kooi

Verslag Commissieweek nov. 2011

Verslag commissies van 22 en 24 november 2011 

Commissie Sociale Zaken en Welzijn:
Alle agendapunten zijn bespreekstuk geworden en komen dus terug in de raad. Patty Lemson had haar eerste commissievoordracht als burgercommissielid in deze vergadering en deed dat prima.


kooiHet agendapunt trapveld is een bespreekstuk geworden vanwege de gevoeligheid van de locatie. Het voorstel was om de voetbalkooi voor het gemeentehuis te plaatsen op het grasveldje achter de vlaggenmasten. Niet iedereen is daar even gelukkig mee en dat werd verwoord tijdens de commissie.  GBR wil graag de wens van de jongeren, die ook al beloofd is door het gemeentebestuur, uitvoeren maar vindt het jammer van de voorgestelde locatie.

Commissie Financiën:
geld
  Er vindt een overheveling plaats van bedragen van 2011 naar 2012, een aantal zaken staat nog in de wachtkamer en    het geld moet beschikbaar blijven voor die projecten.

Commissie Volkshuisvesting en Algemeen Bestuurlijke Zaken:
Agendapunt bestemmingsplan Elzenlaan/PG-woningen . Het ging hier om het vaststellen van het projectbestemmingsplan en het verwerken daarin van de zienswijzen die zijn ingediend voor de Pg-woningen aan de Elzenlaan. Twee insprekers (bewoners van de Elzenlaan) maakten van de gelegenheid gebruik om hun ingediende zienswijzen toe te lichten. De hoogte van het gebouw blijft een heikel punt. Op de vraag van Gemeentebelangen of zij alleen bezwaar hebben tegen het gebouw of ook tegen de functie ervan werd duidelijk dat het alleen de bouw betrof. De commissie wil dat er opnieuw met de bewoners wordt gepraat. GBR vond dit niet nodig omdat de zienswijzen en daarmee de kritische noten van de inwoners ruim voldoende bekend zijn en kunnen worden benut voor aanpassing van het voorstel. Een gesprek zal daar geen toevoeging aan geven. De  fractie Van Stappen/De Sutter wilde het hele besluit doorschuiven naar een later stadium maar dit is gezien de procedurebepalingen niet echt mogelijk. Gemeentebelangen wil geen vertraging want de noodzaak tot de realisatie is groot. De tijdelijke bebouwing in de Ruysdaelstraat kan en mag niet langer dan de gestelde termijn in gebruik blijven. Daarna moet de verhuizing plaatsvinden naar de nieuwbouw op de Elzenlaan.

GBR wil in het bestemmingsplan aandacht voor de definitieve maximale hoogte, lichtoverlast, parkeren en hoogte hekwerk om het gebouw aan de Elzenlaan. Er wordt gekeken wat daar wettelijk gezien in mogelijk is waarna aanpassing zou kunnen plaatsvinden.  GBR heeft nog gevraagd om de tuin bij het gebouw te vergroten door het pleintje achter het schoolgebouw “het Arkje” toe te voegen aan het plan. Een verrijking van de omgeving en goed voor de bewoners, aldus Gemeentebelangen. Helaas heeft dit natuurlijk ook alles te maken met geld en dat lijkt er niet voldoende te zijn om deze vergrote tuin te realiseren. Jammer!

Paméla Blok, dagelijks bestuurder gaf aan dat de vergunningen voor de tijdelijke bebouwing aan de Ruysdaelstraat binnen zijn. Die tijdelijke behuizing is bedoeld voor de PG-patiënten die nu nog in het verouderde Baken zijn gehuisvest. De verwachting is dat in het begin van het nieuwe jaar de verhuizing van de PG-patiënten uit het Baken naar de tijdelijke woningen kan plaatsvinden. Dat was een prettige mededeling want de medewerkers en patiënten zitten nu in het bijna lege Baken en dat kan niet prettig wonen/werken zijn.

Agendapunt papierloos vergaderen.ipadRozenburg wil papierloos gaan vergaderen en daarom is er een voorstel om de fractieleden met iPads te laten werken. De enorme papiermassa’s, cartridges, bezorging en dergelijke zorgt voor onnodige kosten, is niet milieuvriendelijk en eigenlijk ook niet meer van deze tijd. Deze iPads worden uit een speciaal budget voor dit soort zaken bekostigd. Het is de bedoeling dat het papierloos werken ook doorgevoerd wordt naar de ambtelijke organisatie. Gemeentebelangen is hier voorstander van.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.