verslag commissie 4 oktober (gecombineerd)

Verslag van de gezamenlijke commissie van 4 oktober 2011

Tom de Raaf en Johan de Groot waren in deze commissie de woordvoerders namens GBR. De agenda van deze commissie was kort en dus zou het geen nachtwerk worden. Bij wijze van uitzondering werden zowel voor IPR als voor de afsplitsing twee commissieleden geaccepteerd door de commissie.

Over de toezeggingenlijst stelden de GBR-ers niet veel vragen om eerst het nieuwe DB de kans te geven orde op zaken te stellen.
Een uitzondering werd gemaakt voor de signalering ‘Calandbrug open’. Tom de Raaf kreeg als antwoord van Paméla Blok, de nieuwe portefeuillehouder Verkeer en Vervoer, dat de Verkeersonderneming dit op gaat lossen. Er wordt namelijk voor gezorgd dat er in 2012 eenvoudige signaleringen op de Droespolderweg komen (bij de afslag naar de brug en bij de Tienmorgenseweg), zodat automobilisten tijdig de brug kunnen mijden en voor de tunnel kunnen kiezen. 

De Verenigde Rotterdamse Deelgemeenten (VRD) hebben een tussenbericht gestuurd over de verwachte bezuinigingen die aan deelgemeenten zullen worden opgelegd. Het college van B&W heeft de besluitvorming bij de gemeenteraad van Rotterdam gelegd. Helaas maakt dit het financiële plaatje van Rozenburg niet duidelijker.

De Najaarsnota wordt een bespreekstuk in de raad van 3 november omdat er nogal wat vragen bleven bestaan bij de commissieleden.
Johan de Groot vroeg naar een aantal zaken:

  • het tekort van € 43.000 op het peuterspeelzaalwerk, zal Rotterdam dat aanvullen?
  • er zijn met de Rotterdamse diensten nog geen overeenkomsten ondertekend maar zij factureren al wel (te veel?). 

Deze zaken worden nog uitonderhandeld.

  • Is de veiligheid in de Emmastraat als uitgaansgebied verbeterd? 

Gelukkig is dat zo, zodat de te begroten kosten kunnen worden verlaagd. Om hiervoor stadswachten in te zetten bleek geen goed idee, want de kosten van de inzet zijn hoog (weekendtarief).

Tom de Raaf vroeg :

  • Wat is de termijn voor het ondertekenen van de overeenkomsten voor de bestuurlijke ondersteuning? Er worden volgens Tom al een tijdje geen externen meer ingehuurd maar wel gaan er vaste krachten weg. 

Eerst dient het formatieonderzoek te worden afgewacht voor er personele beslissingen genomen worden.

Bij de afsluiting van de vergadering, waarin de nieuwe portefeuillehouder financiën Frank Schellenboom vakkundig de beantwoording van vragen voor zijn rekening nam, volgde nog een leuke mededeling van bestuurder Arie Mol want er komt een XL-party voor de jeugd op 12 november a.s. in De Nieuwe Schans.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.