1wijkfiets

GBR-kraam 2-6 vervolg wijkschouw/zwerfvuil

Zaterdag 2 Juni Kraam van GBR op Raadhuisplein
Thema: vervolg wijkschouw GBR en GBR deelt zwerfvuilknijpers uit1wijkfiets

Op 14 april jongstleden zijn de raadsleden van Gemeentebelangen fietsend door Rozenburg knelpunten in de buitenruimte gaan bekijken, veel knelpunten die naar aanleiding van opmerkingen door inwoners aan GBR bekend hadden gemaakt. Er waren zoveel reacties dat een vervolg voor de hand ligt.

Dat vervolg komt er op zaterdag 2 juni a.s.  We gaan dan niet de wijk meer in maar inwoners kunnen dan wel hun meldingen over de buitenruimte bij de GBR-kraam doorgeven op het Raadhuisplein. Op verzoek kan er een afspraak gemaakt worden zodat de raadsleden alsnog de situatie ter plekke kunnen bekijken.

 

Ook het deelgemeentebestuur, de Roteb en gemeentewerken schouwen rond deze periode uw omgeving. Uw melding kunt u (indien u dat wenst) ook bij hen bekend maken, zelfs wanneer u dit al eerder bij ons hebt gemeld. 

GBR wil dat uw melding/klacht goed afgehandeld wordt en samen met het deelgemeentebestuur hopen wij dit te bereiken.

 

De meldingen/klachten die bij de kraam worden gemeld of al eerder bij ons binnenkwamen worden met die van de wijkschouw gebundeld.  Tijdens de commissievergadering van 7 juni a.s. gaan wij dit pakket aanbieden aan portefeuillehouder Mol en maken wij de top 3 van Rozenburgse irritaties bekend. Het dagelijks bestuur kan dan kennis nemen van de meldingen en eventuele verdere acties bepalen mocht dit nodig blijken te zijn.

Uitdelen Zwerfvuilknijpers:

Zwerfvuil blijkt een nieuwkomer te worden in de Irritatie Top 3. Diverse Rozenburgse inwoners  hebben ons gemeld mee te willen werken aan  verbetering van hun leefomgeving en willen zelf helpen het zwerfvuil in hun wijk op te ruimen. GBR vindt dit een té sympathiek gebaar om zomaar te negeren. Gemeentebelangen schaft dan ook een aantal knijpstokken aan om verdeeld over het dorp cadeau te doen.

 

Wilt u in aanmerking komen voor een zwerfvuilknijper? Meldt u zich dan aan bij GBR, uiterlijk vóór 30 mei a.s.. Dit mag ook via ons emailadres : [email protected]  

Wij maken een schema naar aanleiding van de inzendingen zodat de knijpers goed verdeeld over Rozenburg aangeboden kunnen worden. Wij berichten u of u de knijper bij ons kunt ophalen.

 

De GBR-deelraadsleden, burgercommissieleden en GBR-bestuursleden beantwoorden uw vragen graag. Zaterdag 2 juni 2012 van 10.00 tot 14.00 uur staat de gele GBR-kraam op het Raadhuisplein.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.