MFC weer een een (veilig) stapje verder

MFC Veilig: Gemeentebelangen wil nieuw zwembad en nieuwe sporthal nu niet meer uitstellen.

Sinds september 1999, 13 jaar geleden, is het Multifunctioneel Centrum (MFC) de speelbal van de politiek geweest.  Vooral verenigingen en sporters zagen de staat van hun accommodaties verder achteruit gaan terwijl de politiek bleef steggelen over de locatie voor het MFC. (klik hier voor een overzicht van de besluiten vanaf 2007)

Dat moet nu over zijn vindt de fractie van Gemeentebelangen. Het nut van de accommodatie is al lang bekend, de noodzaak tot nieuwbouw staat zonder enige twijfel vast, de financiën zijn aanwezig en de instanties die over milieu en veiligheid gaan geven een positief advies.

Op 22 september 2011 besloot de deelraad om bij een goede uitkomst van de veiligheidsonderzoeken door DCMR en Veiligheidsregio, met de plannen op de Zuidzijde door te gaan. Gemeentebelangen wil NU door met de bouw van het MFC en ook het verkeersonderzoek rond die locatie starten. PvdA, CDA en de nieuwe partij Hart voor Rozenburg (HVR) waren het hier mee eens.

De fracties van IPR en de VVD zagen dit anders. Zij  twijfelden openlijk aan de deskundigheid van de DCMR en de Veiligheidsregio en konden zich niet vinden in hun conclusies. De twijfel werd door beide partijen niet onderbouwd door juiste feiten en hun vaak onterechte aannames werden ontzenuwd. Fractie IPR maakte zich ook zorgen om eventuele bezwaren die ingediend zullen worden. GBR vindt dit het recht van elke bewoner en ondernemer, ongeacht de locatie en een vaststaand onderdeel van de procedure die gevolgd wordt.

 

Door GBR wordt de deskundigheid van de instanties absoluut niet in twijfel getrokken. DCMR en VRR meldden nogmaals dat ze vierkant achter hun conclusies staan. Ze wezen op het zorgvuldige en diepgravende onderzoek en de verwerking van de allernieuwste onderzoekmethodes. Ook de grote reeks technische vragen van de omwonenden konden allemaal beantwoord worden.

De VVD kwam daarna met de meest onwaarschijnlijke wending. Nadat zij zelf zo’n 10 jaar geleden de locatie Rivierenlaan hadden afgeschoten kozen ze een aantal jaren daarna voor de locatie sportpark Oost. Die plek bleek vanwege de plannen voor de Blankenburgtunnel onmogelijk en de VVD diende in 2008 een amendement in met de keuze voor locatie Zuidzijde. Nu kondigden zij doodleuk aan terug naar de Rivierenlaan te willen en eventueel ook nog locatie Oost te willen bekijken maar in ieder geval niet op de Zuidzijde. Wat een vertoning van gedraai en besluiteloosheid!!

Gemeentebelangen had tot eind 2008 een voorkeur voor de Rivierenlaan maar stemde in met de Zuidzijde omdat er een doorbraak moest komen in de discussie over de locaties. De geplande woningbouw op de Zuidzijde werd niet uitgevoerd, het perceel kon aangekocht  worden en bleek óók geschikt voor een MFC. GBR wil nu niet meer wijzigen. Het geld dat gereserveerd staat voor het MFC blijft niet eeuwig beschikbaar en het zwembad en de Rozet  kunnen niet veel langer zonder grootschalig onderhoud anders dreigt er sluiting.

 

Het MFC wordt duurder dan een paar jaar geleden, ook vanwege de  extra onderzoeken. Maar het zou kapitaalvernietiging zijn om niets te gaan doen met de aangekochte grond aan de Zuidzijde. Ook het nog langer moeten onderhouden van de bestaande voorzieningen maakt het MFC alleen maar duurder. Een recent rapport over Zwembad de Zeehond geeft aan dat nog langer uitstel van onderhoud zelfs zou kunnen leiden tot sluiting van het bad. Gemeentebelangen wil de voorzieningen in het dorp behouden, niet alleen voor dit moment maar juist voor de toekomst. Verenigingen, sporters, Stichtingen etc. wachten nu al veel te lang op dit besluit. GBR wil het MFC gerealiseerd zien, NU, nu het nog kan.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.