de inwoners en het unanieme besluit in de deelraad.

Zelfstandigheid?

Een aantal inwoners heeft bij de peiling aangegeven terug te willen naar zelfstandigheid. GBR heeft de herindeling nooit gewild en zal nooit melden dat zij dit niet teruggedraaid willen zien.
Realiteit is echter dat dit alleen mogelijk zou zijn wanneer Rotterdam ons zou laten gaan en zelfs dan moet daarover goed nagedacht worden aangezien Rozenburg als zelfstandige gemeente zonder geld  haar toekomst zou moeten gaan opbouwen.
Onmogelijk? Wellicht. Wanneer er echter in de toekomst kansen voordoen waarbij teruggaan naar zelfstandigheid besproken wordt, zal de fractie van GBR aanwezig zijn en meedoen aan de besprekingen.

Gemeentebelangen wil kansen benutten maar geen onmogelijkheden zoeken:

Gemeentebelangen blijft zoeken naar kansen maar gaat geen energie steken in onmogelijkheden en gaat geen acties ondernemen om zelf teruggaan naar zelfstandigheid te ‘regelen’. Wij zouden daarmee een belofte doen aan de Rozenburgers die wij niet kunnen waarmaken.

De fractie van GBR zet  zich nu in, gezamenlijk met de coalitiepartijen PVDA, CDA en HvR , om onze deelgemeente goed op de kaart te zetten in Rotterdam. Er moet veel gedaan worden, op orde gesteld worden en er zijn nog steeds zaken die niet goed zijn afgestemd sinds de herindeling. Op de weblog van onze dagelijks bestuurder Pamela Blok kunt u allerhande informatie vinden waar zij voor en achter de schermen aan werkt. Lees dit weblog op onze website (home – actueel)  of ga naar www.rotterdam.nl/rozenburg en klik bij publicaties op weblog van de voorzitter.

Daarnaast richten wij als bestuur en fractie onze energie op de bestuursvorm na 2014 voor Rozenburg.  U kunt volgen wat de fractie van GBR onderneemt via deze website.

Tweede Kamer:

Inmiddels heeft de Tweede Kamer besloten tot afschaffing van de deelgemeenten. Rozenburg is wel apart nog genoemd; de Tweede Kamer wil graag dat Rotterdam rekening houdt met de speciale situatie van ons dorp.

dg afschaffen vlgs 2ekamer 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.