Inwonerspeiling: 95% vóór behoud eigen bestuur

De inwonerspeiling wijst ondubbelzinnig uit, Rozenburgers willen zeggenschap houden over eigen bestuur! 
zie ook artikel op Rijnmond.nl: http://www.rijnmond.nl/nieuws/16-06-2012/rozenburg-wil-deelgemeente-blijven

Zaterdag 16 juni 2012- Uitkomst inwonersraadpleging deelgemeente Rozenburg

Vanwege de mogelijke opheffing van de deelgemeenten van Rotterdam heeft de deelgemeente Rozenburg een inwonersraadpleging gehouden.

Alle inwoners vanaf 16 jaar zijn schriftelijk benaderd om hun mening te geven. Door middel van een antwoordkaart verzamelde de deelgemeente alle reacties om hiermee een Rozenburgs advies aan de gemeenteraad van Rotterdam te geven. In totaal zijn bijna 10.300 inwoners aangeschreven. Er zijn veel reacties van Rozenburgers binnengekomen.

Op zaterdag 16 juni startte de telling van de ingestuurde antwoordkaarten. Deelraadsleden van alle partijen uit de deelraad van Rozenburg telden, sorteerden en categoriseerden de antwoordkaarten. De Rozenburgse inwoners maakten goed gebruik van de gelegenheid om suggesties aan te leveren. Deze suggesties worden in de aankomende weken uitgewerkt tot een document dat als bijlage dient van het Rozenburgs advies aan Rotterdam.

Uitkomst telling
De uitkomst van de telling is dat 40% van de Rozenburgers een reactie heeft gegeven via de antwoordkaart. Optie A, het behoud van de eigen identiteit en een gekozen bestuur, kreeg de meeste steun (3723 stemmen). Optie B, het bestuur vanuit Rotterdam, kreeg in totaal 229 stemmen. In percentages uitgedrukt koos 94% voor optie A, 5% voor optie B en 1% stemde blanco.

Vervolg
De uitkomst van de inwonerspeiling en het bijbehorende advies aan de gemeenteraad van Rotterdam wordt in de Rozenburgse deelraadsvergadering van 28 juni 2012 uitgebreid behandeld.

Overzicht categorieën telling

A

Categorie zonder suggesties

3255 stemmen

A+

Categorie met suggesties

468 stemmen


Zelfstandigheid

261


Zeggenschap eigen geld

38


Eigen bestuur

54


Verkeerde keuze vorig bestuur voor herindeling

31


Divers

84B

Categorie zonder suggesties

156 stemmen

B+

Categorie met suggesties

73 stemmen


(Behoud) voorzieningen

11


Bestuur

39


Peiling te laat

8


Financiën

8


Divers

7


Besluit
In het najaar van 2012 neemt de gemeenteraad van Rotterdam een besluit over de gewenste vorm van bestuur in de deelgemeenten na 2014.

 

TOP 3 irritaties buitenruimte bekend

De Rozenburgse TOP 3 irritaties buitenruimte bekendgemaakt

GBR overhandigt de wijkschouwresultaten

Erik Nieuwenhuizen, deelraadslid van Gemeentebelangen heeft op 7 juni de wijkschouw resultaten overhandigd aan het dagelijks bestuur van Rozenburg en de irritatie top 3 bekend gemaakt.

Image 

Naar aanleiding van diverse klachten over de buitenruimte zijn de GBR-fractieleden op 14 april fietsend door Rozenburg gegaan om deze meldingen met eigen ogen te bekijken. Wat opviel was dat veel mensen niet alleen een klacht hadden maar ook zelf met oplossingen aankwamen om de situatie te verbeteren. Opmerkelijk was dat bijna niemand de klacht bij telefoonnummer 14010 had gemeld; het meldpunt voor buitenruimte!

Al gauw werd duidelijk dat zwerfvuil een nieuwkomer zou worden in de top 3. Aangezien een flink aantal mensen ons aangaf ook zelf willen helpen hun omgeving zwerfvuilvrij te willen houden, hebben wij als GBR besloten om zelf zwerfvuilknijpers te kopen en die aan de mensen uitgedeeld. Alle zwerfvuilknijpers zijn inmiddels verdeeld over het dorp.

Tijdens de GBR-kraam van 2 juni kwamen opnieuw vele meldingen binnen die wij ook verwerkt hebben in de wijkschouw. In totaal kwamen we uit op meer dan 90 meldingen die verwerkt zijn in het schouwboek 2012 van Rozenburg met de titel “aandacht voor buitenruimte”.

Bij de mededelingen in de commissie van 7 juni heeft Erik Nieuwenhuizen het schouwboek overhandigd aan het dagelijks bestuur waarbij zij de opdracht hebben gekregen om de klachten te volgen, bij te sturen indien nodig en gezamenlijk met de burgers het nodige te doen om tot oplossingen te komen.

De top 3 is geworden:

  1. Openbaar groen. (vooral coördinatie, onderhoud en controle komen veel in de meldingen voor. Dit is vooral een taak voor de Rotterdamse dienst Gemeentewerken, een taak die beter uitgevoerd kan worden)
  2. Zwerfvuil (een lastige irritatie want dit heeft vooral te maken met mensen die het blijkbaar geen probleem vinden hun troep op straat te gooien. Wel hebben we gemerkt dat bij slecht onderhoud het meeste zwerfvuil te vinden is. Een schone omgeving nodigt blijkbaar minder uit om rotzooi neer te gooien)
  3. Handhaving (de meldingen variëren van vrachtwagenoverlast, autowrakken, scooters en fietsen op paden waar zij niet thuis horen, handhaving op hondenpoep tot een enkele klacht over hangjongeren.)

GBR heeft het vertrouwen in het dagelijks bestuur uitgesproken en gaat ervan uit dat door middel van het 14010 meldsysteem de klachten goed in de gaten gehouden zullen worden. De fractie van Gemeentebelangen gaat ervan uit dat binnen een korte tijd wij een mooier, schoner en nog veiliger Rozenburg zullen hebben.

De wijkschouw is hiermee afgerond maar wanneer u nog een klacht heeft die u graag bij ons wilt melden kan dit uiteraard altijd. Gemeentebelangen is niet alleen tijdens verkiezingstijd actief. U kunt ons bereiken via [email protected] of telefonisch (zie bij fractie /wie is wie).

Grote bad Zwembad de Zeehond weer open

Diepe bassin Zwembad de Zeehond is 6 juni weer open !  

De laatste anderhalve week is hard gewerkt om een betonnen constructie in de kruipruimte van het grote bassin te plaatsen. Het diepe bassin is daarmee voor een aantal jaren veilig. 6 Juni vindt de heropening plaats en daarna kan iedereen weer genieten van het zwembad. 

Dankzij de goede samenwerking tussen zwembadbestuur en deelgemeentebestuur is de sluiting maar van korte duur geweest. Wij zijn blij dat de inwoners van Rozenburg weer veilig gebruik kunnen maken van het diepe bassin.

Rozenburg schoon – GBR deelt afvalknijpers uit

Rozenburgers helpen mee Rozenburg schoon te houden

Zaterdag 2 juni heeft Gemeentebelangen bij de kraam op het Raadhuisplein zwerfvuilknijpers uitgedeeld aan bewoners die zelf hun woonomgeving willen schoonhouden. Zwerfvuil hoort er eigenlijk niet te zijn, maar het is er wel en het irriteert mensen die daar vlak bij wonen. Dat deze mensen de moeite nemen om hier wat aan te doen waarderen wij enorm.

akraam1   akraam2 
akraam3   akraam4

Rondom de volgende locaties zijn zwerfvuilknijpers uitgedeeld:

Bij de Zoom                                                           
Bij de Platen
Bij de Boulevard (2 knijpers uitgedeeld)
Bij de Laan van Nw Blankenburg (nabij de Blencken)
Bij de Esdoornlaan (nabij Raadhuisstraat)
Bij de Den Uyl Boulevard en Meerpaal
Bij basisschool de Phoenix
Bij speelplaats de Kolenkid
Bij de Willem de Zwijgerstraat
Bij het Fazantenpad
Bij Hulsthof
Bij de Wilhelminastraat
Bij de Rietgorslaan
Bij de Kruisbessendreef
Bij de Rembrandtsingel
Bij de Oranjelaan
Bij de Laan van Nieuw Rozenburg
Bij de Druivenhoek

Afval hoort in de afvalbak, niet op straat of in het park. Met elkaar kunnen we er iets tegen doen maar nog beter zou het zijn wanneer iedereen bewuster om zou gaan met zijn eigen troep. GBR bedankt nogmaals deze vrijwilligers en hoopt dat zij steeds minder afval zullen hoeven te ruimen.