Begroting 2012- reactie GBR

Begroting door aangekondigde bezuinigingen sober, verenigingsleven wordt extra geïnformeerd.

Gemeentebelangen heeft haar vertrouwen uitgesproken in dit Dagelijks Bestuur en is akkoord gegaan met de Begroting 2012. Omdat de bezuinigingsopdracht van Rotterdam nu nog onduidelijk gespecificeerd is wordt over de uitvoering pas begin 2012 gediscussieerd. Zeker is wel dat deze bezuinigingstaak eraan komt en er uitvoering aan zal moeten worden gegeven. Het dagelijks bestuur benut haar contacten met de stad om te bekijken hoe Rozenburg de ergste klappen kan opvangen zonder dat bestaande plannen gevaar lopen of moeten worden afgeblazen De fractie van Gemeentebelangen verwacht van dit dagelijks bestuur dat zij zich primair richt op de ondertekende speerpunten uit het basisakkoord.

GBR vindt het triest dat sinds de herindeling Rozenburg geen sluitende begroting meer kent. Hier te lang stil bij blijven staan is echter verspilde moeite. Onze energie kunnen we nu beter voor andere zaken gebruiken. Vooruitkijken dus!

Zeker is dat Rozenburgse verenigingen in 2013 te maken zullen krijgen met een aanpassing op hun subsidiebeleid. De portefeuillehouder Arie Mol is in gesprek met besturen van verenigingen om hen hierover uitleg te geven. Verenigingen moeten in 2012 hun subsidieaanvragen voor 2013 indienen. De fractie van Gemeentebelangen is blij dat deze gesprekken plaatsvinden maar wil ook dat de deelgemeente de leden van de verenigingen/inwoners van Rozenburg informeert over nieuwe ontwikkelingen. De fractie van Gemeentebelangen kreeg steun van alle fracties om hiervoor een informatiebijeenkomst te laten organiseren.

 Gemeentebelangen zal er op toezien dat niet alleen wij als deelraadsleden en burgercommissieleden nauwlettend op de hoogte zullen worden gehouden van de financiële ontwikkelingen maar dat ook de burgers, verenigingen en ondernemers in Rozenburg door middel van goede communicatie en voorlichting via onze deelgemeente op de hoogte blijven van de actuele stand van zaken.

Behoud van gratis toegang tot recreatiegebied Brielse Meer?
Tijdens de begrotingsvergadering heeft GBR met een motie aandacht gevraagd voor het behouden van gratis toegang tot recreatiegebied ‘Brielse Meer’.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gaat in discussie met gemeenten. Zij vinden dat het beheer van recreatiegebieden efficiënter kan en er is voor gekozen om de uitvoering over te laten aan gemeenten. Deze nieuw ontstane situatie kan er toe leiden dat uitbaters over delen van het Brielse Meer, onder andere bij het strandje bij de Brielse Brug, in de nabije toekomst entreegeld kunnen gaan vragen. De discussie is nu nog in volle gang maar de fractie van Gemeentebelangen wil nu al in dit traject aangeven dat zij deze gebieden gratis wil houden en heeft het dagelijks bestuur de taak gegeven dit kenbaar te maken bij de gemeente Rotterdam en het recreatieschap.

De motie werd unaniem door de deelraad van Rozenburg ondersteund.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.