VVD en ‘draaideurpolitiek’

ONJUISTE INFORMATIE VVD – draaideurpolitiek !!

Het is niet de gewoonte van onze fractie om publiekelijk te reageren op persberichten van andere politieke partijen uit de deelraad van Rozenburg. Immers daarvoor zijn de commissie- en deelraadsvergaderingen.

Dat wij het nu toch doen is om u te informeren over onjuiste informatie die de heer Kruis van de VVD-fractie in de Rozenburgse deelraad in de krant van vorige week (22 mei) heeft meegedeeld.


De feiten :

  • Het groot onderhoud van het zwembad is door de (deel-)raad van Rozenburg al jaren niet aangepakt. Volgens afspraak zou alleen noodzakelijk onderhoud worden uitgevoerd om het zwembad open te houden tot het MFC binnen een aantal jaren gerealiseerd zou worden.
  • Na het besluit om een MFC te bouwen op de zwembadlocatie, werd er na de verkiezingen en bij wisseling van bestuur  een nieuwe locatie gewenst, de locatie Oost (o.a. door de VVD). Hierdoor vertraagde de bouw van het MFC steeds verder, terwijl (vooral) de staat van het zwembad er niet beter op werd.
  • Geen enkele partij heeft in al die periodes geld vrij gemaakt voor groot onderhoud van het zwembad, óók de VVD niet. De coalitie van GBR en CDA heeft er in 2008 wél voor gezorgd dat er een jaarlijkse garantstelling voor het zwembad kwam om tegenvallers op te kunnen vangen.
  • De deelgemeente heeft recent een aanvullend onderzoek naar de veiligheid van het zwembad laten uitvoeren door de Rotterdamse dienst Stadsontwikkeling vanwege een eerder dit jaar verschenen rapport van Sportfondsen Nederland.
  • Uit dit aanvullend rapport bleek dat het diepe bassin van het zwembad onmiddellijk gesloten moest worden vanwege een verzwakte constructie in één van de wanden. Deze conclusie kon niet uit het rapport van Sportfondsen getrokken worden.
  • Bij de commissiebehandeling over het MFC op de locatie Zuidzijde in maart 2012, is door de coalitiepartijen aangegeven dat opnieuw uitstel van het MFC  weleens tot algehele sluiting van het zwembad zou kunnen leiden. De deelraad werd voorgehouden dat geld reserveren nodig zou  zijn om de houdbaarheid van het zwembad te verlengen, de rapportages waren een zeer duidelijk signaal.
  • De VVD vond dat dé gelegenheid om nu ineens melding te maken dat, na jaren tégen de MFC-locatie Rivierenlaan te zijn, de zwembadlocatie aan de Rivierenlaan nu eigenlijk best wel een geschikte locatie zou kunnen zijn.
  • Nu een andere locatie voor het MFC kiezen zou een vertraging opleveren van jaren. De VVD had blijkbaar geen boodschap aan het risico dat het zwembad dan zéker gesloten zou moeten worden.

De lokale VVD is al 10 jaar obstructie aan het voeren om Rozenburg een nieuw MFC te bezorgen. Volgens de VVD moest het nieuwe MFC in Rozenburg Oost komen, op de velden van de daar nu gevestigde sportverenigingen. De provincie Zuid-Holland gaf in 2005 schriftelijk aan niet akkoord te gaan met deze locatie in verband met de mogelijkheid van een Blankenburgtunnel. De betreffende brief werd in de periode dat de VVD bestuurde, onder in een lade gestopt, later bleek de VVD-wethouder daar kennis van te hebben.

Ook na 2005 bleef de VVD volharden in de keuze voor Rozenburg Oost, tegen beter weten in. De locatie van het huidige zwembad aan de Rivierenlaan hebben zij altijd, om niet nader genoemde redenen, afgewezen. Toen Oost definitief afviel en er geen raadsmeerderheid mogelijk bleek voor de locatie Rivierenlaan was uiteindelijk ook de VVD in december 2009 akkoord met de inmiddels vrijgekomen locatie aan de Zuidzijde.

In de afgelopen maanden bleef de VVD obstructie plegen. Nú werd de veiligheid van de locatie Zuidzijde het argument, waarbij de professionele en deskundige onderzoeken van DCMR en Veiligheidsregio Rotterdam openlijk door de VVD in twijfel werden getrokken. De leken van de VVD denken het beter te weten dan de experts. De VVD maakte maart jl. een volledige ommezwaai en ook IPR (vanStappen-deSutter) was tegen verdere ontwikkeling op de Zuidzijde.

Gemeentebelangen Rozenburg vindt dat nu doorgezet moet worden wat het MFC betreft. Een akkoord voor het MFC op locatie Zuidzijde is al inmiddels enige tijd geleden gegeven waardoor de bestemmingsplanprocedures nu in gang zijn gezet.

Opzettelijk tegenhouden van de bouw zonder argumenten kunnen en willen we niet meer tolereren. GBR en de coalitie gaan voor een MFC op de locatie Zuidzijde, voor het behoud van de voorzieningen die daarin moeten komen en daarmee voor een goede huisvesting van onze verenigingen!

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.