suzannemulder

Verslag thema-avond Klankbordgroep Veilig

VERSLAG VAN DE THEMA-AVOND KLANKBORDGROEP BEDRIJVEN (door Johan de Groot)

Vier keer per jaar kunnen de Rozenburgse inwoners de klankbordgroep-bijeenkomsten bijwonen. Drie maal gaat men een bedrijf bezoeken, en de laaste avond van het jaar staat in het teken van een bepaald onderwerp. Maandagavond 28 november 2011 was het weer zover.

Dit keer was de thema-avond gericht op de externe veiligheid van het gebied rondom Rozenburg. Onze deelraadvoorzitter Paméla Blok opende de avond en sprak een woord van dank uit richting Ria de Sutter voor haar voorzitterschap van de klankbordgroep tot nu toe. Tevens werd Ton van Berkel van AVR in het zonnetje gezet. Marc van Gijzel van Vopak bedankte hem met een fraai boeket en een cadeau voor zijn jarenlange inzet als werkgroeplid van de klankbordgroep suzannemulder

Het voltallig Dagelijks Bestuur van de deelgemeente was aanwezig en de avond werd geleid door dagvoorzitter Suzanne Mulder, de RTV-Rijnmond coryfee.

Ook waren er o.a. vertegenwoordigers van de wijkvereniging De Erven aanwezig en zoals altijd Gerry de Rooy van Milieudefensie. De politiek van Rozenburg was bovendien in ruime mate vertegenwoordigd door deelraadsleden en burgercommissieleden.

 

Robert Mout van de DCMR beet het spits af met zijn presentatie en gaf een overzicht van het veiligheidsbeleid in Nederland. Hij is programmamanager BRZO, wat staat voor Besluit Risico Zware Ongevallen. Hij gaf aan, dat Rozenburg voorop heeft gelopen met het vaststellen van de Externe Veiligheidsvisie, zoals Paméla al bij haar opening met terechte trots aangaf. Daarna hebben vele gemeenten het Rozenburgse voorbeeld gevolgd. Robert verwees nog naar enkele interessante websites over dit onderwerp: www.relevant.nl , www.denkvooruit.nl en www.risicokaart.nl

Er werden na deze presentatie door de aanwezigen kritische vragen gesteld. Men wilde weten wat de sancties zijn indien bedrijven hun zaken niet goed voor elkaar hebben. Zo kan de DCMR boetes opleggen, maar een veel effectiever middel is om openbaar bekend te maken welke bedrijven niet aan de eisen voldoen of er een potje van maken. Een andere goede vraag was dat in geval van files rondom Rozenburg de externe veiligheid wel degelijk in gevaar is. Dit is inderdaad het geval en is niet of nauwelijks beheersbaar.

Marc van Gijzel van Vopak verzorgde de tweede presentatie. Hij legde uit dat Vopak een BRZO-aanwijzing heeft vanwege de tankopslag van gevaarlijke stoffen en het hiermee verband houdende verhoogde risico. De opslag van vliegtuigbrandstof en stookolie gebeurt in tanks die het dichtst bij Rozenburg staan en stoffen die minder gevaar opleveren staan verder weg.
   
Dit bracht een burger ertoe de vraag te stellen, dat dat beter andersom opgeslagen zou moeten worden. Mark legde uit dat het voormalige bedrijf Van Ommeren de opslag van brandgevaarlijke stoffen in het verre verleden al daar opsloeg. Daarna is het bedrijf samen gegaan met Pakhoed en vormt nu het tegenwoordige Vopak. Ook het verladen en verpompen in pijpleidingen van deze stoffen veroorzaakt een zeker risico. De risico’s bij tankopslag zijn tegenwoordig beter beheersbaar geworden. Een belangrijke stap is dat om roestvorming te voorkomen, de tankbodems nu standaard 10 mm dik moeten zijn. Bij de opslag in tanks mag het vloeistofniveau niet dalen of stijgen en daar staat een alarmsysteem op.
Naar aanleiding van een vraag van Gerry de Rooy bleek dat een eventuele impact van een neerstortend vliegtuig of een terroristische aanslag niet is meegenomen in de wettelijke kansberekeningen. Dit komt toch wel vreemd over.

Na de pauze kwam Maurice Lenferink van de Veiligheidsregio Rijnmond (VRR) uitleg geven over de calamiteitenbestrijding en ook het oefenen wat gepaard gaat met inschaling en opschaling van de zogenaamde GRIP 1 tot en met 4. GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsregeling Procedure. Hoe meer risico hoe hoger de opschaling van de GRIP. Neem als voorbeeld een brand in een appartementencomplex tot een gemeentelijk grensoverschrijdende en zelfs regionaal overschrijdende calamiteit.

Een goede vraag van Gerry was hoe er met het falende communicatiesysteem C2000 omgegaan wordt. Maurice legt uit dat dit communicatiesysteem bedoeld is voor buiten. Als bij de bestrijding door de hulpverleners zowel buiten als binnen van dit systeem gebruik wordt gemaakt, ontstaan er communicatieproblemen. Er wordt inmiddels gebouwd aan systeemverbeteringen.

Maurice schetste een beeld met de tegenwoordige particuliere technologie, dat als er hulpverleners nog onderweg zijn, er direct beelden via de mobiele telefoon van de calamiteit via de sociale media wereldwijd worden verspreid met de vermeende oorzaak erbij, wat vaak ver van de werkelijke situatie afstaat. Kortom dit maakt de crisiscommunicatie razend ingewikkeld. Om vanuit de overheid de burgers op een veel snellere manier van de juiste informatie te voorzien zijn er initiatieven genomen om de burger gecoördineerd voor te lichten via de website www.RijnmondVeilig.nl net als Amber Alert. Een noodpakket wordt sterk aanbevolen voor iedere inwoner van het Rijnmondgebied.

Via deze link kunt u snel alsnog een noodpakket bestellen. U hebt er al een in huis vanaf € 19,95   http://www.noodzaken.nl/?gclid=CPiwm4HH26wCFUcj3godWzghhw

Rondje bedrijven

Tot slot van de avond was het rondje bedrijven gepland. Dit onderdeel was volgens mijn inschatting de oorzaak van de grote opkomst van Rozenburgers.

Dick Amesz, hoofd meldkamer van de DCMR legde uit hoe de ernstige stankklachten in Rozenburg zijn ontstaan. De 87 klachten uit Rozenburg werden ervaren als stank van olie, zwavelachtige stank en brandlucht. De DCMR en het Rijksinstituut voor Milieu (RIVM) hebben hiernaar een onderzoek ingesteld en zijn tot een wel zeer verbazingwekkende slotsom gekomen. De stankoverlast is veroorzaakt door een samenloop van een aantal unieke factoren.

enoseSimon `de neus` Bootsma legde het een en ander uit over electronic noses (e-noses) door middel van woord en beeld. Hij illustreerde hoe de meting van de vervuilde lucht tot stand was gekomen. De stank, veroorzaakt in Oost Europa waar veel zwavelrijke brandstoffen worden verstookt, werd door de meteorologische omstandigheden in de hogere luchtlagen westwaards gedreven richting ons land. Die middag was het zonnig maar er was toch sprake van smogvorming en de zwavelhoudende lucht heeft zich vermengd met de smog. Bovendien zorgde een plotselinge verandering van de windrichting, turbulentie genaamd, voor een plotselinge neerslaan van deze lucht precies in een strook boven Rozenburg ter hoogte van de Boulevard. Hier kwamen ook de meeste klachten vandaan. Dit was voor de meeste aanwezigen een werkelijk ongelooflijk verhaal.

De DCMR was na de klachten onmiddellijk uitgerukt om de oorzaak op te sporen maar kwam vanuit Schiedam hopeloos vast te zitten in de files. Dit bracht sommige aanwezigen tot de vraag waarom er dan geen meetpunten of zoals ook wel aangeduid als e-noses, elektronische neuzen dus, zijn geplaatst in Rozenburg. Hopelijk wordt dit binnenkort opgelost door 3 of 4 van deze meetpunten in Rozenburg te stationeren. Dick Amesz verontschuldigde zich richting Marc van Gijzel, aangezien op de website van de DCMR al was te lezen, dat Vopak Laurenshaven, de mogelijke veroorzaker was van de stankklachten. Dit was dus in het geheel niet het geval.

De DCMR zegde verder toe dat de communicatie naar burgers naar aanleiding van klachten over milieu meer aandacht zal krijgen en klagers zullen worden teruggebeld indien dit is beloofd.

Ook kwamen er vragen over geluidsoverlast, mogelijk van de AVR. De vertegenwoordiger van AVR zal dit uit gaan zoeken. Ook werd er aandacht van de DCMR gevraagd voor de geluidsoverlast bij Cobelfret door knallende stalen oprijplaten op de kade door aan boord rijdende vrachtwagens. De vertegenwoordiger van Air Products deed en plein publique een bekentenis dat tijdens de stop daar veel geluidsoverlast was ontstaan maar dat dit wel was gemeld bij de DCMR. Deze stops komen gelukkig maar eenmaal per vijf jaar voor.

Het huidige reguliere klachtentelefoonnummer van de DCMR is tot 1 januari 2012: 010 473 3333. Na die datum is er een telefoonnummer beschikbaar voor de hele provincie Zuid-Holland: 0888 333 555. A-lanes, het consortium, dat de verbreding van de A15 gaat uitvoeren zal zich ook hierbij aansluiten op een nog nader te bepalen tijdstip. Hiervan zal nog melding worden gemaakt.

Paméla deed verslag van de acties welke zijn ondernomen door de deelgemeente om aandacht te vragen voor de klachten over de dienstregeling van het veer. Een belangrijk succes was het inspreken van Marjon McElligott namens de gehele deelraad tijdens een commissievergadering, waarop alle elf Provinciale Statenfracties hebben gereageerd. Het is daarom een succes, aangezien we bij de provincie tot nu toe tegen een muur opliepen. Wordt vervolgd.

Tot slot stelde het lid van het Dagelijks Bestuur Geertje Timmer een vraag, die allang leeft in Rozenburg, namelijk of bij calamiteiten en evacuaties het goederenspoor gebruikt kan worden voor personentreinen. Maurice Lenferink hielp iedereen meteen uit de droom om dat dit uit veiligheidsoverwegingen niet kan en mag.

De avond werd afgesloten met een hapje en drankje en kon worden gekwalificeerd als buitengewoon interessant. Een reden temeer om de Rozenburgers die nog niet eerder met deze klankbordgroep te maken hebben gehad, aan te sporen om ook eens van nabij kennis te nemen van de bedrijven welke ons omringen. Zij zijn uiteindelijk wel onze buren. De klankbordgroep-bijeenkomsten worden altijd ruim van te voren aangekondigd in De Schakel, waarbij wordt aangegeven hoe men zich kan aanmelden. Je steekt er wat van op en het is leerzaam.

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.