Inwonerspeiling over deelgemeentebestel

Inwonerspeiling Rozenburg, GBR verwacht steun voor behoud deelgemeente

GBR wil dat Rozenburg een deelgemeente blijft met eigen bestuur en eigen financiën. Met 80% van de stemmen op lokale partijen is de stem van de Rozenburger het beste vertegenwoordigd met een lokaal en Rozenburgs bestuur dat de belangen van de Rozenburgers vertegenwoordigt in Rotterdam.

GBR is blij dat deelraad en dagelijks bestuur van Rozenburg unaniem deze mening hebben en denkt dat de aangekondigde peiling onder de inwoners een stevige ondersteuning van dat standpunt zal betekenen.

GBR verwacht namelijk dat de Rozenburgers geen bestuur vanuit de Coolsingel willen en hun eigen bestuur ook na 2014 willen blijven kiezen.Twee jaar na de herindeling de deelgemeente al weer opheffen is een belachelijk idee en de afspraken die bij de herindeling met Rozenburg zijn gemaakt worden zo wel erg gemakkelijk terzijde geschoven.
(lees hier het artikel uit Binnenlands Bestuur) 


Onderstaand de uitleg van de inwonerspeiling:

Inwonerspeiling Rozenburg door deelgemeente

Eind 2012 neemt de Rotterdamse gemeenteraad een beslissing over de toekomst van de deelgemeenten. De Tweede Kamer heeft hierover een wetsvoorstel in beraad. Om de mening van de Rozenburger over die toekomst te peilen wordt binnenkort door het deelgemeentebestuur van Rozenburg een inwonerspeiling gehouden.

Rotterdam
Rotterdam wacht de wetgeving van de Tweede Kamer niet af en wil zelf bepalen hoe vorm gegeven wordt aan plaatselijk bestuur in haar wijken. De gemeenteraad van Rotterdam heeft een stuurgroep ingesteld onder de naam BmR14+.  Deze stuurgroep werkt samen met de Rotterdammers aan een zo compleet mogelijk beeld van de verschillende deelgemeenten in de stad en de toekomstmogelijkheden na 2014.
Er zijn diverse mogelijkheden, deelgemeenten behouden, deelgemeenten afschaffen of een andere vorm van decentraal bestuur instellen. Te denken valt aan ambtelijke wijkmanagers, versterking van samenwerking tussen deelgemeenten, wijkbesturen aangesteld vanuit de Coolsingel of toch aangesteld vanuit de deelgemeente.
Eind 2012 wil de gemeenteraad van Rotterdam uit  de mogelijkheden kiezen en een besluit nemen.

Rozenburg
Het deelgemeentebestuur van Rozenburg is unaniem van mening dat de deelgemeente Rozenburg met een eigen bestuur en budget behouden moet blijven en wil dat aan de gemeenteraad van Rotterdam kenbaar maken.
De afstand tot Rotterdam en de afgezonderde ligging zijn redenen daarvoor. Bovendien vindt het Rozenburgse deelgemeentebestuur dat de afspraken die twee jaar geleden bij de herindeling zijn gemaakt, nagekomen moeten worden. 

Eén van die voorwaarden was dat Rozenburg een zelfstandige deelgemeente zou worden en blijven, een afspraak die zowel met de Tweede Kamer als met Rotterdam werd gemaakt. Onder die voorwaarde heeft Rozenburg ingestemd met de herindeling.
Om ook de Tweede Kamerleden hier nogmaals aan te herinneren heeft het deelgemeentebestuur hen een brief gestuurd. (klik hier voor de brief aan de Tweede Kamer)

Na 23 mei kunnen dus alle inwoners van Rozenburg vanaf 16 jaar ook hun mening over de toekomst van Rozenburg geven, zij ontvangen een brief met antwoordkaart die tot 10 juni ingestuurd kan worden. De vraagstelling is of zij het eens zijn met het deelgemeentebestuur óf vinden dat Rozenburg onder direct bestuur van Rotterdam moet komen. 
De uitkomsten van deze peiling betrekt het deelgemeentebestuur bij de reactie die eind juni aan de Rotterdamse gemeenteraad wordt gestuurd.

GBR wil dat Rozenburg een deelgemeente blijft met eigen bestuur en eigen financiën.
Met 80% van de stemmen op lokale partijen is de stem van de Rozenburger het beste vertegenwoordigd met een lokaal en Rozenburgs bestuur dat de belangen van de Rozenburgers vertegenwoordigt in Rotterdam.

Regionale bundeling lokale partijen
Mocht Rotterdam besluiten om de deelgemeenten op te heffen dan wil GBR de lokale belangen direct gaan (en blijven) behartigen in de Rotterdamse gemeenteraad. Rotterdam heeft niet altijd de goede beslissingen voor de deelgemeenten genomen, Rozenburg ondervindt daar de gevolgen nog dagelijks van. Buiten-deelgemeenten als Hoek van Holland, Hoogvliet, Pernis en Rozenburg zijn niet te vergelijken met deelgemeentes als Charlois, Feyenoord of Prins-Alexander.

Daarom heeft GBR zich aangesloten bij een samenwerkingsverband van lokale partijen. Zij hebben een nieuwe partij – Regionaal Lokaal- opgericht waarin leden van lokale partijen uit diverse deelgemeenten zitting hebben en die lokale belangen vanaf 2014 willen gaan behartigen in Rotterdam. (www.regionaallokaal.weebly.com )

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.