Commissie Financiën en Economie maart 2012Verslag commissie financiën en economie van 27 maart 2012

Bij het agendapunt mededelingen meldt deelraadsvoorzitter Paméla Blok dat de fractie IPR Oosterlee/Goudriaan verder zal gaan als fractie Hart voor Rozenburg (HVR). Met akkoord van de gehele commissie wordt de nieuwe naam met onmiddellijke ingang ingevoerd.

Er zijn veel toezeggingen waarover per 1 april a.s. uitsluitsel zou zijn. Aangezien de volgende commissieronde pas in juni zal plaatsvinden meldt portefeuillehouder Frank Schellenboom dat over deze zaken tussentijds een memo verstuurd zal worden aan de raad- en commissieleden.

Bezuinigingen
Het agendapunt over OGOR (opgelegd bezuinigingsvoorstel van de stad Rotterdam) riep nog steeds veel vraagtekens op. De stad is er nog steeds niet over uit op welke manier de bezuinigingen gestalte moeten krijgen. Hierdoor is het voor de deelgemeenten, waaronder Rozenburg, niet mogelijk te bepalen hoe de verplichte bezuinigingen per onderdeel zullen moeten worden uitgevoerd. De Verenigde Rotterdamse Deelgemeenten (VRD) sturen mede namens Rozenburg een brief aan de Coolsingel omdat dit per 1 april vastgesteld zou worden en de verwachting is dat dit nog steeds niet zal lukken.

Daarnaast is er nog een Cebeon-onderzoek lgestart in Rozenburg om te bepalen hoe hoog de deelgemeentelijke uitkering voor Rozenburg zal gaan zijn vanuit Rotterdam. Daarover verwacht het dagelijks bestuur uitsluitsel vóór de zomervakantie.

Om de onduidelijkheid nog wat op te voeren weten wij dat de bezuinigingsopdracht per 1 januari 2012 al is ingegaan, wat tot veel protest heeft geleid vanuit alle deelgemeenten. Gelukkig hebben wij in Rozenburg nog maatregelen kunnen treffen om dit jaar niet alsnog te hoeven hakken in de financiën zodat verenigingen. stichtingen, instellingen dit jaar hiervan niet de dupe zullen worden en al eerder besloten plannen zoveel mogelijk zullen worden uitgevoerd. Hoe het in 2013 eruit zal gaan zien is nog onbekend. Zeker is dat de bezuinigingen doorgevoerd zullen worden en ook Rozenburg zullen gaan treffen.

Plusmarkt en mogelijke uitbreiding
Er zijn al jaren plannen van de Plusmarkt aan de Emmastraat om uit te breiden. De portefeuillehouder is in gesprek met de Plus en de eerste schetsen zijn al op tafel gelegd. De commissie heeft zich al eerder  positief uitgesproken over de plannen maar GBR wil wel dat omwonenden goed op de hoogte worden gebracht. Dit gaat inderdaad gebeuren.Verder ligt het in de bedoeling extra parkeerplaatsen aan te leggen naast de Plus. Daarvoor werd extra zorgvuldigheid gevraagd door Johan de Groot vanwege het historische pand dat daar, weliswaar behoorlijk verwaarloosd, staat. Portefeuillehouder Frank Schellenboom is het daar roerend mee eens, het huis zou weleens de oudste gevel van Rozenburg kunnen zijn. 

Accountantscontrole
Sinds we deelgemeente zijn geworden van Rotterdam moeten heel wat Rozenburgse zaken gestroomlijnd worden met de werkwijze van Rotterdam. Bij de interim-controle bleek dat Rozenburg op een aantal zaken nog wat aanpassingen moest doen. Een plan van aanpak moet er voor gaan zorgen dat we dat sneller voor elkaar krijgen. De portefeuillehouder gaf aan dat de meeste zaken nu in de afrondende fase zijn, er geen onverwachte financiële tegenvallers te verwachten zijn en ziet met vertrouwen de volgende controle tegemoet.

Niet naar VNG-congres
Verder gaf het dagelijks bestuur aan niet naar het VNG-congres te gaan en hier dus geen gemeenschapsgeld voor gebruikt om de kosten te declareren. Bovendien is het VNG-congres meer bedoeld voor gemeenten en niet zo zeer voor deelgemeenten.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.