Verslag inspraak-deel2 over pont bij Provincie

Verslag van inspraak bij de commissie van Provinciale Staten over de pont Rozenburg-Maassluisdoor Marjon McElligott

Afgelopen woensdag heb ik namens de deelraad van het spreekrecht gebruik gemaakt bij de Provinciale Staten over het agendapunt veerdienst Maassluis-Rozenburg. Omdat het geluid via het internet is weggevallen een ruim verslag.

Luuk Ravensloot, Harry vd Ende, Fanny Zuur, Wim van Hulten en Cornelia Molendijk waren meegekomen als vertegenwoordigers van Rozenburg en voor steun. (Waarvoor hartelijk dank!)
Na het betoog hadden twee Statenfracties nog directe vragen aan mij:

  • Bent u op de hoogte hoe de Rotterdamse raad hierover denkt? 
  • Kunt u uitleg geven over de tabelcijfers van uw betoog die zo ver afwijken van de stukken van GS? 

Antwoord M.McElligott: Ik ben op de hoogte dat de burgemeester van Rotterdam en de burgemeester van Maassluis elkaar hebben gevonden, het dagelijks bestuur van Rozenburg is ermee bezig, evenals het college van Rotterdam. Inspraak bij de Rotterdamse raad zou enkel leiden tot een opdracht richting burgemeester.. die route wordt al gelopen. Ik heb tevens uitleg van de tabelcijfers gegeven.

Daarna mocht ik weer plaatsnemen op de publieke tribune waarna de discussie verder ging tussen de Statenfracties:

D66 dhr. van Dongen: gaf aan dat de huidige exploitant niet voldoet, veel meer letten op handhaven zodat er een correcte dienstverlening plaatsvindt

CU mw.de Zoete: Heel veel mensen de dupe van slechte dienstverlening. Toezichthoudende rol van Provincie moet beter.

CDA  mw. Verkoelen: Hoe was het eigenlijk voordat Connexxion Water de pont overnam? Voornemens GS zijn goed en zijn hebben goede maatregelen getroffen. Dienstverlening is niet goed.

VVD dhr. Paymans: Is het niet zo dat de ponten gewoon oud zijn en daar wat aan gedaan moet worden? De service laat te wensen over. Gaan voor optimale dienstverlening, evt aanschaf 2e handspont of 3e pont. Na interruptie wordt gemeld dat dit dan wel betaald dient te worden door Connexxion Water.

SP mw. van Aelst: Connexxion levert de service niet zoals ze zouden moeten doen, vooral reizigers zijn hiervan de dupe. Blijkt dat de provincie volgens contract heeft gehandeld maar wat is nu de oplossing? Waar zijn de ‘noodbrieven’ van Maassluis? Strenge monitoring van Provincie is gewenst. Voorstel om met alle belanghebbende instanties: zoals bv Rotterdam, Stadsregio (voor zover nog actief), Rozenburg, VRR, Verkeersonderneming en Provincie om tafel om tot oplossingen te komen. Hierbij zou de Provincie de regierol moeten vervullen.

50plus dhr. Struijlaart: In plaats van maatregelen aan de veerstoepen om het dumpen van autowrakken te voorkomen, camerabewaking?

PvdA mw. Smits: Slechte dienstverlening van Connexxion, vraagt zich af waarom een dienstverlenend bedrijf zo omgaat met haar klanten. Zonder boetes mag men verwachten dat zo’n bedrijf toch ook zelf acties zal ondernemen voor de gedupeerde reizigers, zeker als men weet dat er een half jaar geen goede dienstverlening plaatsvindt. Slechte zaak. Connexxion probeert onder haar verplichtingen uit te komen. Strenger handhaven. Welke les kan worden getrokken uit deze hele situatie?

PVV dhr. Privé: Akties Gedeputeerde akkoord, blijkbaar heeft dreigen geholpen alhoewel de gedupeerden vast niet juichend door de straten zijn gegaan.. Er mag geen sprake zijn van verhoging van de tarieven tot de dienstverlening stabiel en goed is. Niet voldoende aandacht voor vervanging bij uitval van de pont in contract. Betreurenswaardig, les voor een volgende keer.

GL dhr. Potjer: Compensatie mager, dienstverlening is slecht geweest. Over een jaar evalueren duurt te lang. Connexxion mag niet meer onder zijn verantwoordelijkheden uit komen. Connexxion moet zorgen voor goede dienstverlening. Binnen een jaar niet op orde, dan contract opheffen? Als er genoeg boetes worden opgelegd kan met dat geld een extra pont worden aangeschaft. Er zijn geen aantallen autowrakken..

PvdD dhr. Canton: Hadden hogere eisen moeten stellen bij de aanbesteding. GS meldt dat de maat vol is maar wat voor maatregelen kunnen er worden getroffen? Door uitval van spitspont zijn meer mensen gedupeerd dan bij gewone (dal)tijden.

Beantwoording namens Gedeputeerde Staten door Mw. De Bondt:
Dit traject was leerzaam. Wanneer nu een aanbesteding zou plaatsvinden zou ze het zeker anders doen. Ze heeft inderdaad bij Connexxion aangegeven dat ‘de maat nu vol is’. Ze gaat strenger toezicht houden op de mate van dienstverlening dan nu is gebeurd. Tweedehands veerdienst kost ca 1 milj. Nieuwe pont ca 5 miljoen.
De gedane compensatieregeling is voldoende aangezien een boete niet hoger had mogen zijn dan 10.000 euro. Vervelend hierbij is dat er in het contract niet omschreven staat wat een overtreding is, waardoor ook dit een punt van juridisch conflict kan zijn. GS heeft geen behoefte aan juridisch getrouwtrek. GS is gebonden aan huidig contract en daardoor beperkt in haar mogelijkheden (meerdere malen genoemd).
Alle Veiligheidszaken, daar gaat de Provincie niet over, dat doet de VRR, aldus GS mw de Bondt

De reactie van de fracties 
Fracties geven in het algemeen aan dat GS geen medelijden hoeft te hebben met Connexxion, die wisten waar ze aan begonnen. GS is het daarmee eens. Nogmaals wordt gevraagd naar overleg met andere instanties. GS geeft geen reactie. Na nog wat heen en weer opmerkingen luidt de conclusie van de commissievoorzitter als volgt: 

-Er is steun voor de maatregelen die Gedeputeerde mw de Bondt voorstelt

-Zeer streng toezicht houden op dienstverlening

-Nagaan waar de brieven van Maassluis over de veerdienst zijn gebleven en die verstrekken aan de fracties

-Stand van zaken bespreken over 6 maanden, zonodig eerder bij calamiteiten.

Het geluidsverslag is niet goed op de site terecht gekomen. Middels onderstaande link is wel een versie te horen maar met een hoop bijgeluiden :   http://dl.dropbox.com/u/12800371/01.02.12%20Zuid-Holland%20cie-VM.MP3

Tot zover dit mega verslag. Nu kan er nagedacht worden over vervolgstappen, indien gewenst.

Marjon McElligott

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.