Klankbordgroep 25 juni+bezoek aan Air Products

VERSLAG KLANKBORDGROEPBIJEENKOMST VEILIG WONEN EN WERKEN BEZOEK OP 25 JUNI 2012 AAN AIR PRODUCTS (door Johan de Groot)

Bij de inloop van het deelgemeentehuis om kwart voor zeven stond het kopje koffie met een gebakje klaar in afwachting van de presentatie van het bedrijf Air Products. Vele bekende gezichten van “captains of industry” kwamen binnen druppelen, Marc van Gijzel van Vopak voorop. Hij is de enthousiaste promotor van de deelnemende bedrijven als het om het frequente contact gaat tussen bedrijven en de Rozenburgers.

De PowerPoint presentatie van Air Products werd vol geestdrift verzorgd door manager Mark van Wijk en door directeur Robert van Deursen. Hij legde uit dat Air Products een “Fortune 500 company” is. Dat betekent dat zij beursgenoteerd zijn in de Dow Jones.

Wat produceren ze allemaal bij Air Products? Op die vraag die bij de bezoekers leefde werd uitvoerig doch met verve antwoord gegeven. Men produceert daar vloeibaar gas te vervoeren met vrachtwagens, leveren aan kleine fabrieken bij de klant op het terrein en verwerken gas in cylinders. Ook wordt er gas  via pijpleidingen geleverd aan klanten en verkopen zij complete fabrieken om op de gewenste plek te bouwen voor de klant. Ik kan mij herinneren dat ik eertijds bij een bezoek aan Heineken Zoeterwoude hetzelfde verhaal te horen heb gekregen. Een complete fabriek of brouwerij leveren, toe maar!

Ook produceert Air Products toevoegingen voor harsen en verf, diverse gassen en chemicaliën. De meest spraakmakende toepassing die ik gehoord heb is die van het toevoegen van stikstof bijvoorbeeld aan in te vriezen voedsel bijvoorbeeld van IGLO. Op die manier kan razendsnel voedsel worden ingevroren voor levering en bewaring in de handel. Dit bracht mij later tijdens de rondleiding in de fabriek op een oude grap over IGLO en vroeg onze rondleider of hij wist wat die letters beteken. Nee was het antwoord. Nou IGO staat voor Indien Giftig Langzaam Opeten ha..ha..

 Maar als klap op de vuurpijl vertelde Robert van Deursen eerder op de avond, dat bij het aanleggen van de Scheldetunnel in Zeeland, de grond voor het boren van de tunneldelen eerst werd geïnjecteerd met stikstof om afkalven en instorting tijdens het boren te voorkomen. Verrekte gaaf zeg! Hoe kom je er op! Kijk daarvoor ga je nou naar zo’n klankbordgroep toe.

Bedrijfsbezoek 
Na de presentatie reden we met een vrijwel volle bus naar de beide vestigingen in de Botlek van Air Products. Een ding wat mij daaraan erg opviel was nog voor we uitstapten, dat de hele plant erg opgeruimd en schoon was. Zelfs in de werkplaatsen was alles overzichtelijk , ordelijk en schoon. Een opgeruimde werkplek zonder obstakels zorgt voor veilige werkomstandigheden. Dat is regel 1 van de Arbeidsomstandighedenwet herinner ik mij nog als Arbo coördinator uit een werkzaam leven.

Opmerkelijk te weten dat zo’n hele plant gerund kan worden door 10 à 12 mensen en ’s nachts zelfs door twee. De rest doet de computer. In de controlekamer kwamen mijn vrouw en ik nog een goede kennis tegen, die ons geheel privé uitleg gaf, wat ze daar allemaal controleren wat er in de productieprocessen gaande is. Heel interessant.

(Vragen)ronde bedrijven
Weer terug in het deelgemeentekantoor was er gelegenheid om vragen te stellen en daar maakte Gerry de Rooij gretig gebruik van. Goed voorbereid als zij altijd is vroeg zij onder andere, na de organisatoren te hebben bedankt voor de uitnodiging, opheldering over het laatst verschenen milieuverslag van Air Products dat uit 2005 dateert. Is er daarna niets meer gebeurd? De uitstoot van stikstofdioxide (NOX) zou toch gereduceerd worden?
Air Products is een grote energieverbruiker. Eén van de twee plants in de Botlek  gebruikt net zoveel stroom als heel Spijkenisse vertelde men ons daar tijdens de rondleiding. Volgens de heer Van Deursen is de CO2-uitstoot toch flink gereduceerd door meer efficiency. De DCMR heeft op het gebied van de uitstoot van NOX extra maatregelen opgelegd welke nog boven de Europese richtlijnen uitgaan.

Het laatste deel van de bijeenkomst, dat gewoontegetrouw bestond uit een rondje bedrijven werd door de vertegenwoordiger van de AVR uitleg gegeven hoe de vliegenoverlast vanuit de AVR is bestreden. De DCMR heeft hierop toezicht gehouden. De oorzaak was niet, zoals de geruchten deden geloven, veroorzaakt door Napolitaans huisvuil.

Paméla Blok, onze deelraadsvoorzitter, vroeg aan de DCMR wanneer de twee eerder ontvangen e-noses geïnstalleerd zullen worden. De voorbereiding is gestart en DCMR zal contact hierover houden.

Gerry toonde nog een krantenartikel waarin stond dat het nog steeds mis is bij Odfjell. De vertegenwoordiger van dit bedrijf toonde aan dat niet alles wat in de krant staat over dit bedrijf klopt. Bij Odfjell wordt nu intensief gewerkt met een nieuw computersysteem waarin alle inspecties nauwgezet en overzichtelijk worden verwerkt, zodat bij inspecties duidelijk wordt wanner en gecontroleerd is, wat er mis was en wat er aan gedaan is.De directeur onderhoud van Odfjell, Robert van de Zande, heeft zich de gang van zaken van de laatste tijd aangetrokken, heeft misstanden erkend en is teruggetreden. Voorheen werden de controles niet goed geregistreerd en daardoor kreeg men geen goed beeld van de staat waarin leidingen en tanks zich bevonden.

Marc van Gijzel van Vopak gaf nog aan dat de metingen van de dikte van de tankwanden een heel technisch verhaal is en dat tegenwoordig, ook bij Vopak, de afgifte van vergunningen afhankelijk gesteld is van regelmatige metingen, welke periodiek door de regering zijn voorgeschreven. De DCMR kan onmogelijk alle gegevens over veiligheidsinspecties door bedrijven zelf opslaan. Dat is veel te omvangrijk dus wordt dat aan de bedrijven zelf overgelaten maar daar is wel toezicht op.

Marc verontschuldigde zich nog voor een toch onverwachte stankoverlast voor Rozenburg in de periode maart/april. Zij hebben dit zelf gemeld aan de DCMR en Vopak heeft daarop extra maatregelen genomen om op de steiger een gasbrander in gebruik te nemen.

Na weer een hoop wijzer geworden te zijn konden de aanwezigen de dorstige kelen laven met een drankje waarbij er genoeglijk werd nagepraat en ook nog volop vragen werden gesteld aan de representanten van de deelnemende bedrijven.

 In september is er weer een volgende Klankbordgroep.

 

 

Sponsorloop voor Cliniclowns

|   12 juli 2012   |   Bron:  de dichtbijredactie (Delta)

Lopen voor CliniClowns door mooie stukjes Rozenburg

 

(foto: PR)

ROZENBURG –Op 2 september a.s. vindt een sponsorloop plaats in Rozenburg voor het goede doel. Dit jaar lopen zij voor de  Cliniclowns. Tot nu toe hebben honderd mensen zich aangemeld voor de tien of vijf kilometer afstand en uiteraard kunnen er hier nog meer bij. .  Inmiddels hebben een aantal lopers het parcours al verkend en goedgekeurd.

Vorig jaar is het, onder de vlag van Sport4Charity, allemaal begonnen. Organisator Arno Larooy, zelf een fanatiek sporter, wilde mensen aan het sporten krijgen met als uitdaging het steunen van goede doelen: ‘In de eerste editie, die kleinschalig van opzet was en de tien kilometer als enige afstand kende, was het goede doel Artsen zonder Grenzen.

Al snel werd duidelijk dat een dergelijk evenement groter van opzet kon gaan worden. Het organisatieteam werd uitgebreid en werd er een eigen website opgestart.’ Naast de sponsorloop, die dit jaar in het teken staat van de CliniClowns, wil de organisatie ook de hardloopsport in Rozenburg meer bekendheid geven en promoten.Tevens werd er voor gekozen om het evenement, zeker sportief laagdrempelig te houden, door ook een vijf kilometerloop te organiseren.

De route voor zowel de SLR 5 als de SLR 10 zijn door de organisatie bekend gemaakt. De start- en finishlocatie zijn aangepast aan het te verwachte deelnemersveld.

Voetbalvereniging Rozenburg is bereid voor het goede doel het complex beschikbaar te stellen en daarmee heeft de organisatie een perfecte locatie met veel faciliteiten en parkeergelegenheid. Ook ligt sportpark West uitstekend op de geplande route. ‘Mooie stukjes Rozenburg waar, het dorp, de havens, de natuur en de industrie voor een prachtige afwisseling van het parcours zorgen’.

Naast het goede doel, de gemoedelijke sfeer en het recreatief lopen is er ook aan het wedstrijdelement gedacht. De organisatie hoopt dan ook op veel wedstrijdlopers uit de regio die op het evenement aan de start zullen verschijnen.

 

Inschrijven voor de SLR 5 en de SLR 10 kan natuurlijk nu al. Het snelste via de website van de Sponsorloop Rozenburg: www.sponsorlooprozenburg.nl. Hier is ook alle overige informatie te vinden.

GBR over deelgemeenten en zelfstandigheid

GBR over bestuursvorm Rozenburg na 2014

De inwonerspeiling gaf duidelijk aan wat GBR al had verwacht; veel inwoners willen liever een deelgemeente dan dat Rozenburg bij Rotterdam gaat horen, zonder eigen bestuur. De deelraad heeft unaniem een bestuursmodel gekozen dat de meeste raakvlakken heeft met onze huidige deelgemeente en recht doet aan de resultaten van de inwonerspeiling. GBR is blij met de steun van de inwoners en het unanieme besluit in de deelraad.

Zelfstandigheid?

Een aantal inwoners heeft bij de peiling aangegeven terug te willen naar zelfstandigheid. GBR heeft de herindeling nooit gewild en zal nooit melden dat zij dit niet teruggedraaid willen zien.
Realiteit is echter dat dit alleen mogelijk zou zijn wanneer Rotterdam ons zou laten gaan en zelfs dan moet daarover goed nagedacht worden aangezien Rozenburg als zelfstandige gemeente zonder geld  haar toekomst zou moeten gaan opbouwen.
Onmogelijk? Wellicht. Wanneer er echter in de toekomst kansen voordoen waarbij teruggaan naar zelfstandigheid besproken wordt, zal de fractie van GBR aanwezig zijn en meedoen aan de besprekingen.

Gemeentebelangen wil kansen benutten maar geen onmogelijkheden zoeken:

Gemeentebelangen blijft zoeken naar kansen maar gaat geen energie steken in onmogelijkheden en gaat geen acties ondernemen om zelf teruggaan naar zelfstandigheid te ‘regelen’. Wij zouden daarmee een belofte doen aan de Rozenburgers die wij niet kunnen waarmaken.

De fractie van GBR zet  zich nu in, gezamenlijk met de coalitiepartijen PVDA, CDA en HvR , om onze deelgemeente goed op de kaart te zetten in Rotterdam. Er moet veel gedaan worden, op orde gesteld worden en er zijn nog steeds zaken die niet goed zijn afgestemd sinds de herindeling. Op de weblog van onze dagelijks bestuurder Pamela Blok kunt u allerhande informatie vinden waar zij voor en achter de schermen aan werkt. Lees dit weblog op onze website (home – actueel)  of ga naar www.rotterdam.nl/rozenburg en klik bij publicaties op weblog van de voorzitter.

Daarnaast richten wij als bestuur en fractie onze energie op de bestuursvorm na 2014 voor Rozenburg.  U kunt volgen wat de fractie van GBR onderneemt via deze website.

Tweede Kamer:

Inmiddels heeft de Tweede Kamer besloten tot afschaffing van de deelgemeenten. Rozenburg is wel apart nog genoemd; de Tweede Kamer wil graag dat Rotterdam rekening houdt met de speciale situatie van ons dorp.

dg afschaffen vlgs 2ekamer 

Rolstoelestafette voor ‘Duchenne’

450 kilometer voor Duchenne ook weer langs Rozenburgdoor Johan de Groot

Rond kwart voor twaalf zaterdag 7 juli diende zich een bonte stoet aan van rolstoelers met begeleiders bij het veer in Rozenburg voor de laatste etappe naar Hoek van Holland van een tocht van maar liefst 450 km.
Het waren niet zomaar rolstoelers maar jongelui die lijden aan de spierziekte Duchenne, allen gestoken in groene shirts. De tocht werd georganiseerd door de Stichting “On Wheels”.

Namens de deelgemeente, maar ook als bewonderende Rozenburgers hebben mijn eega en ik deze helden uitgezwaaid. Van de zestien deelnemers was er bij aankomst in Rozenburg helaas één afgevallen en in het ziekenhuis beland. Wij hopen dat hij snel beter is.

aduchenne

Op één van de foto’s staat een deelnemer met een belangrijk hoofd. Daar staat namelijk het gironummer op van de stichting en dat is: ING 180622. Giften zijn aftrekbaar van de belasting, dus dat is goed om te weten.

Deze derde rolstoelestafette is wederom een prestatie van formaat. Alle lof voor de deelnemers, maar ook de vrijwilligers die de stoet begeleiden en verzorgen.

Verantwoording 2012 van GBR, beloftes en uitwerking

Als enige partij in Rozenburg publiceren wij elk jaar een overzicht van onze verkiezingsbeloftes én de stand van zaken tot nu toe. 


Wát hebben we kunnen bereiken en wat staat nog in de steigers, met andere woorden: wat mag u nog van ons verwachten.
We wensen u veel leesplezier en als u vragen heeft mailt u dan gerust! 
in oktober verwachten wij de verantwoording van één jaar coalitie te kunnen presenteren