casio18feb12 014

Ontmoeting met raadsleden Leefbaar Rdam

Ontmoeting op straat met raadsleden Leefbaar Rotterdam 18-2-2012 (door Johan de Groot)

Een snijdende koude wind op zaterdag bij Albert Heijn weerhield de Rotterdamse raadsleden van Leefbaar Rotterdam er niet van om op straat in gesprek te gaan met de Rozenburgers om eens te kijken wat er zoal leeft in Rozenburg.Vooral werd gevraagd naar de ervaringen na de herindeling met Rotterdam, de raadsleden informeerden naar wat de burgers op het hart hadden en hebben.

casio18feb12 014Ook GBR-fractievoorzitter Marjon McElligott en ondergetekende maakten hier meteen gebruik van om toe te lichten wat er zoal leeft in Rozenburg. Andere deelraadsleden en burgercommissieleden zullen in de loop van de dag ongetwijfeld gesprekken hebben aangeknoopt met de raadsleden Michel van Elck, Ronald Buijt en Maarten Struijvenberg. Zij hoorden van ons hoe de mogelijke opheffing van de deelgemeenten leeft en dat men niet gerust is op een goede vertegenwoordiging van Rozenburg naar de stad. Ook kwamen de hoge tarieven voor marktstandplaatsen en tarieven voor begraven ter sprake.

Dat zulke ontmoetingen nuttig kunnen zijn, bleek wel aangezien de raadsleden graag met ons willen brainstormen over allerlei zaken die in Rozenburg spelen met het oog op de dreigende opheffing van Rozenburg als deelgemeente. Wordt vervolgd.

Johan de Groot

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.