Dossier afschaffing Deelgemeenten

Van Rozenburg zelfstandig    ====>       Rozenburg deelgemeente     ====>      naar ???

De minister van Binnenlandse Zaken wil de deelgemeenten in Amsterdam en Rotterdam in 2014 opheffen. Met het ingediende  wetsvoorstel wil hij een einde maken aan de mogelijkheid voor  gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen.  Het lijkt er op dat het hem gaat lukken. Er wordt wel nagedacht om binnen het voorstel een aparte status voor Hoek van Holland en Rozenburg te regelen.

Het zijn onaanvaardbaar snelle bestuurswijzigingen: Van zelfstandige gemeente naar deelgemeente en dan ook dát niet meer.  Is dit alleen zuur voor bestuurders en ambtenaren of hebben ook de bewoners van Rozenburg hier last van?

Herindelingservaringen:
Gemeentebelangen is nooit voorstander geweest van de herindeling maar nu de situatie er is proberen we wel ons dorp zo stevig mogelijk binnen Rotterdam neer te zetten. De voordelen die wij zouden kunnen ontvangen van Rotterdam blijven helaas uit; de combinatie om de overgang naar deelgemeente te regelen en de recessie blijkt daarvoor een té ongelukkige timing.
Nu al kunnen veel zaken niet meer op het deelgemeentehuis worden afgehandeld. De klanten van de sociale dienst bijvoorbeeld weten daar inmiddels alles van. Aan- of afmelden voor de hondenbelasting  kan ook niet meer in Rozenburg en de lastenverhoging is inmiddels ook al behoorlijk merkbaar. Verenigingen als IVOR (vluchtelingenwerk) horen bij Rotterdam waardoor de Rozenburgse afdeling geen geld meer krijgt om hun goede werk te continueren. De deelgemeente ontvangt niet voldoende van de stad om dit soort zaken als extra’s te kunnen blijven bekostigen.
Het personeelsbestand is natuurlijk ook aangepast; er zijn minder bevoegdheden, dus ook minder personeel is noodzakelijk. Toch zijn er nog steeds mensen nodig voor de stadswinkel en voor het uitwerken van ideeën binnen Rozenburg. Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat een extra slag daarin bezuinigingen zal opleveren.

Gehouden aan afspraken bij de herindeling?
Rozenburgers maken door verkiezingen in de deelgemeente korte metten met een bestuur dat de belangen niet behartigt zoals zij dat graag zouden zien.  Daar zou een eind aan  komen als er geen Rozenburgs lokaal bestuur meer gekozen kan worden;  de voortekenen uit Den Haag zijn helaas niet positief.

Rozenburg is  deelgemeente geworden met afspraken die vastgelegd zijn door Rotterdam/Rozenburg maar ook door de staatssecretaris en in de wet. Rozenburg zou ‘een zelfstandige deelgemeente’ worden.  Hierdoor heeft Rozenburg niet alle bevoegdheden meer die zij voorheen kende. Om binnen één periode ook de overblijvende bevoegdheden  van ons dorp af te pakken is zuur. Wij zijn per slot een dorp dat niet te vergelijken is met het Rotterdamse stadshart.

Rozenburg is via onze dagelijks bestuursvoorzitter  Pamela Blok vertegenwoordigd in een werkgroep die de mogelijke wijzigingen die de minister wil doorvoeren scherp bewaakt, zij heeft tevens ingesproken in de Tweede Kamer.

Bijgaand de link waar u meer informatie over het wetsvoorstel kunt vinden:  http://tinyurl.com/bmyn4vk
en voor de inspraak van Paméla Blok in de Tweede Kamer klikt u hier. 

 

Hoe verder?
Het bestuur en de fractie van Gemeentebelangen Rozenburg bereiden zich voor op de mogelijke wijzigingen in de deelgemeente. Wanneer er toch een vorm van lokaal bestuur blijft zal GBR blijven bestaan.

Maar als lokaal bestuur niet meer mogelijk is willen we via de gemeenteraad op de Coolsingel onze invloed laten gelden. Gezamenlijk met andere lokalo’s uit deelgemeenten is een nieuwe partij gestart: ‘ Regionaal Lokaal’ . Wanneer uw vertegenwoordiging niet meer in Rozenburg kan werken behalve via de Coolsingel zullen wij dat via de nieuwe partij Regionaal Lokaal gaan doen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.