Begroting 2012: wind vangen en zeilen bijstellen

De begroting van de deelgemeente Rozenburg is door de deelraad goedgekeurd en voor vaststelling doorgestuurd naar Rotterdam.
Op 8 en 10 november zal daar waarschijnlijk door de gemeenteraad mee worden ingestemd. Marjon McElligott heeft als kersverse fractievoorzitter van GBR het huishoudboekje van Rozenburg aangemerkt als een financieel ‘slecht weer’ bericht waarin wind en zeilen de hoofdrol spelen. Een citaat van de Amerikaanse schrijver William Ward werd als beeldspraak gebruikt: 

 

 “De pessimist klaagt over de wind, de optimist verwacht dat die draait en de realist stelt de zeilen bij”.

Marjon verklaarde namens de fractie van Gemeentebelangen Rozenburg de realistische aanpak te verkiezen en de zeilen bij te willen stellen. (klik hier voor de volledige tekst in pdf)

 

begr 2011 wind en zeilen

 

Motie:niet betalen voor recreatieterreinen

Behoud van gratis toegang tot recreatiegebied Brielse Meer?

De fractie van Gemeentebelangen heeft tijdens de begrotingsvergadering van 27 oktober 2011 met een motie aandacht gevraagd voor het behouden van gratis toegang tot recreatiegebied ‘Brielse Meer’. De motie werd unaniem door de deelraad van Rozenburg ondersteund. (klik hier voor de motie in pdf-formaat)

 

 

Begroting 2012- reactie GBR

Begroting door aangekondigde bezuinigingen sober, verenigingsleven wordt extra geïnformeerd.

Gemeentebelangen heeft haar vertrouwen uitgesproken in dit Dagelijks Bestuur en is akkoord gegaan met de Begroting 2012. Omdat de bezuinigingsopdracht van Rotterdam nu nog onduidelijk gespecificeerd is wordt over de uitvoering pas begin 2012 gediscussieerd. Zeker is wel dat deze bezuinigingstaak eraan komt en er uitvoering aan zal moeten worden gegeven. Het dagelijks bestuur benut haar contacten met de stad om te bekijken hoe Rozenburg de ergste klappen kan opvangen zonder dat bestaande plannen gevaar lopen of moeten worden afgeblazen De fractie van Gemeentebelangen verwacht van dit dagelijks bestuur dat zij zich primair richt op de ondertekende speerpunten uit het basisakkoord.

GBR vindt het triest dat sinds de herindeling Rozenburg geen sluitende begroting meer kent. Hier te lang stil bij blijven staan is echter verspilde moeite. Onze energie kunnen we nu beter voor andere zaken gebruiken. Vooruitkijken dus!

Zeker is dat Rozenburgse verenigingen in 2013 te maken zullen krijgen met een aanpassing op hun subsidiebeleid. De portefeuillehouder Arie Mol is in gesprek met besturen van verenigingen om hen hierover uitleg te geven. Verenigingen moeten in 2012 hun subsidieaanvragen voor 2013 indienen. De fractie van Gemeentebelangen is blij dat deze gesprekken plaatsvinden maar wil ook dat de deelgemeente de leden van de verenigingen/inwoners van Rozenburg informeert over nieuwe ontwikkelingen. De fractie van Gemeentebelangen kreeg steun van alle fracties om hiervoor een informatiebijeenkomst te laten organiseren.

 Gemeentebelangen zal er op toezien dat niet alleen wij als deelraadsleden en burgercommissieleden nauwlettend op de hoogte zullen worden gehouden van de financiële ontwikkelingen maar dat ook de burgers, verenigingen en ondernemers in Rozenburg door middel van goede communicatie en voorlichting via onze deelgemeente op de hoogte blijven van de actuele stand van zaken.

Behoud van gratis toegang tot recreatiegebied Brielse Meer?
Tijdens de begrotingsvergadering heeft GBR met een motie aandacht gevraagd voor het behouden van gratis toegang tot recreatiegebied ‘Brielse Meer’.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gaat in discussie met gemeenten. Zij vinden dat het beheer van recreatiegebieden efficiënter kan en er is voor gekozen om de uitvoering over te laten aan gemeenten. Deze nieuw ontstane situatie kan er toe leiden dat uitbaters over delen van het Brielse Meer, onder andere bij het strandje bij de Brielse Brug, in de nabije toekomst entreegeld kunnen gaan vragen. De discussie is nu nog in volle gang maar de fractie van Gemeentebelangen wil nu al in dit traject aangeven dat zij deze gebieden gratis wil houden en heeft het dagelijks bestuur de taak gegeven dit kenbaar te maken bij de gemeente Rotterdam en het recreatieschap.

De motie werd unaniem door de deelraad van Rozenburg ondersteund.

 

Lokale partijen gezamenlijk in nieuwe partij


Om de lokale belangen na 2014 nóg beter te kunnen behartigen is onlangs een samenwerkingsverband ontstaan tussen lokale partijen in drie deelgemeenten. Gemeentebelangen Rozenburg heeft samen met Nieuw Hoogvliet en Hoekse Zaken deze stap genomen en zij hebben daartoe gezamenlijk een partij opgericht: Regionaal Lokaal. De partijen blijven tot 2014 onder eigen naam en verantwoordelijkheid actief in ‘hun’ deelgemeenten maar willen met hun nieuwe partij vanaf 2014 een plek in de gemeenteraad van Rotterdam verwerven en daarmee directe inloed bewerkstelligen. Lees hieronder het persbericht van Regionaal Lokaal.

klik hier voor de publicatie in De Echo van 1 november
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
PERSBERICHT                                                                                                                          
Rotterdam, 28 oktober 2011

De minister van Binnenlandse Zaken wil de deelgemeenten in Amsterdam en Rotterdam in 2014 opheffen. Met het ingediende wetsvoorstel wil hij een einde maken aan de mogelijkheid voor gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen. Drie lokale partijen in het Rijnmondgebied gaan dat niet afwachten. Zij willen de stemmen van de lokale kiezer en de bewoners in hun deelgemeentes niet verloren laten gaan.

Een aantal lokale partijen in de deelgemeenten  Hoek van Holland, Hoogvliet en Rozenburg hebben het initiatief genomen om de krachten te bundelen.  Deze partijen zijn: Gemeentebelangen Rozenburg, Hoekse Zaken en Nieuw Hoogvliet. Hun onafhankelijke politieke rol in de deelgemeenten willen zij  uitbouwen naar democratische vertegenwoordiging in de gemeentepolitiek van Rotterdam .

Rotterdam bepaalt grotendeels wat er in de deelgemeenten gebeurt, met of zonder deelraad.  Dat kan anders vinden de lokale partijen.  Zij nemen alle Rotterdamse inwoners serieus en willen hun bijdrage en inzet benutten vanuit de lokale belangen.  Hoewel één gemeente, Rotterdam blijft een  “een stad van dorpen” denkend vanuit  hun eigen identiteit.  De inwoners daarvan  weten zelf heel goed wat zij willen en nodig hebben in aanvulling op de plannen die op de Coolsingel worden bedacht.  Met  deze bundeling van  lokale partijen willen de partijen direct invloed verkrijgen en meebeslissen  over wat er voor hun inwoners in het stadhuis wordt besloten.

Daarom hebben zij  een nieuwe partij opgericht die gaat meedoen aan de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Een partij die de lokale belangen in wat nu nog de deelgemeenten zijn, blijvend  kan vertegenwoordigen.

De naam van deze nieuwe partij is:    REGIONAAL LOKAAL

Met goedkeuring van de leden van de drie bestaande partijen is de partij onlangs opgericht. Een nieuw logo wordt ontworpen, er komt een verkiezingsprogramma  en er wordt gewerkt aan ledenwerving, publiciteit en kadervorming. Lokale vertegenwoordigers uit alle deelgemeenten zijn van harte welkom om zich aan te sluiten.
 

Gemeentebelangen Rozenburg                               Hoekse Zaken                                  Nieuw Hoogvliet

Marjon McElligott                                                       Joop Heppe                                       Jan Koopmans

informatie over Hoekse Zaken en Nieuw Hoogvliet:  www.hoeksezaken.nl en www.nieuwhoogvliet.nl


 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Kunst + Borrel voor “stedelijke’raadsleden

Relaas van een bezoekje aan de Stedelijke Kunstborrel (door Johan de Groot)

De raadsleden en dagelijks bestuur van Rozenburg waren uitgenodigd voor de zogenaamde Stedelijke Kunstborrel op 25 oktober j.l. in het Drijvend Paviljoen in Rotterdam.

De fractie van GBR was vertegenwoordigd door de fractievoorzitter Marjon McElligott en ondergetekende. Ook kwamen we daar een van de bestuurders van de deelgemeente Rozenburg tegen: Geertje Timmer en twee burgercommissieleden van de PvdA, onze coalitiegenoot, Coby Hartman en Els Groenewald, zodat we meteen onze indrukken van de bijzondere locatie konden uitwisselen.

De culturele belangen van Rozenburg werden tijdens deze bijeenkomst behartigd door onze eigen cultuurscout Carolien Ruigrok. De cultuurscouts van alle Rotterdamse deelgemeenten hadden een programma samengesteld met optredens van o.a. het Euro+Songfestival, het Rotterdams Wijktheater, het popkoor Loudness en wat mij persoonlijk het meest aansprak was het optreden van de zangeres en songwriter Nalatie Merfort.

Er was door dames van verschillende etnische achtergronden uit diverse deelgemeenten een kleurrijk lopend buffet samengesteld. De herkomst van het voedsel was niet altijd duidelijk maar daarom smaakte de eenvoudige en eigenlijk toch wel sobere maaltijd er niet minder om. Tijdens de maaltijd werden we verrast door de popklanken van DJ Orkun.

De bijeenkomst was gedoopt met de verwarrende naam Stedelijke Kunstborrel, voor de lezers misschien met de nadruk op borrel. Men zou de indruk kunnen krijgen dat het hier een ordinaire zuippartij voor politici betrof, maar niets was minder waar. Het bleef echter allemaal heel bescheiden met drie consumpties per persoon.

Het was een gelegenheid bij uitstek om wederwaardigheden uit te wisselen met andere politici, kunstenaars, cultuurscouts en collega’s van Rozenburg over culturele zaken in onze deelgemeente. De vrees bestaat her en der, dat sommige cultuuruitingen wel eens in gevaar zouden kunnen komen in het zicht van de komende drastische bezuinigingen.

De locatie, het Drijvend Paviljoen, was zeer bijzonder. Op het water drijvend in de Rijnhaven naast het Nieuwe Luxortheater in de vorm van grote honingraten. Het Drijvend Paviljoen is het beste, met EU geld gesubsidieerde project van Nederland. Je kunt er een virtuele tocht maken langs bijzondere waterprojecten. Het is een expertisecentrum van de innovatieve en inspirerende aanpak van klimaat, energie en water. Het Drijvend Paviljoen is tevens te huur voor seminars, partijen en exposities.

drijvendpaviljoen

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan ook eens op onderstaande websites, waar u ook uw eventuele vragen of opmerkingen kwijt kunt over culturele aangelegenheden..

www.culturelekaartrotterdam.nl/  –  www.sbaw.nl/cultuurscouts/scouts/124/   –  www.floatingpavilion.nl/

Het was een leerzame middag om ook weer eens even buiten Rozenburg te kijken en met een ervaring rijker terug te keren naar huis (per metro natuurlijk).

 

Bloemetjes buiten in wijk Kooijlandt

FLEURIG BUURTINITIATIEF IN SAMENWERKING MET DEELGEMEENTE GESTART

Onlangs is op de hoek Magnolialaan/Beukenlaan een plantenbak geplaatst. Buurtbewoners hebben dit aangevraagd bij de deelgemeente en zullen deze zelf vullen en beheren.

Na het succesvolle Opzoomerfeest van vorig jaar had de organiserende wijk nog wat geld over.  Al gauw ontstond het idee om daarmee een saaie plaats in de buurt op te fleuren met een plantenbak. Bij bestuurder Arie Mol op het deelgemeentekantoor werd het plan voorgelegd. De buurt gaf aan ook graag de kinderen te willen betrekken bij het planten en onderhouden van de bloembak. Het leek hen een goed idee om de kinderen mede verantwoordelijk  te maken  voor een leuke en fijne leefomgeving. Met wat extra geld van de buurtbewoners en sponsoring van Lentink kwam het benodigde bedrag bij elkaar.

plantenbak 057

Dit buurtinitiatief ging zaterdag 22 oktober daadwerkelijk van start onder toeziend oog van portefeuillehouder Frank Schellenboom die namens Arie Mol (die op vakantie was),  de honneurs waarnam.  Er was intussen een bloembak geplaatst die tot de rand was gevuld met potgrond. De kinderen uit de wijk hebben allerlei soorten planten zelf, met wat begeleiding, in de bloembak geplaatst.

plantenbak 027 1

De organisatoren uit de wijk hebben een contract ondertekend waarin is vastgelegd dat zij zelf de wijkplantenbak zullen beheren. Het is de eerste keer in Rozenburg dat op deze manier een wijkinitiatief is gestart. De deelgemeente hoopt zo bewoners meer te betrekken bij hun buurt.

Erik en Marjon van Gemeentebelangen Rozenburg  hebben graag een handje meegeholpen bij de ondersteuning van het verzoek. Wij wensen Rianne, Debby, Helma en alle bewoners uit hun buurt, groot en klein,  veel plezier met de fleurige aanwinst in hun wijk. Een geweldig leuk initiatief!

 

17-10: Undercover “pont”- Boss met rol voor Rozenburger

Maandag 17 oktober Rozenburger in UNDERCOVER BOSS bij SBS6 om 20.30 uur 

Rozenburger René van Voorst speelt een prominente rol in het programma Undercover Boss. Volgens de eerste planning zou deze aflevering op 19 september worden uitgezonden maar het uitzendschema is gewijzigd naar maandag 17 oktober a.s.

De ‘grote baas’ van Connexxion Water ging  ‘undercover’ op de veerboot waar René stuurman is en hij werd begin juli een hele dag gefilmd. De medewerkers dachten dat het voor een programma was waarin iemand opnieuw werk zocht in een apart beroep. 

GBR is erg benieuwd of de problematiek bij het veer ook in volle omvang duidelijk is geworden voor de directeur…..
we gaan natuurlijk allemaal kijken en vanzelfsprekend ook om René aan het werk te zien!!
Oordeel zelf op : http://www.sbs6.nl/programmas/undercover-boss  (aflevering 7)
 
Na de uitzendingen van “Veerboot naar Holland” door Fidan Ekiz (klik hier voor meer inforrmatie: http://tvblik.nl/veerboot-naar-holland/behouden-vaart) , opnieuw bijzondere aandacht voor Rozenburg en omgeving.

 

Vragen aan Provincie over Veer + Pont in de aanbieding

Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Rozenburg is in gesprek met o.a. de Verkeersonderneming, de gemeente Maassluis en de gemeente Rotterdam om de situatie met de pont aan de orde te kunnen stellen bij de Provincie Zuid-Holland die verantwoordelijk is voor deze vervoersroute.
De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan de Gedeputeerden van de provincie over de situatie met de onbetrouwbare verbinding van het Veer Rozenburg-Maassluis lees hier de vragen

Voor Connexxion en de Provincie Zuid-Holland wellicht een ‘gouden tip’, 

onderstaande pont is in de aanbieding in Griekenland. 

Keurig in de verf en vanwege de eurocrisis misschien wel voor een vriendenprijs te bemachtigen………..Knipogen

pont te koop

verslag commissie 4 oktober (gecombineerd)

Verslag van de gezamenlijke commissie van 4 oktober 2011

Tom de Raaf en Johan de Groot waren in deze commissie de woordvoerders namens GBR. De agenda van deze commissie was kort en dus zou het geen nachtwerk worden. Bij wijze van uitzondering werden zowel voor IPR als voor de afsplitsing twee commissieleden geaccepteerd door de commissie.

Over de toezeggingenlijst stelden de GBR-ers niet veel vragen om eerst het nieuwe DB de kans te geven orde op zaken te stellen.
Een uitzondering werd gemaakt voor de signalering ‘Calandbrug open’. Tom de Raaf kreeg als antwoord van Paméla Blok, de nieuwe portefeuillehouder Verkeer en Vervoer, dat de Verkeersonderneming dit op gaat lossen. Er wordt namelijk voor gezorgd dat er in 2012 eenvoudige signaleringen op de Droespolderweg komen (bij de afslag naar de brug en bij de Tienmorgenseweg), zodat automobilisten tijdig de brug kunnen mijden en voor de tunnel kunnen kiezen. 

De Verenigde Rotterdamse Deelgemeenten (VRD) hebben een tussenbericht gestuurd over de verwachte bezuinigingen die aan deelgemeenten zullen worden opgelegd. Het college van B&W heeft de besluitvorming bij de gemeenteraad van Rotterdam gelegd. Helaas maakt dit het financiële plaatje van Rozenburg niet duidelijker.

De Najaarsnota wordt een bespreekstuk in de raad van 3 november omdat er nogal wat vragen bleven bestaan bij de commissieleden.
Johan de Groot vroeg naar een aantal zaken:

  • het tekort van € 43.000 op het peuterspeelzaalwerk, zal Rotterdam dat aanvullen?
  • er zijn met de Rotterdamse diensten nog geen overeenkomsten ondertekend maar zij factureren al wel (te veel?). 

Deze zaken worden nog uitonderhandeld.

  • Is de veiligheid in de Emmastraat als uitgaansgebied verbeterd? 

Gelukkig is dat zo, zodat de te begroten kosten kunnen worden verlaagd. Om hiervoor stadswachten in te zetten bleek geen goed idee, want de kosten van de inzet zijn hoog (weekendtarief).

Tom de Raaf vroeg :

  • Wat is de termijn voor het ondertekenen van de overeenkomsten voor de bestuurlijke ondersteuning? Er worden volgens Tom al een tijdje geen externen meer ingehuurd maar wel gaan er vaste krachten weg. 

Eerst dient het formatieonderzoek te worden afgewacht voor er personele beslissingen genomen worden.

Bij de afsluiting van de vergadering, waarin de nieuwe portefeuillehouder financiën Frank Schellenboom vakkundig de beantwoording van vragen voor zijn rekening nam, volgde nog een leuke mededeling van bestuurder Arie Mol want er komt een XL-party voor de jeugd op 12 november a.s. in De Nieuwe Schans.