Aboutaleb: ‘Rozenburgse Ondernemers samen veiliger’

BIJEENKOMST ROZENBURGSE WINKELIERS EN ONDERNEMERS VAN DE POTHOF OP 24 JANUARI 2012- door Johan de Groot

De bijeenkomst was georganiseerd in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Om het belang hiervan te onderstrepen was burgemeester Aboutaleb naar het deelgemeentekantoor van Rozenburg gekomen. De opkomst van de ondernemers was behoorlijk wat eveneens gold voor de aanwezige geïnteresseerde lokale politici.

Na een welkom en inleiding van onze deelraadsvoorzitter Paméla Blok werd een filmpje getoond over de gevolgen van overvallen op winkels en bedrijven. De slachtoffers vertelden in dit filmpje, soms zeer geëmotioneerd, wat hun ervaringen daarmee waren en nog steeds zijn.

img_7520

Burgemeester Aboutaleb kwam daarna aan het woord en gaf aan, dat deze overvallen de laatste jaren veelvuldig voorkomen en dat dit als zware criminaliteit wordt gezien. Op het ogenblik is er in Rotterdam een team van 80 rechercheurs fulltime mee bezig en dat heeft resultaat. Soms wordt zelfs niet geaarzeld om helikopters bij de opsporing in te zetten. Dit alles heeft er voor gezorgd dat er in het afgelopen jaar 235 verdachten zijn opgepakt.

De burgemeester onderstreepte nog eens dat het van uitermate groot belang is dat de ondernemers samenwerken op het gebied van preventie. Het KVO is daarin een middel. Vergroot je eigen veiligheid om zoveel mogelijk en liefst alleen maar met plastic geld te laten betalen. Er zijn al een paar 100% pingebieden gerealiseerd, zoals in de Koopgoot. Burgers kunnen ook in grote mate bijdragen om als ogen en oren voor de politie te fungeren.

Na het indringende filmpje en dito inleiding van de burgemeester konden de ondernemers vragen stellen. Er werd gesteld dat de daders uiteindelijk weg komen met hele lichte straffen, welke geen recht zouden doen aan de ernst van de gepleegde feiten. De burgemeester pareerde dat met te stellen dat Nederland het zwaarst straft Europees gezien.

Een andere ondernemer vroeg zich af dat de criminaliteit door de Rotterdamse aanpak nu uitzwermt naar andere gemeenten en stelt dat er meer samenwerking met betrekking tot de aanpak van de criminaliteit zal moeten plaatsvinden. De burgemeester gaf aan, dat hij binnenkort de burgemeester van Maastricht, Onno Hoes, op bezoek krijgt om hem met de aanpak te laten kennismaken. Maastricht gaat thans gebukt onder het geweld van drugsrunners, veelal uit Rotterdam.Ook gaf de burgemeester nog desgevraagd mee, dat patsergedrag (jonkies die bijvoorbeeld in dure Mercedessen rondrijden) kan rekenen op extra uitputtende controles. 
Tot slot riep burgemeester Aboutaleb alle aanwezigen op om innovatieve ideeën over veiligheid in te dienen, zij kunnen meedingen naar een beloning van € 10.000,00. 

Hij gaf daarna het woord aan de Stadsmarinier Jur Verbeek, bij velen nog bekend in Rozenburg uit zijn tijd als rayoncommandant bij de Rijkspolitie Rozenburg. Jur Verbeek beheert het budget KVO, wat een onderdeel is van veiligheid in het algemeen. Tevens wees hij op de zware straffen die tegenwoordig uitgesproken worden door de rechter aan overvallers. 

img_7603

De straffen lopen al snel op als er sprake is van gebruik van wapens zoals messen en vuurwapens en of er geweld is toegepast. Een overvaller, die een overval pleegt met een vuurwapen kan al gauw 6 jaar gevangenisstraf oplopen.

Als tip gaf hij mee voor ondernemers met een iPaD, iPhone de App op www.stopheling.nl te downloaden, waarmee het gemakkelijk wordt om gestolen goederen te herkennen. Dat geldt overigens niet alleen voor ondernemers.

Ondernemer Martin van Os werd nog in het zonnetje, of liever gezegd in de bloemetjes, als initiatiefnemer van het KVO op de Pothof. Belangrijk voor de Rozenburgse ondernemers was het aanbod van Jur Verbeek om hen begeleiding op technisch gebied aan te bieden en zelf gratis veiligheidsmiddelen te kunnen leveren.

Dagelijks bestuurder Frank Schellenboom sloot de avond af en riep de aanwezigen op om in te tekenen op de in de zaal aanwezig lijsten om blijvend geïnformeerd te worden op het gebied van KVO.

Ondernemers die deze avond gemist hebben kunnen zich natuurlijk ook aanmelden voor informatie. Dit kan via de website van de deelgemeente www.rotterdam.nl/rozenburg

 

 

 

GBR vraagt aanpassing kruispunt bij ‘Blankenburg’

Kruising bij WoonZorgCentrum  ‘Blankenburg’ niet optimaal voor minder-validen.

In de commissie van Sociale Zaken van 22 november 2011 heeft raadslid Wim van Hulten aandacht gevraagd voor het kruispunt bij het nieuwe WoonZorgCentrum ‘Blankenburg’. 

Sinds de komst van het WoonZorgCentrum (WZC) (op de foto hieronder nog met het Woonzorgcentrum in aanbouw) maken beduidend meer mindervaliden gebruik van het kruispunt Laan van Nieuw Blankenburg/Tienmorgenseweg. Deze mensen moeten oversteekplaats gebruiken die twee drukke 50 km zones kruist.

Bij het WZC blijkt daarnaast dat er niet voldoende ruimte is om te laden en lossen wat problemen oplevert wanneer taxibusjes mensen komen halen of brengen. Het terrein rond WZC Blankenburg is nog niet helemaal gereed. De fractie van Gemeentebelangen vindt het daarom juist nu een goed moment om de situatie aan te passen aan de ervaringen van de realiteit en heeft het dagelijks bestuur hierop schriftelijk geattendeerd.

 Als mogelijke oplossing denkt Wim van Hulten aan een verbreding van de middenvluchtheuvel op de Tienmorgenseweg. Wanneer één van de openbare invalidenparkeerplaatsen tevens benut zou kunnen worden voor taxivervoer zou het in- en uitstappen midden op de weg (dat nu regelmatig gebeurt) niet meer aan de orde zijn. De fractie van GBR heeft vertrouwen dat het Dagelijks Bestuur oplossingen zal gaan zoeken om de verkeerssituatie rondom het WZC ‘Blankenburg’ te verbeteren.

klik hier voor de brief aan de dagelijks bestuurders met onderaan de brief de foto’s van de situatie ter plekke.

De oorsprong van de naam Blankenburg

De oorsprong van de naam Blankenburg (door Paméla Blok)

In het programma Middag aan de Maas op radio Rijnmond kwam een mooi stukje historie van Rozenburg aan bod. Een van de lezingen van de oorsprong van de naam van buurtschap Blankenburg wordt daar toegelicht door Ineke Moerman, nazaat van de eerste bewoner van het eiland Rozenburg.
klik voor een geluidsfragment op:  
http://tinyurl.com/7sl7enx
klik hier voor oude kaarten van Blankenburg

 

Nieuwjaarsreceptie bij de volkstuinen

7 januari 2012: De nieuwjaarsreceptie bij de Volkstuinvereniging was erg gezellig en druk bezocht. Met verschillende raadsleden en bijna het voltallig dagelijks bestuur waren wij aanwezig. Het was zo warm dat we zelfs buiten op het terras zonder jas konden proosten op het nieuwe jaar. Uit de speech van de voorzitter van volkstuinvereniging Eurohof Ab van Velpen bleek dat de stormen geen schade of overlast hebben gegeven op het terrein. De drainage werkt prima en alle glazen kassen zijn nog heel. We hebben ook nog een kijkje genomen in de winkel van de vereniging. Het ziet er nu nog leeg en opgeruimd uit maar dat zal heel gauw weer gaan veranderen wanneer het voorjaar weer komt. Veel succes en een goede oogst voor 2012!

foto’s: Marjon McElligott 

vtv 070112

Hoog water in Rijnmond

Begin 2012, hoge waterstanden in de rivieren in Nederland. In de Nieuwe Waterweg wordt zelfs overwogen om de Maeslantkering te sluiten. Dit bleek gelukkig niet nodig, meer informatie hierover op Rijnmond.nl : http://tinyurl.com/6tov6pv 
Het hoge water bij de Veerstoep van Rozenburg leverde wel een mooi en veelzeggend plaatje op, met dank aan Mw. J van Hoorn uit Rozenburg.

hoogwaterroz 

Pont : Provincie heeft meer tijd nodig

Provincie heeft meer tijd nodig om de veerdienst Maassluis-Rozenburg te agenderen.  

Op 11 januari a.s. zouden de perikelen rond de pont besproken gaan worden in de Provinciale Staten commissie Verkeer en Milieu. Dit naar aanleiding van het spreekrecht waar Marjon McElligott namens de deelraad in november jl. gebruik van heeft gemaakt.

Gedeputeerde mevrouw De Bondt heeft in november toegezegd schriftelijk te reageren op de inspraak van Rozenburg. In de reactie worden feiten op papier gezet en een mogelijke oplossing voor het probleem. Ook de vraag over vervoer van gevaarlijke stoffen op de pont zal worden beantwoord. De Statencommissie heeft aangegeven het onderwerp in januari te willen agenderen. Met feitelijke gegevens kan de situatie rond de veerdienst op de Waterweg dan beter inhoudelijk worden besproken.

De Statengriffie heeft donderdag 5 januari laten weten dat het college van Gedeputeerde Staten de beloofde reactie nog niet gereed heeft en dat daarom het onderwerp niet op de commissieagenda voor 11 januari staat.

De volgende vergadering zal zijn op 1 februari. De griffie hoopt dan over een reactie van Gedeputeerde Staten te beschikken, zodat het onderwerp dan wel geagendeerd kan worden. Marjon McElligott zal dan opnieuw van het spreekrecht gebruik maken om de zaken die de deelgemeenteraad Rozenburg van belang vindt, naar voren te brengen.

In de tussentijd kunnen mensen opmerkingen over de veerdienst (die meegenomen kunnen worden naar de provincie) mailen naar [email protected]

Ook de deelgemeente verzamelt reacties of ervaringen via het mailadres: [email protected] . Vermeld u dan wel als onderwerp : Pontperikelen.
Wilt u liever schriftelijk reageren dan kan dat ook. Richt uw brief aan Mw. P. Blok en lever hem in bij het deelgemeentehuis.