Info monitoring vuilstort (o.a. bij volkstuinen)

Uit informatie aan de deelraad blijkt dat aan de motie van GBR voor monitoring van de vuilstort is tegemoetgekomen.
Gelukkig blijkt ook dat de meetresultaten geen aanleiding zijn voor extra maatregelen, het blijkt zelfs iets positiever te zijn dan in 2009. De inlaat bij de volkstuinen wordt eveneens bemonsterd  en in het vierde kwartaal is de meetronde 2011 volledig afgewikkeld.

Enkele passages uit de memo (klik hier voor het hele document) :

“In het conceptplan is opgenomen dat enkele extra peilbuizen geplaatst worden en 1 keer per jaar een monitoringsronde plaats vindt. De laatste monitoringsronde van de vuilstort was in het kader van het eind aanvullend bodemonderzoek in 2009. Vervolgens is bij Rotterdam aangedrongen om eerst de extra peilbuizen te laten plaatsen en daarna een monitoringsronde uit te voeren waarna op basis van de gegevens van deze monitoringsronde de frequentie van de monitoring kan worden bepaald. Rotterdam heeft het verzoek ingewilligd en is in februari 2011 gestart met de uitvoering van een monitoringsronde.”

“De bestaande peilbuizen, het oppervlakte water en de waterbodem zijn inmiddels bemonsterd en geanalyseerd. Conform de afspraak met de deelgemeente heeft Rotterdam de (concept)resultaten in een tussentijdse ambtelijk overleg met de deelgemeente en het Waterschap besproken. Er is geen verhoging van de concentratie van het stof mecoprop in de kwelsloot nabij de vuilstort aangetroffen. Dit in relatie tot de resultaten uit het aanvullend bodemonderzoek van oktober 2009. Tijdens de bespreking bleek dat het Ingenieursbureau Rotterdam geen oppervlakte watermonsters heeft genomen nabij de inlaat van de sportvelden en de kindertuinen. Rozenburg heeft aan Rotterdam gevraagd om alsnog nabij deze inlaatpunten oppervlakte watermonsters te nemen en te bemonsteren. Het verzoek is ingewilligd. Nabij de inlaat van de volkstuinen is het oppervlakte water bemonsterd. Ook hier is geen verhoogde waarden van de stof mecoprop aangetroffen. Dit in relatie tot de resultaten uit het aanvullend bodemonderzoek van oktober 2009. “

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.